Austråttbakken 36D
4306 SANDNES

Austråttbakken 36D, 4306 SANDNES er ei adresse i Sandnes.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Austråttbakken 36D, 4306 SANDNES:

  • Postnummer: 4306 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 351 i 1102 Sandnes
  • Grunnkrins: 601 AUSTRÅTTBAKKEN
  • Valkrins: 13 AUSTRÅTT
  • Kyrkjesogn: 6080301 Høyland
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Austråttbakken

Austråttbakken er ein veg i Sandnes kommune med 40 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 48.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Austråttbakken 16 4306 SANDNES 58.8458, 5.7381 39 / 135
Austråttbakken 18 4306 SANDNES 58.8455, 5.7380 39 / 1222
Austråttbakken 18A 4306 SANDNES 58.8454, 5.7380 39 / 146
Austråttbakken 20 4306 SANDNES 58.8452, 5.7382 39 / 154
Austråttbakken 22 4306 SANDNES 58.8450, 5.7382 39 / 1069
Austråttbakken 23 4306 SANDNES 58.8445, 5.7374 39 / 96
Austråttbakken 24 4306 SANDNES 58.8447, 5.7382 39 / 168
Austråttbakken 25 4306 SANDNES 58.8443, 5.7375 39 / 97
Austråttbakken 26 4306 SANDNES 58.8446, 5.7380 39 / 175
Austråttbakken 27 4306 SANDNES 58.8441, 5.7374 39 / 120
Austråttbakken 28 4306 SANDNES 58.8443, 5.7380 39 / 173
Austråttbakken 29 4306 SANDNES 58.8439, 5.7374 39 / 99
Austråttbakken 30A 4306 SANDNES 58.8440, 1,000.0000 39 / 294
Austråttbakken 30B 4306 SANDNES 58.8441, 5.7380 39 / 183
Austråttbakken 30C 4306 SANDNES 58.8441, 5.7380 39 / 183
Austråttbakken 31 4306 SANDNES 58.8437, 5.7371 39 / 290
Austråttbakken 32 4306 SANDNES 58.8439, 5.7379 39 / 170
Austråttbakken 33 4306 SANDNES 58.8435, 5.7370 39 / 1018
Austråttbakken 34 4306 SANDNES 58.8436, 5.7378 39 / 203
Austråttbakken 35 4306 SANDNES 58.8432, 5.7369 39 / 291
Austråttbakken 36 4306 SANDNES 58.8432, 5.7377 39 / 262
Austråttbakken 36A 4306 SANDNES 58.8431, 5.7384 39 / 351
Austråttbakken 36B 4306 SANDNES 58.8433, 5.7385 39 / 350
Austråttbakken 36C 4306 SANDNES 58.8431, 5.7381 39 / 332
Austråttbakken 36D 4306 SANDNES 58.8430, 5.7383 39 / 351
Austråttbakken 37A 4306 SANDNES 58.8427, 5.7367 39 / 207
Austråttbakken 37B 4306 SANDNES 58.8427, 5.7367 39 / 1020
Austråttbakken 38 4306 SANDNES 58.8430, 5.7376 39 / 219
Austråttbakken 38A 4306 SANDNES 58.8430, 5.7380 39 / 333
Austråttbakken 39 4306 SANDNES 58.8424, 5.7367 39 / 472
Austråttbakken 40 4306 SANDNES 58.8428, 5.7375 39 / 218
Austråttbakken 40A 4306 SANDNES 58.8428, 5.7378 39 / 373
Austråttbakken 41 4306 SANDNES 58.8422, 5.7367 39 / 116
Austråttbakken 42 4306 SANDNES 58.8425, 5.7375 39 / 422
Austråttbakken 42A 4306 SANDNES 58.8426, 5.7380 39 / 424
Austråttbakken 44 4306 SANDNES 58.8423, 5.7376 39 / 423
Austråttbakken 45 4306 SANDNES 58.8415, 5.7376 39 / 1112
Austråttbakken 46 4306 SANDNES 58.8419, 5.7383 39 / 482
Austråttbakken 47 4306 SANDNES 58.8414, 5.7380 39 / 1118
Austråttbakken 48 4306 SANDNES 58.8418, 5.7387 39 / 483

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken