Høgenausen 14
6823 SANDANE

Høgenausen 14, 6823 SANDANE er ei adresse i Gloppen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høgenausen 14, 6823 SANDANE:

  • Postnummer: 6823 SANDANE
  • Gards-/bruksnummer: 69 / 380 i 1445 Gloppen
  • Grunnkrins: 107 SANDANE NORD
  • Valkrins: 6 Sandane
  • Kyrkjesogn: 7120505 GLOPPEN
  • Tettstad:

Høgenausen

Høgenausen er ein veg i Gloppen kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 18.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høgenausen 1 6823 SANDANE 61.7771, 6.2212 69 / 371
Høgenausen 2 6823 SANDANE 61.7773, 6.2200 69 / 366
Høgenausen 4 6823 SANDANE 61.7777, 6.2191 69 / 375
Høgenausen 12 6823 SANDANE 61.7783, 6.2185 69 / 386
Høgenausen 14 6823 SANDANE 61.7785, 6.2182 69 / 380
Høgenausen 16 6823 SANDANE 61.7786, 6.2177 69 / 379
Høgenausen 18 6823 SANDANE 61.7789, 6.2172 69 / 378

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken