Fluaveien 17
1597 MOSS

Fluaveien 17, 1597 MOSS er ei adresse i Moss.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fluaveien 17, 1597 MOSS:

  • Postnummer: 1597 MOSS
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 3140 i 0104 Moss
  • Grunnkrins: 901 KRAPFOSS 1
  • Valkrins: 5 KRAPFOSS
  • Kyrkjesogn: 2040101 Moss
  • Tettstad: Moss

Fluaveien

Fluaveien er ein veg i Moss kommune med 25 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fluaveien 2 1597 MOSS 59.4328, 10.6891 3 / 827
Fluaveien 2A 1597 MOSS 59.4325, 10.6894 3 / 828
Fluaveien 4 1597 MOSS 59.4322, 10.6895 3 / 829
Fluaveien 6 1597 MOSS 59.4322, 10.6891 3 / 830
Fluaveien 8 1597 MOSS 59.4320, 10.6890 3 / 831
Fluaveien 10 1597 MOSS 59.4317, 10.6888 3 / 832
Fluaveien 11A 1597 MOSS 59.4313, 10.6885 3 / 833
Fluaveien 11B 1597 MOSS 59.4313, 10.6884 3 / 833
Fluaveien 12 1597 MOSS 59.4314, 10.6892 3 / 834
Fluaveien 13 1597 MOSS 59.4310, 10.6884 3 / 2727
Fluaveien 14 1597 MOSS 59.4312, 10.6889 3 / 836
Fluaveien 14A 1597 MOSS 59.4308, 10.6890 3 / 837
Fluaveien 15A 1597 MOSS 59.4304, 10.6883 3 / 838
Fluaveien 15B 1597 MOSS 59.4304, 10.6883 3 / 838
Fluaveien 16 1597 MOSS 59.4310, 10.6895 3 / 839
Fluaveien 16A 1597 MOSS 59.4306, 10.6898 3 / 840
Fluaveien 17 1597 MOSS 59.4304, 10.6892 3 / 3140
Fluaveien 18 1597 MOSS 59.4308, 10.6899 3 / 841
Fluaveien 19 1597 MOSS 59.4304, 10.6902 3 / 2720
Fluaveien 20 1597 MOSS 59.4313, 10.6911 3 / 842
Fluaveien 21 1597 MOSS 59.4301, 10.6906 3 / 843
Fluaveien 22 1597 MOSS 59.4313, 10.6922 3 / 844
Fluaveien 22A 1597 MOSS 59.4312, 10.6929 3 / 845
Fluaveien 23 1597 MOSS 59.4306, 10.6907 3 / 3117
Fluaveien 25 1597 MOSS 59.4308, 10.6910 3 / 846

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken