Mykkelsetervegen 42
2634 FÅVANG

Mykkelsetervegen 42, 2634 FÅVANG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Mykkelsetervegen 42, 2634 FÅVANG:

  • Postnummer: 2634 FÅVANG
  • Gards-/bruksnummer: 157 / 57 i 0520
  • Grunnkrins: 206 SØRE-FÅVANG
  • Valkrins: 2 FÅVANG
  • Kyrkjesogn: 3070402 Fåvang
  • Tettstad:

Mykkelsetervegen

Mykkelsetervegen er ein veg i Ringebu kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 228.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Mykkelsetervegen 3 2634 FÅVANG 61.4024, 10.3004 132 / 62
Mykkelsetervegen 5 2634 FÅVANG 61.4023, 10.3008 132 / 86
Mykkelsetervegen 15 2634 FÅVANG 61.4025, 10.2970 132 / 55
Mykkelsetervegen 33 2634 FÅVANG 61.4041, 10.2936 155 / 1
Mykkelsetervegen 42 2634 FÅVANG 61.4052, 10.2910 157 / 57
Mykkelsetervegen 44 2634 FÅVANG 61.4055, 10.2906 157 / 58
Mykkelsetervegen 46 2634 FÅVANG 61.4058, 10.2902 157 / 59
Mykkelsetervegen 48 2634 FÅVANG 61.4059, 10.2897 157 / 60
Mykkelsetervegen 50 2634 FÅVANG 61.4066, 10.2898 157 / 61
Mykkelsetervegen 52 2634 FÅVANG 61.4063, 10.2902 157 / 62
Mykkelsetervegen 54 2634 FÅVANG 61.4061, 10.2906 157 / 63
Mykkelsetervegen 56 2634 FÅVANG 61.4059, 10.2911 157 / 64
Mykkelsetervegen 58 2634 FÅVANG 61.4056, 10.2914 157 / 65
Mykkelsetervegen 60 2634 FÅVANG 61.4054, 10.2919 157 / 66
Mykkelsetervegen 70 2634 FÅVANG 61.4076, 10.2908 148 / 58
Mykkelsetervegen 72 2634 FÅVANG 61.4074, 10.2913 148 / 59
Mykkelsetervegen 75 2634 FÅVANG 61.4065, 10.2937 155 / 14
Mykkelsetervegen 76 2634 FÅVANG 61.4072, 10.2920 147 / 10
Mykkelsetervegen 81 2634 FÅVANG 61.4064, 10.2955 155 / 19
Mykkelsetervegen 83 2634 FÅVANG 61.4071, 10.2948 155 / 18
Mykkelsetervegen 86 2634 FÅVANG 61.4077, 10.2950 143 / 6
Mykkelsetervegen 89 2634 FÅVANG 61.4072, 10.2960 148 / 2
Mykkelsetervegen 91 2634 FÅVANG 61.4071, 10.2960 148 / 2
Mykkelsetervegen 104 2634 FÅVANG 61.4086, 10.2987 134 / 45
Mykkelsetervegen 106 2634 FÅVANG 61.4087, 10.3006 134 / 46
Mykkelsetervegen 125 2634 FÅVANG 61.4076, 10.3025 134 / 23
Mykkelsetervegen 131 2634 FÅVANG 61.4075, 10.3029 151 / 31
Mykkelsetervegen 133 2634 FÅVANG 61.4076, 10.3035 151 / 1
Mykkelsetervegen 183 2634 FÅVANG 61.4067, 10.3116 149 / 2
Mykkelsetervegen 185 2634 FÅVANG 61.4066, 10.3113 149 / 2
Mykkelsetervegen 186 2634 FÅVANG 61.4067, 10.3125 149 / 2
Mykkelsetervegen 228 2634 FÅVANG 61.4053, 10.3183 151 / 30

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken