Arnrommet 5
7105 STADSBYGD

Arnrommet 5, 7105 STADSBYGD er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Arnrommet 5, 7105 STADSBYGD:

  • Postnummer: 7105 STADSBYGD
  • Gards-/bruksnummer: 19 / 56 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 408 FAGERLIA
  • Valkrins: 1 STADSBYGD
  • Kyrkjesogn: 9050101 Stadsbygd
  • Tettstad: Vangsåsen

Arnrommet

Arnrommet er ein veg i Indre Fosen kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Arnrommet 2 7105 STADSBYGD 63.5138, 9.9864 19 / 53
Arnrommet 5 7105 STADSBYGD 63.5138, 9.9850 19 / 56

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken