Vågsetervegen 73
6456 SKÅLA

Vågsetervegen 73, 6456 SKÅLA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vågsetervegen 73, 6456 SKÅLA:

  • Postnummer: 6456 SKÅLA
  • Gards-/bruksnummer: 112 / 19 i 1502
  • Grunnkrins: 706 NESJE
  • Valkrins: 7 SKÅLA/BOLSØYA/KORTGARDEN
  • Kyrkjesogn: 8010206 Røvik og Veøy
  • Tettstad:

Vågsetervegen

Vågsetervegen er ein veg i Molde kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 17 til 73.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vågsetervegen 17 6456 SKÅLA 62.7126, 7.4302 112 / 1
Vågsetervegen 19 6456 SKÅLA 62.7113, 7.4284 112 / 15
Vågsetervegen 20 6456 SKÅLA 62.7124, 7.4286 112 / 33
Vågsetervegen 21 6456 SKÅLA 62.7115, 7.4293 112 / 14
Vågsetervegen 39 6456 SKÅLA 62.7107, 7.4246 112 / 3
Vågsetervegen 67 6456 SKÅLA 62.7121, 7.4192 112 / 6
Vågsetervegen 73 6456 SKÅLA 62.7118, 7.4170 112 / 19

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken