Haugen 1B
4323 SANDNES

Haugen 1B, 4323 SANDNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haugen 1B, 4323 SANDNES:

  • Postnummer: 4323 SANDNES
  • Gards-/bruksnummer: 47 / 205 i 1102
  • Grunnkrins: 505 LUNDEHAUGEN
  • Valkrins: 5 GANDDAL
  • Kyrkjesogn: 6080401 Gand
  • Tettstad: Stavanger/Sandnes

Haugen

Haugen er ein veg i Sandnes kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haugen 1A 4323 SANDNES 58.8261, 5.7230 47 / 1297
Haugen 1B 4323 SANDNES 58.8259, 5.7228 47 / 205
Haugen 2 4323 SANDNES 58.8264, 5.7237 47 / 1109
Haugen 3 4323 SANDNES 58.8258, 5.7238 47 / 592
Haugen 5 4323 SANDNES 58.8255, 5.7245 47 / 213
Haugen 6 4323 SANDNES 58.8265, 5.7245 47 / 349
Haugen 7 4323 SANDNES 58.8257, 5.7244 47 / 536
Haugen 9 4323 SANDNES 58.8258, 5.7247 47 / 537
Haugen 10 4323 SANDNES 58.8262, 5.7246 47 / 130
Haugen 11 4323 SANDNES 58.8258, 5.7252 47 / 621
Haugen 12 4323 SANDNES 58.8274, 5.7256 47 / 766
Haugen 13 4323 SANDNES 58.8259, 5.7252 47 / 754
Haugen 15A 4323 SANDNES 58.8261, 5.7260 47 / 816
Haugen 15B 4323 SANDNES 58.8260, 5.7261 47 / 816
Haugen 16 4323 SANDNES 58.8264, 5.7281 47 / 900
Haugen 17 4323 SANDNES 58.8261, 5.7256 47 / 817
Haugen 19 4323 SANDNES 58.8258, 5.7257 47 / 818
Haugen 21 4323 SANDNES 58.8256, 5.7258 47 / 819
Haugen 23 4323 SANDNES 58.8258, 5.7262 47 / 820
Haugen 25 4323 SANDNES 58.8255, 5.7266 47 / 938
Haugen 27 4323 SANDNES 58.8257, 5.7304 45 / 171

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken