Grimsøytangen 32X
1747 SKJEBERG

Grimsøytangen 32X, 1747 SKJEBERG er ei adresse i Sarpsborg.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Grimsøytangen 32X, 1747 SKJEBERG:

  • Postnummer: 1747 SKJEBERG
  • Gards-/bruksnummer: 1132 / 1 i 0105 Sarpsborg
  • Grunnkrins: 1201 GRIMSØYA
  • Valkrins: 11 SKJEBERG
  • Kyrkjesogn: 2020206 Søndre Skjeberg
  • Tettstad:

Grimsøytangen

Grimsøytangen er ein veg i Sarpsborg kommune med 49 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 84.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Grimsøytangen 2 1747 SKJEBERG 59.1331, 11.1801 1132 / 1
Grimsøytangen 3 1747 SKJEBERG 59.1337, 11.1780 1132 / 1
Grimsøytangen 4 1747 SKJEBERG 59.1331, 11.1808 1132 / 1
Grimsøytangen 5 1747 SKJEBERG 59.1333, 11.1781 1132 / 1
Grimsøytangen 6 1747 SKJEBERG 59.1326, 11.1801 1132 / 1
Grimsøytangen 7 1747 SKJEBERG 59.1329, 11.1780 1132 / 1
Grimsøytangen 8 1747 SKJEBERG 59.1324, 11.1798 1132 / 1
Grimsøytangen 10 1747 SKJEBERG 59.1319, 11.1804 1132 / 1
Grimsøytangen 11 1747 SKJEBERG 59.1327, 11.1774 1132 / 1
Grimsøytangen 12 1747 SKJEBERG 59.1316, 11.1802 1132 / 1
Grimsøytangen 13 1747 SKJEBERG 59.1323, 11.1772 1132 / 1
Grimsøytangen 15 1747 SKJEBERG 59.1320, 11.1772 1132 / 1
Grimsøytangen 18 1747 SKJEBERG 59.1303, 11.1791 1132 / 1
Grimsøytangen 19 1747 SKJEBERG 59.1315, 11.1772 1132 / 1
Grimsøytangen 20 1747 SKJEBERG 59.1308, 11.1787 1132 / 1
Grimsøytangen 22 1747 SKJEBERG 59.1318, 11.1793 1132 / 1
Grimsøytangen 23 1747 SKJEBERG 59.1322, 11.1767 1132 / 1
Grimsøytangen 23X 1747 SKJEBERG 59.1322, 11.1767 1132 / 1
Grimsøytangen 24 1747 SKJEBERG 59.1321, 11.1791 1132 / 1
Grimsøytangen 25 1747 SKJEBERG 59.1320, 11.1761 1132 / 1
Grimsøytangen 28 1747 SKJEBERG 59.1315, 11.1787 1132 / 1
Grimsøytangen 29 1747 SKJEBERG 59.1311, 11.1750 1132 / 1
Grimsøytangen 31 1747 SKJEBERG 59.1308, 11.1747 1132 / 1
Grimsøytangen 32 1747 SKJEBERG 59.1305, 11.1782 1132 / 1
Grimsøytangen 32X 1747 SKJEBERG 59.1305, 11.1783 1132 / 1
Grimsøytangen 34 1747 SKJEBERG 59.1301, 11.1781 1132 / 1
Grimsøytangen 35 1747 SKJEBERG 59.1304, 11.1758 1132 / 1
Grimsøytangen 36 1747 SKJEBERG 59.1298, 11.1783 1132 / 1
Grimsøytangen 37 1747 SKJEBERG 59.1304, 11.1750 1132 / 1
Grimsøytangen 38 1747 SKJEBERG 59.1296, 11.1781 1132 / 1
Grimsøytangen 39 1747 SKJEBERG 59.1301, 11.1747 1132 / 1
Grimsøytangen 40 1747 SKJEBERG 59.1296, 11.1773 1132 / 1
Grimsøytangen 41 1747 SKJEBERG 59.1297, 11.1747 1132 / 1
Grimsøytangen 44 1747 SKJEBERG 59.1293, 11.1779 1132 / 1
Grimsøytangen 47 1747 SKJEBERG 59.1290, 11.1745 1132 / 1
Grimsøytangen 48 1747 SKJEBERG 59.1287, 11.1780 1132 / 1
Grimsøytangen 50 1747 SKJEBERG 59.1290, 11.1775 1132 / 1
Grimsøytangen 51 1747 SKJEBERG 59.1284, 11.1749 1132 / 1
Grimsøytangen 54 1747 SKJEBERG 59.1285, 11.1771 1132 / 1
Grimsøytangen 56 1747 SKJEBERG 59.1281, 11.1775 1132 / 1
Grimsøytangen 58 1747 SKJEBERG 59.1277, 11.1768 1132 / 1
Grimsøytangen 60 1747 SKJEBERG 59.1280, 11.1764 1132 / 1
Grimsøytangen 64 1747 SKJEBERG 59.1287, 11.1763 1132 / 1
Grimsøytangen 66 1747 SKJEBERG 59.1291, 11.1765 1132 / 1
Grimsøytangen 68 1747 SKJEBERG 59.1297, 11.1768 1132 / 1
Grimsøytangen 70 1747 SKJEBERG 59.1302, 11.1771 1132 / 1
Grimsøytangen 72 1747 SKJEBERG 59.1306, 11.1772 1132 / 1
Grimsøytangen 78 1747 SKJEBERG 59.1299, 11.1764 1132 / 1
Grimsøytangen 84 1747 SKJEBERG 59.1279, 11.1753 1132 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken