Grenaderveien 5B
1719 GREÅKER

Grenaderveien 5B, 1719 GREÅKER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grenaderveien 5B, 1719 GREÅKER:

  • Postnummer: 1719 GREÅKER
  • Gards-/bruksnummer: 2073 / 453 i 0105
  • Grunnkrins: 2406 MOA
  • Valkrins: 18 GREÅKER
  • Kyrkjesogn: 2020501 Greåker
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Grenaderveien

Grenaderveien er ein veg i Sarpsborg kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grenaderveien 1 1719 GREÅKER 59.2763, 11.0339 2073 / 72
Grenaderveien 2 1719 GREÅKER 59.2756, 11.0342 2073 / 388
Grenaderveien 3 1719 GREÅKER 59.2760, 11.0344 2073 / 427
Grenaderveien 4 1719 GREÅKER 59.2753, 11.0341 2073 / 375
Grenaderveien 5A 1719 GREÅKER 59.2765, 11.0347 2073 / 453
Grenaderveien 5B 1719 GREÅKER 59.2765, 11.0346 2073 / 453
Grenaderveien 6 1719 GREÅKER 59.2750, 11.0339 2073 / 385
Grenaderveien 7 1719 GREÅKER 59.2764, 11.0350 2073 / 234
Grenaderveien 8 1719 GREÅKER 59.2748, 11.0339 2073 / 384
Grenaderveien 9 1719 GREÅKER 59.2761, 11.0350 2073 / 391
Grenaderveien 10 1719 GREÅKER 59.2745, 11.0338 2073 / 383
Grenaderveien 11 1719 GREÅKER 59.2759, 11.0349 2073 / 390
Grenaderveien 12 1719 GREÅKER 59.2744, 11.0343 2073 / 382
Grenaderveien 13 1719 GREÅKER 59.2756, 11.0346 2073 / 389
Grenaderveien 14 1719 GREÅKER 59.2744, 11.0346 2073 / 369
Grenaderveien 15 1719 GREÅKER 59.2754, 11.0346 2073 / 381
Grenaderveien 16 1719 GREÅKER 59.2746, 11.0349 2073 / 371
Grenaderveien 17 1719 GREÅKER 59.2751, 11.0345 2073 / 380
Grenaderveien 18 1719 GREÅKER 59.2747, 11.0351 2073 / 371
Grenaderveien 19 1719 GREÅKER 59.2749, 11.0344 2073 / 379
Grenaderveien 20 1719 GREÅKER 59.2750, 11.0353 2073 / 367
Grenaderveien 21 1719 GREÅKER 59.2747, 11.0343 2073 / 378
Grenaderveien 22 1719 GREÅKER 59.2751, 11.0354 2073 / 365
Grenaderveien 23 1719 GREÅKER 59.2748, 11.0347 2073 / 377
Grenaderveien 24 1719 GREÅKER 59.2755, 11.0358 2073 / 363
Grenaderveien 25 1719 GREÅKER 59.2750, 11.0349 2073 / 376
Grenaderveien 27 1719 GREÅKER 59.2753, 11.0349 2073 / 356

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken