0
4355 KVERNALAND

0, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 126 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 403 KVERNALAND SENTRUM
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad: Kvernaland

er i Time kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 4330 ÅLGÅRD 58.7529, 5.8238 39 / 14
0 4330 ÅLGÅRD 58.7530, 5.8238 39 / 14
0 4340 BRYNE 58.7369, 5.6459 1 / 554
0 4340 BRYNE 58.7283, 5.6466 3 / 133
0 4342 UNDHEIM 58.7304, 5.8515 40 / 1
0 4342 UNDHEIM 58.7077, 5.8109 45 / 5
0 4342 UNDHEIM 58.7449, 5.8162 39 / 14
0 4342 UNDHEIM 58.6837, 5.7779 46 / 21
0 4342 UNDHEIM 58.7037, 5.8053 45 / 5
0 4342 UNDHEIM 58.7109, 5.8570 45 / 26
0 4342 UNDHEIM 58.7093, 5.8433 45 / 17
0 4342 UNDHEIM 58.6722, 5.8965 48 / 3
0 4342 UNDHEIM 58.7088, 5.8417 45 / 17
0 4342 UNDHEIM 58.6850, 5.7938 45 / 13
0 4342 UNDHEIM 58.6603, 5.7621 52 / 24
0 4344 BRYNE 58.7324, 5.6586 2 / 207
0 4344 BRYNE 58.7325, 5.6589 2 / 207
0 4344 BRYNE 58.7334, 5.6629 2 / 267
0 4344 BRYNE 58.7264, 5.6599 19 / 700
0 4347 LYE 58.7091, 5.7516 56 / 14
0 4355 KVERNALAND 58.7817, 5.7265 28 / 270
0 4355 KVERNALAND 58.7806, 5.7212 28 / 126

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken