Hjorteveien 14B
4323 SANDNES

Hjorteveien 14B, 4323 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hjorteveien 14B, 4323 SANDNES:

  • Postnummer: 4323 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 1323 i 1102
  • Grunnkrins: 505 LUNDEHAUGEN
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Hjorteveien

Hjorteveien er ein veg i Sandnes kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hjorteveien 1 4323 SANDNES 58.8226, 5.7271 47 / 623
Hjorteveien 2 4323 SANDNES 58.8227, 5.7274 47 / 1333
Hjorteveien 3 4323 SANDNES 58.8224, 5.7272 47 / 625
Hjorteveien 4 4323 SANDNES 58.8225, 5.7275 47 / 1332
Hjorteveien 5 4323 SANDNES 58.8223, 5.7274 47 / 627
Hjorteveien 6 4323 SANDNES 58.8223, 5.7277 47 / 1331
Hjorteveien 7 4323 SANDNES 58.8222, 5.7275 47 / 629
Hjorteveien 8 4323 SANDNES 58.8220, 5.7280 47 / 1330
Hjorteveien 9 4323 SANDNES 58.8220, 5.7276 47 / 630
Hjorteveien 10 4323 SANDNES 58.8220, 5.7282 47 / 1329
Hjorteveien 11 4323 SANDNES 58.8217, 5.7279 47 / 634
Hjorteveien 12 4323 SANDNES 58.8221, 5.7285 47 / 1328
Hjorteveien 13 4323 SANDNES 58.8217, 5.7276 47 / 633
Hjorteveien 14A 4323 SANDNES 58.8220, 5.7288 47 / 1323
Hjorteveien 14B 4323 SANDNES 58.8219, 5.7288 47 / 1323
Hjorteveien 16 4323 SANDNES 58.8219, 5.7285 47 / 1324
Hjorteveien 18 4323 SANDNES 58.8218, 5.7282 47 / 1325

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken