Sandvedhagen 1C
4318 SANDNES

Sandvedhagen 1C, 4318 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandvedhagen 1C, 4318 SANDNES:

  • Postnummer: 4318 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 575 i 1102
  • Grunnkrins: 406 SKEI
  • Valkrins: 6 SANDVED
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Sandvedhagen

Sandvedhagen er ein veg i Sandnes kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandvedhagen 1 4318 SANDNES 58.8372, 5.7207 42 / 575
Sandvedhagen 1A 4318 SANDNES 58.8381, 5.7220 42 / 526
Sandvedhagen 1B 4318 SANDNES 58.8377, 5.7209 42 / 527
Sandvedhagen 1C 4318 SANDNES 58.8374, 5.7202 42 / 575
Sandvedhagen 1D 4318 SANDNES 58.8372, 5.7208 42 / 575
Sandvedhagen 2 4318 SANDNES 58.8372, 5.7181 42 / 247
Sandvedhagen 3 4318 SANDNES 58.8375, 5.7180 42 / 267
Sandvedhagen 4 4318 SANDNES 58.8373, 5.7178 42 / 245
Sandvedhagen 5 4318 SANDNES 58.8378, 5.7180 42 / 266
Sandvedhagen 6 4318 SANDNES 58.8371, 5.7175 42 / 246
Sandvedhagen 7 4318 SANDNES 58.8379, 5.7180 42 / 265
Sandvedhagen 8 4318 SANDNES 58.8372, 5.7173 42 / 250
Sandvedhagen 9 4318 SANDNES 58.8381, 5.7181 42 / 264
Sandvedhagen 10 4318 SANDNES 58.8373, 5.7174 42 / 251
Sandvedhagen 11 4318 SANDNES 58.8382, 5.7183 42 / 263
Sandvedhagen 12 4318 SANDNES 58.8375, 5.7175 42 / 252
Sandvedhagen 13 4318 SANDNES 58.8384, 5.7182 42 / 262
Sandvedhagen 14 4318 SANDNES 58.8376, 5.7175 42 / 253
Sandvedhagen 15 4318 SANDNES 58.8386, 5.7184 42 / 261
Sandvedhagen 16 4318 SANDNES 58.8379, 5.7175 42 / 254
Sandvedhagen 17 4318 SANDNES 58.8387, 5.7184 42 / 260
Sandvedhagen 18 4318 SANDNES 58.8379, 5.7176 42 / 255
Sandvedhagen 20 4318 SANDNES 58.8381, 1,000.0000 42 / 256
Sandvedhagen 22 4318 SANDNES 58.8383, 5.7177 42 / 257
Sandvedhagen 24 4318 SANDNES 58.8384, 5.7178 42 / 258
Sandvedhagen 26 4318 SANDNES 58.8386, 5.7179 42 / 259
Sandvedhagen 28 4318 SANDNES 58.8387, 5.7180 42 / 269
Sandvedhagen 30 4318 SANDNES 58.8388, 5.7180 42 / 270
Sandvedhagen 32 4318 SANDNES 58.8390, 5.7180 42 / 271

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken