Bjørkvegen 3B
2340 LØTEN

Bjørkvegen 3B, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjørkvegen 3B, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 283 i 0415
  • Grunnkrins: 211 LØTEN
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Bjørkvegen

Bjørkvegen er ein veg i Løten kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 7.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjørkvegen 1A 2340 LØTEN 60.8348, 11.3070 20 / 283
Bjørkvegen 1B 2340 LØTEN 60.8349, 11.3069 20 / 283
Bjørkvegen 2 2340 LØTEN 60.8347, 11.3066 20 / 175
Bjørkvegen 3A 2340 LØTEN 60.8349, 11.3066 20 / 283
Bjørkvegen 3B 2340 LØTEN 60.8350, 11.3066 20 / 283
Bjørkvegen 4 2340 LØTEN 60.8346, 11.3062 20 / 134
Bjørkvegen 5A 2340 LØTEN 60.8349, 11.3062 20 / 283
Bjørkvegen 5B 2340 LØTEN 60.8350, 11.3061 20 / 283
Bjørkvegen 6 2340 LØTEN 60.8345, 11.3062 20 / 273
Bjørkvegen 7A 2340 LØTEN 60.8348, 11.3057 20 / 283
Bjørkvegen 7B 2340 LØTEN 60.8349, 11.3056 20 / 283

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken