Torshølvegen 7
3810 GVARV

Torshølvegen 7, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Torshølvegen 7, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 91 / 110 i 0822
  • Grunnkrins: 202 GVARV VEST
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Torshølvegen

Torshølvegen er ein veg i Sauherad kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Torshølvegen 2 3810 GVARV 59.4056, 9.1328 91 / 251
Torshølvegen 4 3810 GVARV 59.4053, 9.1321 91 / 250
Torshølvegen 7 3810 GVARV 59.4053, 9.1339 91 / 110
Torshølvegen 12 3810 GVARV 59.4061, 9.1309 91 / 252

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken