0
9620 KVALSUND

0, 9620 KVALSUND er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 9620 KVALSUND:

  • Postnummer: 9620 KVALSUND
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 89 i 2017
  • Grunnkrins: 106 INDRE REPPARFJORD/ERDAL
  • Valkrins: 7 KVALSUND
  • Kyrkjesogn: 11060501 Kvalsund
  • Tettstad:

er i Kvalsund kommune med 1105 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 9620 KVALSUND 70.5339, 24.1352 17 / 46
0 9620 KVALSUND 70.4463, 24.4054 23 / 36
0 9620 KVALSUND 70.4280, 24.5111 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3331, 24.2898 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5350, 24.1292 17 / 47
0 9620 KVALSUND 70.4470, 24.4051 23 / 34
0 9620 KVALSUND 70.4275, 24.5060 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3330, 24.2895 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3469, 24.3627 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6289, 24.0940 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.5368, 24.1108 17 / 48
0 9620 KVALSUND 70.4446, 24.4066 23 / 42
0 9620 KVALSUND 70.4271, 24.5104 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3331, 24.2938 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5708, 24.1604 17 / 49
0 9620 KVALSUND 70.4461, 24.4080 23 / 48
0 9620 KVALSUND 70.4276, 24.5191 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3327, 24.2927 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5671, 24.1442 17 / 76
0 9620 KVALSUND 70.5038, 24.2607 23 / 155
0 9620 KVALSUND 70.5352, 24.1281 17 / 54
0 9620 KVALSUND 70.4449, 24.4059 23 / 49
0 9620 KVALSUND 70.4266, 24.5053 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3327, 24.2872 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4420, 24.4680 23 / 62
0 9620 KVALSUND 70.4405, 24.4669 23 / 162
0 9620 KVALSUND 70.5377, 24.1148 17 / 58
0 9620 KVALSUND 70.4465, 24.4091 23 / 51
0 9620 KVALSUND 70.4262, 24.5065 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3310, 24.2811 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4408, 24.4660 23 / 164
0 9620 KVALSUND 70.5349, 24.1299 17 / 59
0 9620 KVALSUND 70.4458, 24.4059 23 / 72
0 9620 KVALSUND 70.4265, 24.5096 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3336, 24.2765 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5121, 24.0314 8 / 14
0 9620 KVALSUND 70.6294, 24.0910 15 / 3
0 9620 KVALSUND 70.4343, 24.5026 24 / 69
0 9620 KVALSUND 70.5354, 24.1129 17 / 61
0 9620 KVALSUND 70.4442, 24.4055 23 / 84
0 9620 KVALSUND 70.4261, 24.5120 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3308, 24.2783 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5339, 24.1089 17 / 63
0 9620 KVALSUND 70.4474, 24.4063 23 / 87
0 9620 KVALSUND 70.4265, 24.5144 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3304, 24.2759 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4348, 24.5053 24 / 75
0 9620 KVALSUND 70.5345, 24.1316 17 / 64
0 9620 KVALSUND 70.4445, 24.4183 23 / 95
0 9620 KVALSUND 70.4263, 24.5177 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3301, 24.2772 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4346, 24.5063 24 / 76
0 9620 KVALSUND 70.5347, 24.1308 17 / 65
0 9620 KVALSUND 70.4247, 24.5110 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3298, 24.2728 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4343, 24.5067 24 / 95
0 9620 KVALSUND 70.5344, 24.1093 17 / 66
0 9620 KVALSUND 70.4244, 24.5124 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3294, 24.2740 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5587, 24.1353 17 / 67
0 9620 KVALSUND 70.4248, 24.5149 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3293, 24.2722 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2671, 24.1138 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5372, 24.1157 17 / 68
0 9620 KVALSUND 70.4245, 24.5138 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3287, 24.2720 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6289, 24.0953 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4239, 24.5147 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3284, 24.2666 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4223, 24.5095 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3278, 24.2615 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4223, 24.5130 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3258, 24.2548 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4894, 24.2942 23 / 150
0 9620 KVALSUND 70.4352, 24.5010 24 / 86
0 9620 KVALSUND 70.4217, 24.5080 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3248, 24.2525 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2682, 24.1127 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4875, 24.2982 23 / 133
0 9620 KVALSUND 70.4202, 24.5083 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3236, 24.2494 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4466, 24.3759 23 / 153
0 9620 KVALSUND 70.4202, 24.5108 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3228, 24.2466 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4204, 24.5149 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3201, 24.2363 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4557, 24.3244 23 / 151
0 9620 KVALSUND 70.4316, 24.5078 24 / 66
0 9620 KVALSUND 70.4445, 23.7853 10 / 30
0 9620 KVALSUND 70.4191, 24.5134 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3186, 24.2343 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4193, 24.5111 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3188, 24.2324 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4196, 24.5059 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3188, 24.2300 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4173, 24.5129 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4183, 24.5116 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4334, 24.5065 24 / 9
0 9620 KVALSUND 70.4165, 24.5123 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4634, 24.3161 23 / 21
0 9620 KVALSUND 70.4334, 24.5175 24 / 126
0 9620 KVALSUND 70.4162, 24.5149 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4616, 24.3175 23 / 110
0 9620 KVALSUND 70.4159, 24.5099 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4467, 24.3627 23 / 45
0 9620 KVALSUND 70.4157, 24.5112 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4389, 24.4608 5 / 10
0 9620 KVALSUND 70.4151, 24.5153 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5185, 23.9714 14 / 196
0 9620 KVALSUND 70.4271, 24.4974 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4131, 24.5050 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4418, 24.4752 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4532, 23.7766 8 / 308
0 9620 KVALSUND 70.3306, 24.2749 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4120, 24.5057 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5347, 24.1098 17 / 20
0 9620 KVALSUND 70.4352, 24.5032 24 / 90
0 9620 KVALSUND 70.5164, 23.9473 14 / 67
0 9620 KVALSUND 70.3380, 24.3154 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4195, 24.5087 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4412, 24.4779 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4709, 24.3163 23 / 112
0 9620 KVALSUND 70.3366, 24.3057 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4187, 24.5047 26 / 9
0 9620 KVALSUND 70.4411, 24.4802 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4457, 24.3370 23 / 169
0 9620 KVALSUND 70.4436, 24.4174 23 / 18
0 9620 KVALSUND 70.4336, 24.5345 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4180, 24.5038 26 / 4
0 9620 KVALSUND 70.4399, 24.4806 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4456, 24.3377 23 / 137
0 9620 KVALSUND 70.3300, 24.2693 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2659, 24.1195 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4168, 24.5048 26 / 5
0 9620 KVALSUND 70.4395, 24.4841 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3361, 24.3064 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4156, 24.5020 26 / 8
0 9620 KVALSUND 70.4392, 24.4699 24 / 21
0 9620 KVALSUND 70.3245, 24.2509 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4145, 24.4984 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4385, 24.4740 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5362, 24.1114 17 / 77
0 9620 KVALSUND 70.4288, 24.5021 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4145, 24.4995 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4142, 24.4983 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4329, 24.5036 24 / 7
0 9620 KVALSUND 70.3478, 24.3621 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4460, 24.3830 23 / 53
0 9620 KVALSUND 70.4138, 24.4986 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4340, 24.5217 24 / 6
0 9620 KVALSUND 70.3478, 24.3657 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2075, 24.0940 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4148, 24.5019 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5242, 23.9853 14 / 128
0 9620 KVALSUND 70.4455, 24.4063 23 / 50
0 9620 KVALSUND 70.2341, 24.0664 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4143, 24.5017 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5215, 23.9746 14 / 121
0 9620 KVALSUND 70.4512, 24.3410 23 / 152
0 9620 KVALSUND 70.4685, 24.3193 23 / 128
0 9620 KVALSUND 70.4139, 24.5044 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4959, 23.9623 9 / 106
0 9620 KVALSUND 70.4664, 23.9252 8 / 20
0 9620 KVALSUND 70.2353, 24.0618 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4157, 24.5069 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4915, 24.1236 7 / 119
0 9620 KVALSUND 70.4152, 24.5056 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5363, 24.1089 17 / 79
0 9620 KVALSUND 70.4121, 24.4995 26 / 6
0 9620 KVALSUND 70.2642, 24.0810 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4119, 24.5009 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5241, 23.9813 14 / 28
0 9620 KVALSUND 70.4112, 24.5000 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4788, 24.3103 23 / 6
0 9620 KVALSUND 70.4103, 24.4993 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4661, 24.3179 23 / 117
0 9620 KVALSUND 70.4350, 24.5008 24 / 85
0 9620 KVALSUND 70.4097, 24.4986 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5088, 24.2512 17 / 55
0 9620 KVALSUND 70.4091, 24.4941 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5085, 24.2548 17 / 57
0 9620 KVALSUND 70.4088, 24.4978 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5080, 24.2568 17 / 56
0 9620 KVALSUND 70.4058, 24.4959 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5039, 24.2623 23 / 103
0 9620 KVALSUND 70.3537, 24.3819 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4069, 24.4969 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4925, 24.2833 23 / 122
0 9620 KVALSUND 70.4061, 24.4913 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4440, 24.4046 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5104, 24.0181 8 / 382
0 9620 KVALSUND 70.4063, 24.4941 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4429, 24.4122 23 / 91
0 9620 KVALSUND 70.5351, 24.1294 17 / 47
0 9620 KVALSUND 70.2650, 24.0880 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4416, 24.4663 23 / 28
0 9620 KVALSUND 70.4387, 23.8523 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4050, 24.4897 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4435, 24.4409 23 / 33
0 9620 KVALSUND 70.4427, 24.4694 23 / 167
0 9620 KVALSUND 70.4379, 23.8447 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4029, 24.4825 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4439, 24.4428 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4025, 24.4800 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4428, 24.4461 23 / 25
0 9620 KVALSUND 70.1761, 23.8882 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4354, 24.5275 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3561, 24.3768 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4482, 24.3693 23 / 101
0 9620 KVALSUND 70.3556, 24.3792 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4483, 24.3768 23 / 47
0 9620 KVALSUND 70.3550, 24.3816 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4474, 24.3839 23 / 80
0 9620 KVALSUND 70.4340, 24.5059 24 / 78
0 9620 KVALSUND 70.3503, 24.3767 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4459, 24.3867 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5118, 24.0373 8 / 12
0 9620 KVALSUND 70.3498, 24.3757 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4455, 24.4012 23 / 89
0 9620 KVALSUND 70.4342, 24.5047 24 / 79
0 9620 KVALSUND 70.5112, 24.0212 8 / 16
0 9620 KVALSUND 70.3495, 24.3752 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4455, 24.4105 23 / 116
0 9620 KVALSUND 70.4381, 23.8559 8 / 31
0 9620 KVALSUND 70.3491, 24.3817 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4450, 24.4194 23 / 99
0 9620 KVALSUND 70.3594, 24.3665 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4588, 23.9091 8 / 31
0 9620 KVALSUND 70.4014, 24.4763 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4447, 24.4336 23 / 109
0 9620 KVALSUND 70.3588, 24.3642 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4004, 24.4723 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3997, 24.4650 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5721, 24.1620 17 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5207, 23.9736 14 / 20
0 9620 KVALSUND 70.3991, 24.4588 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3111, 24.2103 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4594, 23.6257 13 / 8
0 9620 KVALSUND 70.3985, 24.4629 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3089, 24.2026 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3983, 24.4621 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4347, 23.8497 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3972, 24.4564 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4387, 23.8483 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3971, 24.4539 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4354, 23.8484 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3966, 24.4522 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4328, 23.8437 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3963, 24.4553 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4419, 23.8541 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5054, 24.2582 17 / 16
0 9620 KVALSUND 70.3959, 24.4503 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4759, 23.9357 9 / 2
0 9620 KVALSUND 70.3954, 24.4488 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3831, 24.4481 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4749, 23.8970 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3951, 24.4517 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3830, 24.4494 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4503, 23.8810 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1765, 23.8788 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5339, 24.1398 17 / 82
0 9620 KVALSUND 70.3907, 24.4447 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3827, 24.4464 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4431, 23.8591 8 / 181
0 9620 KVALSUND 70.1765, 23.8786 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3825, 24.4461 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2686, 24.1147 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2801, 24.1017 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5666, 24.1444 17 / 89
0 9620 KVALSUND 70.3818, 24.4442 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2679, 24.1138 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2801, 24.1020 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3816, 24.4402 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2674, 24.1123 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3810, 24.4429 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2670, 24.1091 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3806, 24.4407 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2668, 24.1113 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3759, 24.4075 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2679, 24.1091 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4415, 24.4642 23 / 184
0 9620 KVALSUND 70.4480, 24.3950 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3493, 24.3585 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3756, 24.4010 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2664, 24.1034 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3895, 23.4792 12 / 4
0 9620 KVALSUND 70.4490, 24.3604 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4317, 24.5061 24 / 20
0 9620 KVALSUND 70.3756, 24.4031 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2660, 24.1050 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3897, 23.4792 12 / 4
0 9620 KVALSUND 70.5047, 24.2604 23 / 2
0 9620 KVALSUND 70.3564, 24.3711 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3756, 24.4053 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2652, 24.1036 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4897, 24.2938 23 / 3
0 9620 KVALSUND 70.3324, 24.3036 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3758, 24.4078 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2660, 24.0882 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4555, 24.3309 23 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4885, 24.2967 23 / 4
0 9620 KVALSUND 70.4276, 24.5136 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3753, 24.4060 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2657, 24.0878 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6291, 24.0948 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.5056, 24.2577 17 / 92
0 9620 KVALSUND 70.4365, 24.5452 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4708, 24.3164 23 / 7
0 9620 KVALSUND 70.3753, 24.4075 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2654, 24.0873 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6281, 24.0939 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4350, 24.5039 24 / 89
0 9620 KVALSUND 70.4553, 24.3254 23 / 11
0 9620 KVALSUND 70.3461, 24.3516 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3748, 24.4133 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2376, 24.0854 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6293, 24.0944 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4348, 24.5033 24 / 88
0 9620 KVALSUND 70.4470, 24.3333 23 / 12
0 9620 KVALSUND 70.3756, 24.4162 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2350, 24.0765 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6292, 24.0930 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4488, 24.3744 23 / 29
0 9620 KVALSUND 70.3405, 24.3285 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3730, 24.4057 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3077, 24.1980 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6289, 24.0941 15 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4428, 23.8585 8 / 440
0 9620 KVALSUND 70.4354, 24.5044 24 / 91
0 9620 KVALSUND 70.4668, 24.3189 23 / 31
0 9620 KVALSUND 70.5052, 23.9887 8 / 354
0 9620 KVALSUND 70.3721, 24.4031 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3041, 24.1902 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4836, 23.9548 8 / 97
0 9620 KVALSUND 70.4658, 24.3161 23 / 32
0 9620 KVALSUND 70.3352, 24.3128 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3709, 24.3963 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3027, 24.1868 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4592, 24.3163 23 / 35
0 9620 KVALSUND 70.4429, 24.4153 23 / 94
0 9620 KVALSUND 70.3711, 24.3933 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3023, 24.1854 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4679, 24.3186 23 / 61
0 9620 KVALSUND 70.3674, 24.3834 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3006, 24.1861 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4928, 24.2820 23 / 66
0 9620 KVALSUND 70.3667, 24.3812 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3001, 24.1829 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4428, 24.4611 23 / 69
0 9620 KVALSUND 70.3655, 24.3798 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3000, 24.1830 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4551, 24.3277 23 / 71
0 9620 KVALSUND 70.4478, 24.4039 23 / 172
0 9620 KVALSUND 70.3648, 24.3781 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2995, 24.1827 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4483, 24.3820 23 / 23
0 9620 KVALSUND 70.4456, 24.4032 23 / 75
0 9620 KVALSUND 70.3609, 24.3708 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2982, 24.1808 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4474, 24.3819 23 / 23
0 9620 KVALSUND 70.1773, 23.8663 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4882, 24.2960 23 / 79
0 9620 KVALSUND 70.3386, 24.3213 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4382, 24.5462 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2982, 24.1836 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4427, 24.4123 23 / 91
0 9620 KVALSUND 70.4760, 23.9363 9 / 115
0 9620 KVALSUND 70.4371, 23.8523 8 / 375
0 9620 KVALSUND 70.4895, 24.2951 23 / 82
0 9620 KVALSUND 70.4169, 24.5115 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5704, 24.1594 17 / 71
0 9620 KVALSUND 70.4373, 24.5409 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2940, 24.1653 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4331, 24.5201 24 / 4
0 9620 KVALSUND 70.4468, 24.3825 23 / 83
0 9620 KVALSUND 70.4371, 24.5393 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2939, 24.1630 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4317, 24.5047 24 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4467, 24.3345 23 / 86
0 9620 KVALSUND 70.3554, 24.3772 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4357, 24.5419 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2936, 24.1603 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4316, 24.5055 24 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4480, 24.3884 23 / 88
0 9620 KVALSUND 70.3547, 24.3698 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4361, 24.5465 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2938, 24.1563 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4318, 24.5045 24 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4509, 24.3389 23 / 102
0 9620 KVALSUND 70.3481, 24.3767 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2775, 24.1183 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4345, 24.5435 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2950, 24.1566 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4315, 24.5050 24 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4338, 23.8488 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4674, 24.3187 23 / 105
0 9620 KVALSUND 70.3394, 24.3277 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5113, 24.0230 8 / 284
0 9620 KVALSUND 70.4352, 24.5451 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2944, 24.1543 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4316, 24.5054 24 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4690, 24.3184 23 / 108
0 9620 KVALSUND 70.3491, 24.3667 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3355, 24.3106 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4342, 24.5412 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2937, 24.1548 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4327, 24.4889 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4693, 24.3185 23 / 114
0 9620 KVALSUND 70.4156, 24.5137 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4327, 24.5021 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4337, 24.5401 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2929, 24.1550 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4328, 24.4884 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5048, 24.2608 23 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4483, 24.3892 23 / 118
0 9620 KVALSUND 70.4329, 24.5402 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2923, 24.1507 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4326, 24.4882 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4395, 24.5159 24 / 164
0 9620 KVALSUND 70.4701, 24.3170 23 / 121
0 9620 KVALSUND 70.4358, 24.5065 24 / 3
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.5397 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2939, 24.1532 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4341, 24.4981 24 / 65
0 9620 KVALSUND 70.4604, 24.3164 23 / 123
0 9620 KVALSUND 70.1762, 23.8861 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4381, 24.5575 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2940, 24.1640 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4877, 24.2967 23 / 5
0 9620 KVALSUND 70.4599, 24.3171 23 / 124
0 9620 KVALSUND 70.3472, 24.3576 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4375, 24.5530 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2963, 24.1474 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4869, 24.2961 23 / 5
0 9620 KVALSUND 70.4613, 24.3132 23 / 125
0 9620 KVALSUND 70.3469, 24.3705 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4345, 24.5461 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2960, 24.1501 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.5201 24 / 40
0 9620 KVALSUND 70.4474, 24.4092 23 / 129
0 9620 KVALSUND 70.2964, 24.1459 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4339, 24.5050 24 / 60
0 9620 KVALSUND 70.4259, 24.5992 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2957, 24.1477 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.5198 24 / 40
0 9620 KVALSUND 70.4470, 24.4091 23 / 130
0 9620 KVALSUND 70.4149, 24.5094 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3327, 24.3016 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4370, 24.5515 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2954, 24.1526 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.5196 24 / 40
0 9620 KVALSUND 70.4477, 24.4094 23 / 131
0 9620 KVALSUND 70.3336, 24.2916 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2947, 24.1498 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4325, 24.5187 24 / 40
0 9620 KVALSUND 70.4871, 24.2971 23 / 132
0 9620 KVALSUND 70.4133, 24.5085 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2941, 24.1487 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4325, 24.5184 24 / 40
0 9620 KVALSUND 70.4595, 24.3181 23 / 134
0 9620 KVALSUND 70.4256, 24.5165 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2939, 24.1463 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4325, 24.5182 24 / 40
0 9620 KVALSUND 70.4666, 24.3186 23 / 136
0 9620 KVALSUND 70.3553, 24.3693 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2942, 24.1443 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4347, 24.5386 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5215, 23.9711 14 / 187
0 9620 KVALSUND 70.2929, 24.1438 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4587, 24.3194 23 / 138
0 9620 KVALSUND 70.2950, 24.1478 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4635, 23.9148 8 / 339
0 9620 KVALSUND 70.3828, 24.4478 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2890, 24.1132 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5051, 23.9886 8 / 342
0 9620 KVALSUND 70.4363, 24.4898 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3495, 24.3630 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2887, 24.1157 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4382, 24.5087 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3399, 24.3251 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2884, 24.1130 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4610, 23.9024 8 / 344
0 9620 KVALSUND 70.4423, 24.4762 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4342, 24.4866 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2884, 24.1112 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4393, 24.4968 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2881, 24.1109 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4418, 24.4820 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4997, 24.2692 23 / 126
0 9620 KVALSUND 70.2872, 24.1115 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4408, 24.4845 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3601, 24.3669 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2878, 24.1138 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4408, 24.4679 23 / 161
0 9620 KVALSUND 70.3509, 24.3725 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4406, 24.4860 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5059, 23.9795 9 / 103
0 9620 KVALSUND 70.2866, 24.1077 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4401, 24.5069 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4994, 24.2710 23 / 127
0 9620 KVALSUND 70.2860, 24.1052 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4397, 24.5083 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3358, 24.3131 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2840, 24.1024 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5254, 24.1795 17 / 37
0 9620 KVALSUND 70.4391, 24.5079 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2853, 24.1041 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5251, 24.1803 17 / 53
0 9620 KVALSUND 70.4388, 24.5121 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2827, 24.1018 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4336, 24.5230 24 / 146
0 9620 KVALSUND 70.4377, 24.5066 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3464, 24.3686 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2109, 24.0628 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2815, 24.1020 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4403, 24.4722 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4370, 24.5074 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2963, 24.1447 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2685, 24.0924 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2791, 24.1044 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4332, 24.5223 24 / 147
0 9620 KVALSUND 70.4367, 24.5092 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3469, 24.3487 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2781, 24.1043 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4375, 24.5094 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2748, 24.1032 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4377, 24.5114 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4177, 24.5069 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5027, 24.0559 8 / 10
0 9620 KVALSUND 70.4695, 23.6195 13 / 9
0 9620 KVALSUND 70.4356, 24.5154 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4505, 24.3385 23 / 156
0 9620 KVALSUND 70.4358, 24.5200 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4429, 24.4476 23 / 64
0 9620 KVALSUND 70.4376, 24.5196 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5357, 24.1149 17 / 80
0 9620 KVALSUND 70.4354, 24.5271 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.4966 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5102, 24.0158 8 / 59
0 9620 KVALSUND 70.4380, 24.5301 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4638, 24.3230 23 / 157
0 9620 KVALSUND 70.4376, 24.5342 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4347, 24.5082 24 / 70
0 9620 KVALSUND 70.4366, 24.5375 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3396, 24.3328 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3924, 23.5174 12 / 6
0 9620 KVALSUND 70.4484, 24.3751 23 / 113
0 9620 KVALSUND 70.4375, 24.5374 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4426, 24.4650 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4327, 23.6118 13 / 4
0 9620 KVALSUND 70.4375, 24.5441 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4018, 24.4799 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4366, 23.6333 13 / 6
0 9620 KVALSUND 70.4376, 24.5462 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2953, 24.1459 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4651, 23.6249 13 / 7
0 9620 KVALSUND 70.3474, 24.3748 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4838, 24.5133 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4360, 23.8534 8 / 31
0 9620 KVALSUND 70.4886, 23.6189 13 / 14
0 9620 KVALSUND 70.5031, 24.2623 23 / 181
0 9620 KVALSUND 70.4407, 24.4891 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4113, 23.5474 13 / 17
0 9620 KVALSUND 70.4344, 24.5038 24 / 96
0 9620 KVALSUND 70.4396, 24.4895 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2646, 24.0920 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4707, 23.6167 13 / 30
0 9620 KVALSUND 70.4389, 24.4892 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3334, 24.2967 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4331, 24.5193 24 / 97
0 9620 KVALSUND 70.4392, 23.7837 10 / 34
0 9620 KVALSUND 70.4392, 24.4908 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4330, 24.5194 24 / 97
0 9620 KVALSUND 70.4399, 24.4920 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4432, 24.4031 23 / 92
0 9620 KVALSUND 70.4329, 24.5195 24 / 97
0 9620 KVALSUND 70.4108, 23.5496 13 / 16
0 9620 KVALSUND 70.4395, 24.4945 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3481, 24.3679 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5358, 24.1132 17 / 7
0 9620 KVALSUND 70.4328, 24.5196 24 / 97
0 9620 KVALSUND 70.4385, 24.4950 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5368, 24.1157 17 / 51
0 9620 KVALSUND 70.3315, 24.2879 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4327, 24.5196 24 / 97
0 9620 KVALSUND 70.4385, 24.4967 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3488, 24.3648 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3311, 24.2868 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4386, 24.4990 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5353, 24.1115 17 / 50
0 9620 KVALSUND 70.3305, 24.2853 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5322, 24.1412 17 / 83
0 9620 KVALSUND 70.4368, 24.4994 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3563, 24.3577 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4330, 24.5211 24 / 4
0 9620 KVALSUND 70.5110, 24.0151 8 / 71
0 9620 KVALSUND 70.3565, 24.3639 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4319, 24.5112 24 / 11
0 9620 KVALSUND 70.4184, 24.5075 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4569, 24.3217 23 / 9
0 9620 KVALSUND 70.3557, 24.3635 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1758, 23.8906 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4319, 24.5031 24 / 16
0 9620 KVALSUND 70.3493, 24.3799 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4414, 24.4653 23 / 57
0 9620 KVALSUND 70.3555, 24.3612 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4345, 24.5059 24 / 94
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.5010 24 / 17
0 9620 KVALSUND 70.4128, 24.4997 26 / 7
0 9620 KVALSUND 70.4427, 24.4621 23 / 77
0 9620 KVALSUND 70.3549, 24.3580 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4375, 24.4850 24 / 19
0 9620 KVALSUND 70.3295, 24.2673 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4475, 24.3313 23 / 96
0 9620 KVALSUND 70.3541, 24.3610 4 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4317, 24.5047 24 / 22
0 9620 KVALSUND 70.4545, 24.3293 23 / 104
0 9620 KVALSUND 70.3546, 24.3675 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4348, 24.5022 24 / 84
0 9620 KVALSUND 70.4351, 24.4926 24 / 24
0 9620 KVALSUND 70.4880, 24.2964 23 / 107
0 9620 KVALSUND 70.3542, 24.3661 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4348, 24.5019 24 / 84
0 9620 KVALSUND 70.4330, 24.5218 24 / 33
0 9620 KVALSUND 70.4399, 24.4741 24 / 2
0 9620 KVALSUND 70.3538, 24.3689 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4336, 24.5186 24 / 140
0 9620 KVALSUND 70.4331, 24.5420 24 / 52
0 9620 KVALSUND 70.4339, 24.5036 24 / 36
0 9620 KVALSUND 70.3533, 24.3647 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4339, 24.5018 24 / 54
0 9620 KVALSUND 70.3543, 24.3804 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3523, 24.3565 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4351, 24.5006 24 / 85
0 9620 KVALSUND 70.4395, 24.4723 24 / 56
0 9620 KVALSUND 70.3519, 24.3605 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4663, 24.3169 23 / 171
0 9620 KVALSUND 70.4198, 24.5153 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4764, 23.9490 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4171, 24.5168 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3521, 24.3654 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4241, 24.5081 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3323, 24.2911 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3519, 24.3676 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5178, 23.9610 14 / 210
0 9620 KVALSUND 70.4076, 24.5004 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2810, 24.1012 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4492, 24.3925 23 / 56
0 9620 KVALSUND 70.3515, 24.3644 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3007, 24.1837 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5327, 24.1405 17 / 88
0 9620 KVALSUND 70.4337, 24.5234 24 / 144
0 9620 KVALSUND 70.4024, 24.4817 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4391, 24.5162 24 / 8
0 9620 KVALSUND 70.3778, 24.5686 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3512, 24.3661 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2933, 24.1498 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4379, 24.5561 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5708, 24.1621 17 / 86
0 9620 KVALSUND 70.4256, 24.5101 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4460, 24.4146 23 / 142
0 9620 KVALSUND 70.3753, 24.1878 5 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3508, 24.3586 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2932, 24.1518 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4212, 24.5117 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2668, 24.1016 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4264, 24.0177 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3505, 24.3580 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3636, 24.3674 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4596, 24.3181 23 / 134
0 9620 KVALSUND 70.4247, 24.5055 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4448, 24.4292 23 / 143
0 9620 KVALSUND 70.4311, 24.0202 7 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3503, 24.3563 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3576, 24.3618 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4248, 24.5075 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4848, 24.5134 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3506, 24.3620 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3356, 24.3043 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3536, 24.3604 4 / 5
0 9620 KVALSUND 70.4258, 24.5144 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1624, 24.1025 1 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3505, 24.3649 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3455, 24.3570 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4371, 24.5523 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4294, 24.5146 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1859, 24.0043 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3495, 24.3564 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3467, 24.3596 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4241, 24.5050 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3456, 24.3610 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1865, 24.0196 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3492, 24.3535 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3549, 24.3722 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4166, 24.5074 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3380, 24.3200 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1874, 24.0552 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3499, 24.3601 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3497, 24.3716 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4426, 24.4674 23 / 190
0 9620 KVALSUND 70.4144, 24.5126 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3485, 24.3708 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1937, 24.0398 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3493, 24.3609 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3483, 24.3658 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4253, 24.5050 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4370, 24.5168 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2061, 24.0950 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3490, 24.3593 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3491, 24.3709 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4327, 23.6142 13 / 3
0 9620 KVALSUND 70.4230, 24.5050 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2145, 24.0964 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3489, 24.3613 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3571, 24.3725 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4390, 24.5147 24 / 163
0 9620 KVALSUND 70.4695, 23.6187 13 / 9
0 9620 KVALSUND 70.4224, 24.5047 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2073, 24.0667 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3489, 24.3578 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3244, 24.2474 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4754, 23.6155 13 / 12
0 9620 KVALSUND 70.4237, 24.5110 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4648, 23.9178 8 / 28
0 9620 KVALSUND 70.1759, 23.9057 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3485, 24.3562 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3503, 24.3728 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4492, 23.8005 8 / 36
0 9620 KVALSUND 70.4764, 23.6166 13 / 13
0 9620 KVALSUND 70.4229, 24.5148 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4695, 23.9106 8 / 168
0 9620 KVALSUND 70.1751, 23.8926 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3480, 24.3554 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4365, 24.5145 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4591, 24.3187 23 / 163
0 9620 KVALSUND 70.4902, 23.6243 13 / 15
0 9620 KVALSUND 70.4231, 24.5159 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1759, 23.8906 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3476, 24.3550 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4212, 24.5077 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4408, 24.4704 24 / 123
0 9620 KVALSUND 70.4433, 23.6356 13 / 25
0 9620 KVALSUND 70.4230, 24.5175 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2644, 23.9536 6 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3484, 24.3596 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4326, 24.4861 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4691, 23.6217 13 / 28
0 9620 KVALSUND 70.4238, 24.5182 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4138, 23.5446 13 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3481, 24.3583 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4183, 24.5140 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5177, 23.9599 14 / 69
0 9620 KVALSUND 70.4350, 24.5061 24 / 72
0 9620 KVALSUND 70.4207, 24.5176 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3493, 24.3692 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3979, 24.4587 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4224, 24.5172 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5863, 24.1057 16 / 17
0 9620 KVALSUND 70.3487, 24.3684 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3957, 24.4496 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4206, 24.5055 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6312, 24.0950 15 / 6
0 9620 KVALSUND 70.3474, 24.3637 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3919, 24.4432 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5119, 24.0307 8 / 396
0 9620 KVALSUND 70.4069, 24.4948 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4720, 23.9146 8 / 48
0 9620 KVALSUND 70.6286, 24.0961 15 / 9
0 9620 KVALSUND 70.3472, 24.3605 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3559, 24.3700 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3491, 24.3738 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5112, 24.0309 8 / 75
0 9620 KVALSUND 70.3802, 24.4425 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5096, 24.0282 8 / 78
0 9620 KVALSUND 70.6284, 24.0952 15 / 10
0 9620 KVALSUND 70.3472, 24.3502 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4079, 24.4984 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4461, 24.4072 23 / 182
0 9620 KVALSUND 70.4324, 24.4861 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4340, 24.6772 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3467, 24.3530 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3834, 24.4499 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5112, 24.0309 8 / 75
0 9620 KVALSUND 70.4378, 24.5532 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4437, 24.4563 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3462, 24.3555 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4434, 24.4588 23 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3462, 24.3572 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4414, 24.4675 23 / 65
0 9620 KVALSUND 70.3463, 24.3618 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4346, 24.4994 24 / 82
0 9620 KVALSUND 70.4822, 23.9479 8 / 96
0 9620 KVALSUND 70.4425, 24.4710 24 / 27
0 9620 KVALSUND 70.3461, 24.3677 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4553, 24.3306 23 / 179
0 9620 KVALSUND 70.5165, 23.9580 14 / 50
0 9620 KVALSUND 70.4421, 24.4730 24 / 18
0 9620 KVALSUND 70.3446, 24.3423 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4476, 24.3715 23 / 44
0 9620 KVALSUND 70.4491, 24.3294 23 / 154
0 9620 KVALSUND 70.4373, 23.8452 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4418, 24.4854 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3433, 24.3395 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4471, 24.3733 23 / 100
0 9620 KVALSUND 70.4349, 24.5069 24 / 71
0 9620 KVALSUND 70.4317, 23.6106 13 / 32
0 9620 KVALSUND 70.4400, 24.4966 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3429, 24.3350 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4468, 24.3746 23 / 98
0 9620 KVALSUND 70.4345, 24.5076 24 / 77
0 9620 KVALSUND 70.4406, 24.4710 24 / 139
0 9620 KVALSUND 70.4394, 24.5064 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3424, 24.3326 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4474, 24.3772 23 / 26
0 9620 KVALSUND 70.4409, 24.4708 24 / 123
0 9620 KVALSUND 70.1870, 24.0570 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4401, 24.5104 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3427, 24.3392 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4448, 24.4069 23 / 85
0 9620 KVALSUND 70.4357, 24.5030 24 / 73
0 9620 KVALSUND 70.3524, 24.3734 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4396, 24.5126 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3425, 24.3372 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6300, 24.0936 15 / 3
0 9620 KVALSUND 70.4381, 24.5123 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3419, 24.3344 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4007, 24.4752 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4354, 24.5017 24 / 74
0 9620 KVALSUND 70.4392, 23.8594 8 / 375
0 9620 KVALSUND 70.4517, 24.3406 23 / 139
0 9620 KVALSUND 70.4390, 24.5198 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3422, 24.3354 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4325, 24.5149 24 / 23
0 9620 KVALSUND 70.4415, 24.4747 24 / 5
0 9620 KVALSUND 70.5209, 23.9718 14 / 220
0 9620 KVALSUND 70.5230, 23.9841 14 / 76
0 9620 KVALSUND 70.4383, 24.5184 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3421, 24.3385 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5010, 23.9760 9 / 16
0 9620 KVALSUND 70.3017, 24.1843 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4377, 24.5149 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3418, 24.3310 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5361, 24.1101 17 / 72
0 9620 KVALSUND 70.2689, 23.9058 6 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3173, 24.2244 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4369, 24.5135 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3417, 24.3292 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4442, 24.4064 23 / 146
0 9620 KVALSUND 70.4403, 24.4835 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4362, 24.5120 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3405, 24.3346 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5336, 24.1363 17 / 73
0 9620 KVALSUND 70.4346, 24.5240 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4360, 24.5143 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3396, 24.3387 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5103, 23.8957 14 / 30
0 9620 KVALSUND 70.4237, 24.5069 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4353, 24.5099 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3405, 24.3397 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5841, 23.8607 15 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5193, 23.9734 14 / 169
0 9620 KVALSUND 70.4351, 24.5079 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3413, 24.3278 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4388, 24.4727 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4355, 24.5172 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3410, 24.3259 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4474, 24.3781 23 / 27
0 9620 KVALSUND 70.1764, 23.8689 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3395, 24.3237 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3530, 24.3605 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4383, 24.5216 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3398, 24.3217 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4356, 24.5026 24 / 73
0 9620 KVALSUND 70.4081, 24.4953 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4378, 24.5220 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3403, 24.3225 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3540, 24.3790 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5375, 24.1166 17 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1767, 23.8769 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4375, 24.5240 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3408, 24.3241 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1800, 24.0893 1 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5377, 24.1165 17 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4371, 24.5150 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4369, 24.5211 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3385, 24.3162 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4660, 24.3208 23 / 147
0 9620 KVALSUND 70.5334, 24.1348 17 / 85
0 9620 KVALSUND 70.4352, 23.8512 8 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2652, 24.0886 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.6027, 24.2064 17 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4360, 24.5218 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3377, 24.3145 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4465, 24.4111 23 / 115
0 9620 KVALSUND 70.4482, 24.3834 23 / 78
0 9620 KVALSUND 70.2629, 24.0866 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5701, 24.1566 17 / 2
0 9620 KVALSUND 70.4227, 24.5064 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4359, 24.5237 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3374, 24.3125 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2085, 24.0946 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5668, 24.1413 17 / 3
0 9620 KVALSUND 70.4350, 24.5121 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4353, 24.5222 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3372, 24.3108 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5270, 24.1685 17 / 29
0 9620 KVALSUND 70.2159, 24.0671 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5553, 24.1101 17 / 4
0 9620 KVALSUND 70.4355, 24.5244 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3367, 24.3084 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2933, 24.1538 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5348, 24.1263 17 / 5
0 9620 KVALSUND 70.4385, 24.5327 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3372, 24.3161 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4376, 24.5544 25 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2842, 24.1038 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5244, 23.9860 14 / 182
0 9620 KVALSUND 70.4382, 24.5372 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3362, 24.3148 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2666, 24.1119 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5358, 24.1141 17 / 91
0 9620 KVALSUND 70.3460, 24.3586 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4384, 24.5387 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3361, 24.3116 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2823, 24.1018 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5346, 24.1169 17 / 8
0 9620 KVALSUND 70.4330, 24.5259 24 / 37
0 9620 KVALSUND 70.3360, 24.3094 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2785, 24.1067 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5262, 24.1736 17 / 10
0 9620 KVALSUND 70.2882, 24.1158 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4334, 24.5304 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3356, 24.3083 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3196, 24.2349 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5172, 24.2185 17 / 13
0 9620 KVALSUND 70.4166, 24.5097 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4327, 24.5331 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3352, 24.3091 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3500, 24.3628 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5054, 24.2578 17 / 16
0 9620 KVALSUND 70.5324, 24.1388 17 / 69
0 9620 KVALSUND 70.4328, 24.5358 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3347, 24.3115 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5253, 24.1776 17 / 74
0 9620 KVALSUND 70.3391, 24.3221 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5663, 24.1387 17 / 17
0 9620 KVALSUND 70.4126, 24.5006 26 / 11
0 9620 KVALSUND 70.4328, 24.5372 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3356, 24.3017 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5255, 24.1781 17 / 75
0 9620 KVALSUND 70.3365, 24.3130 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5638, 24.1307 17 / 19
0 9620 KVALSUND 70.4444, 23.8615 8 / 431
0 9620 KVALSUND 70.3544, 24.3730 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4339, 24.4852 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3352, 24.2987 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5663, 24.1438 17 / 3
0 9620 KVALSUND 70.3557, 24.3743 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5357, 24.1112 17 / 23
0 9620 KVALSUND 70.4377, 24.5169 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4337, 24.4893 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3347, 24.2975 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3319, 24.3012 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5265, 24.1714 17 / 25
0 9620 KVALSUND 70.4333, 24.4852 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3342, 24.2967 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4654, 24.3193 23 / 170
0 9620 KVALSUND 70.3483, 24.3631 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5266, 24.1698 17 / 27
0 9620 KVALSUND 70.4305, 24.4973 26 / 13
0 9620 KVALSUND 70.4316, 24.4860 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3347, 24.3032 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3551, 24.3744 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5269, 24.1691 17 / 28
0 9620 KVALSUND 70.4327, 24.4959 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3343, 24.3010 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.2331, 23.8164 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5273, 24.1666 17 / 30
0 9620 KVALSUND 70.4292, 24.4943 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3336, 24.3023 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5356, 24.1199 17 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3054, 24.1926 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5355, 24.1144 17 / 33
0 9620 KVALSUND 70.4383, 24.5139 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4256, 24.4995 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3339, 24.3041 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3546, 24.3836 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1771, 23.8669 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4249, 24.5006 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3329, 24.3003 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3559, 24.3807 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5329, 24.1389 17 / 34
0 9620 KVALSUND 70.4288, 24.5039 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3330, 24.3026 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.1769, 23.8925 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3700, 24.3936 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5245, 24.1837 17 / 35
0 9620 KVALSUND 70.4290, 24.5071 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3333, 24.3042 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4297, 24.5037 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3544, 24.3591 4 / 6
0 9620 KVALSUND 70.3283, 24.2645 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5257, 24.1766 17 / 36
0 9620 KVALSUND 70.4397, 24.4679 24 / 30
0 9620 KVALSUND 70.4303, 24.5095 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3340, 24.3101 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3542, 24.3585 4 / 7
0 9620 KVALSUND 70.3273, 24.2594 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5366, 24.1278 17 / 39
0 9620 KVALSUND 70.4328, 24.5244 24 / 32
0 9620 KVALSUND 70.4302, 24.5171 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3326, 24.3063 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3271, 24.2612 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5335, 24.1370 17 / 40
0 9620 KVALSUND 70.1882, 24.0456 2 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4303, 24.5217 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3343, 24.2948 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4492, 24.3336 23 / 76
0 9620 KVALSUND 70.3264, 24.2565 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5355, 24.1095 17 / 41
0 9620 KVALSUND 70.2795, 24.1014 3 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4293, 24.5131 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3337, 24.2935 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4420, 24.4039 23 / 149
0 9620 KVALSUND 70.3412, 24.3385 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.5358, 24.1125 17 / 42
0 9620 KVALSUND 70.4289, 24.5101 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3336, 24.2948 4 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4441, 24.4273 23 / 148
0 9620 KVALSUND 70.5343, 24.1185 17 / 43
0 9620 KVALSUND 70.4384, 24.5256 24 / 1
0 9620 KVALSUND 70.4286, 24.5160 26 / 1
0 9620 KVALSUND 70.3332, 24.2886 4 / 1
0 9624 REVSNESHAMN 70.6803, 24.4019 18 / 4
0 9624 REVSNESHAMN 70.6801, 24.4169 18 / 16
0 9624 REVSNESHAMN 70.6800, 24.4169 18 / 16
0 9624 REVSNESHAMN 70.6612, 24.2892 18 / 15
0 9715 KOKELV 70.5837, 24.7776 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6284, 24.7070 19 / 1
0 9715 KOKELV 70.5834, 24.7862 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5875, 24.7645 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5868, 24.7629 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6165, 24.6907 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5819, 24.7833 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5887, 24.7590 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6133, 24.6392 21 / 5
0 9715 KOKELV 70.6173, 24.6599 21 / 11
0 9715 KOKELV 70.5827, 24.7724 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6111, 24.6446 21 / 45
0 9715 KOKELV 70.6111, 24.6476 21 / 44
0 9715 KOKELV 70.6133, 24.6491 21 / 79
0 9715 KOKELV 70.6414, 24.5640 22 / 4
0 9715 KOKELV 70.6237, 24.5937 22 / 5
0 9715 KOKELV 70.6266, 24.5841 22 / 7
0 9715 KOKELV 70.5510, 24.8769 20 / 1
0 9715 KOKELV 70.5836, 24.7752 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6181, 24.6709 19 / 4
0 9715 KOKELV 70.5840, 24.7848 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6081, 24.7252 21 / 24
0 9715 KOKELV 70.6039, 24.7313 21 / 26
0 9715 KOKELV 70.5910, 24.7527 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5908, 24.7555 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5890, 24.7573 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5813, 24.7770 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5862, 24.7721 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5885, 24.7563 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5874, 24.7606 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5865, 24.7609 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5876, 24.7680 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5861, 24.7659 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5863, 24.7678 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5868, 24.7723 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5859, 24.7725 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5846, 24.7673 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5838, 24.7702 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5850, 24.7701 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5850, 24.7746 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5850, 24.7725 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5851, 24.7758 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5843, 24.7750 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5842, 24.7800 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5837, 24.7777 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5836, 24.7800 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5836, 24.7820 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5903, 24.7589 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5836, 24.7850 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5832, 24.7807 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5830, 24.7859 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5832, 24.7790 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5828, 24.7808 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5828, 24.7791 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5822, 24.7797 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5827, 24.7821 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5820, 24.7825 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5819, 24.7851 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5822, 24.7748 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.6112, 24.6437 21 / 53
0 9715 KOKELV 70.5813, 24.7809 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5842, 24.7827 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5858, 24.7691 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5872, 24.7697 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5891, 24.7597 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5894, 24.7591 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5897, 24.7573 21 / 1
0 9715 KOKELV 70.5891, 24.7538 21 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken