Kalvahagen 5
4355 KVERNALAND

Kalvahagen 5, 4355 KVERNALAND er ei adresse i Time.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kalvahagen 5, 4355 KVERNALAND:

  • Postnummer: 4355 KVERNALAND
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 930 i 1121 Time
  • Grunnkrins: 405 FRØYLAND AUST
  • Valkrins: 6 FRØYLAND
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad:

Kalvahagen

Kalvahagen er ein veg i Time kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 8.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kalvahagen 1 4355 KVERNALAND 58.7729, 5.7309 28 / 928
Kalvahagen 2 4355 KVERNALAND 58.7713, 5.7328 28 / 815
Kalvahagen 3 4355 KVERNALAND 58.7730, 5.7311 28 / 929
Kalvahagen 4 4355 KVERNALAND 58.7714, 5.7325 28 / 814
Kalvahagen 5 4355 KVERNALAND 58.7730, 5.7313 28 / 930
Kalvahagen 6 4355 KVERNALAND 58.7716, 5.7322 28 / 813
Kalvahagen 8 4355 KVERNALAND 58.7717, 5.7318 28 / 812

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken