Gullringstien 10
4320 SANDNES

Gullringstien 10, 4320 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gullringstien 10, 4320 SANDNES:

  • Postnummer: 4320 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 511 i 1102
  • Grunnkrins: 507 SØRBØ
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad:

Gullringstien

Gullringstien er ein veg i Sandnes kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gullringstien 1 4320 SANDNES 58.8302, 5.7311 45 / 506
Gullringstien 2 4320 SANDNES 58.8305, 5.7319 45 / 525
Gullringstien 3 4320 SANDNES 58.8301, 5.7310 45 / 505
Gullringstien 4 4320 SANDNES 58.8306, 5.7327 45 / 525
Gullringstien 5 4320 SANDNES 58.8300, 5.7315 45 / 508
Gullringstien 6 4320 SANDNES 58.8301, 5.7318 45 / 509
Gullringstien 7 4320 SANDNES 58.8299, 5.7313 45 / 507
Gullringstien 8 4320 SANDNES 58.8302, 5.7320 45 / 510
Gullringstien 9 4320 SANDNES 58.8298, 5.7315 45 / 514
Gullringstien 10 4320 SANDNES 58.8302, 5.7321 45 / 511
Gullringstien 11 4320 SANDNES 58.8298, 5.7317 45 / 515
Gullringstien 12 4320 SANDNES 58.8303, 5.7322 45 / 512
Gullringstien 13 4320 SANDNES 58.8299, 5.7320 45 / 516
Gullringstien 14 4320 SANDNES 58.8303, 5.7323 45 / 513
Gullringstien 15 4320 SANDNES 58.8300, 5.7322 45 / 517
Gullringstien 17 4320 SANDNES 58.8300, 5.7323 45 / 518
Gullringstien 19 4320 SANDNES 58.8301, 5.7324 45 / 519
Gullringstien 21 4320 SANDNES 58.8302, 5.7326 45 / 520
Gullringstien 23 4320 SANDNES 58.8303, 5.7328 45 / 521
Gullringstien 25 4320 SANDNES 58.8303, 5.7330 45 / 522
Gullringstien 27 4320 SANDNES 58.8304, 5.7331 45 / 523
Gullringstien 29 4320 SANDNES 58.8305, 5.7332 45 / 524

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken