St. Olavs gate 8A
4319 SANDNES

St. Olavs gate 8A, 4319 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om St. Olavs gate 8A, 4319 SANDNES:

  • Postnummer: 4319 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 111 / 340 i 1102
  • Grunnkrins: 118 JÆRVEIEN
  • Valkrins: 10 TRONES OG SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 6080101 Sandnes
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken