Vestre Helleveien 5B
4318 SANDNES

Vestre Helleveien 5B, 4318 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestre Helleveien 5B, 4318 SANDNES:

  • Postnummer: 4318 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 62 / 2288 i 1102
  • Grunnkrins: 302 STANGELAND 1
  • Valkrins: 9 STANGELAND
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Vestre Helleveien

Vestre Helleveien er ein veg i Sandnes kommune med 18 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestre Helleveien 1 4318 SANDNES 58.8474, 5.7110 62 / 1065
Vestre Helleveien 2 4318 SANDNES 58.8478, 5.7106 62 / 1060
Vestre Helleveien 3 4318 SANDNES 58.8477, 5.7111 62 / 1064
Vestre Helleveien 4 4318 SANDNES 58.8478, 5.7107 62 / 1133
Vestre Helleveien 5A 4318 SANDNES 58.8477, 5.7117 62 / 1063
Vestre Helleveien 5B 4318 SANDNES 58.8475, 5.7116 62 / 2288
Vestre Helleveien 6 4318 SANDNES 58.8481, 5.7112 62 / 1061
Vestre Helleveien 7 4318 SANDNES 58.8478, 5.7123 62 / 1083
Vestre Helleveien 8 4318 SANDNES 58.8481, 5.7116 62 / 1062
Vestre Helleveien 9A 4318 SANDNES 58.8476, 5.7121 62 / 2263
Vestre Helleveien 9B 4318 SANDNES 58.8475, 5.7122 62 / 1216
Vestre Helleveien 10 4318 SANDNES 58.8482, 5.7121 62 / 567
Vestre Helleveien 11 4318 SANDNES 58.8474, 5.7125 62 / 877
Vestre Helleveien 13 4318 SANDNES 58.8475, 5.7128 62 / 692
Vestre Helleveien 15 4318 SANDNES 58.8477, 5.7128 62 / 599
Vestre Helleveien 17 4318 SANDNES 58.8479, 5.7127 62 / 598
Vestre Helleveien 19 4318 SANDNES 58.8481, 5.7126 62 / 597
Vestre Helleveien 21 4318 SANDNES 58.8483, 5.7126 62 / 596

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken