0
3614 KONGSBERG

0, 3614 KONGSBERG er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3614 KONGSBERG:

  • Postnummer: 3614 KONGSBERG
  • Gards-/bruksnummer: 8632 / 1 i 0604
  • Grunnkrins: 210 MOANE
  • Valkrins: 10 KONGSGÅRDMOEN/BERG
  • Kyrkjesogn: 4060204 Hedenstad
  • Tettstad: Kongsberg

er i Kongsberg kommune med 1947 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3608 HEISTADMOEN 59.5981, 9.6648 104 / 1
0 3610 KONGSBERG 59.6536, 9.6728 8560 / 221
0 3610 KONGSBERG 59.6599, 9.6861 129 / 14
0 3610 KONGSBERG 59.6594, 9.6670 8560 / 278
0 3610 KONGSBERG 59.6595, 9.6667 8560 / 278
0 3612 KONGSBERG 59.6723, 9.6822 8336 / 42
0 3612 KONGSBERG 59.6807, 9.6692 8318 / 4
0 3612 KONGSBERG 59.6608, 9.6880 129 / 23
0 3612 KONGSBERG 59.6723, 9.6821 8336 / 42
0 3612 KONGSBERG 59.6722, 9.6812 8336 / 39
0 3612 KONGSBERG 59.6686, 9.6950 132 / 3
0 3613 KONGSBERG 59.6759, 9.6537 8189 / 9
0 3613 KONGSBERG 59.6758, 9.6536 8189 / 9
0 3614 KONGSBERG 59.7003, 9.3867 144 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.6868, 9.3932 144 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.7619, 9.3859 145 / 44
0 3614 KONGSBERG 59.6852, 9.4014 144 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.6885, 9.3843 144 / 25
0 3614 KONGSBERG 59.7657, 9.3983 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7216, 9.4191 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6260, 9.6268 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6258, 9.6267 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7449, 9.3955 146 / 83
0 3614 KONGSBERG 59.6257, 9.6266 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7219, 9.4187 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6257, 9.6266 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7216, 9.4222 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6256, 9.6265 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7592, 9.3775 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7211, 9.4218 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6259, 9.6273 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7379, 9.4175 147 / 53
0 3614 KONGSBERG 59.7453, 9.3734 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7452, 9.3721 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7213, 9.4207 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7200, 9.4223 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7187, 9.4183 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7190, 9.4214 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7494, 9.3823 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7191, 9.4196 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7422, 9.4268 147 / 70
0 3614 KONGSBERG 59.7203, 9.4237 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7428, 9.4038 146 / 15
0 3614 KONGSBERG 59.7503, 9.3810 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7515, 9.3893 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6161, 9.4496 115 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7505, 9.3864 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7657, 9.4126 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7385, 9.4261 147 / 65
0 3614 KONGSBERG 59.7514, 9.3877 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7190, 9.4233 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7184, 9.4192 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7492, 9.3833 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7196, 9.4243 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7511, 9.4313 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7225, 9.4196 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7188, 9.4223 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7496, 9.3846 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7220, 9.4200 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6956, 9.6387 8241 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7746, 9.3869 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7507, 9.3883 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7158, 9.4197 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7428, 9.4393 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7787, 9.3663 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7166, 9.4230 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7738, 9.3768 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7496, 9.3792 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7161, 9.4217 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7728, 9.3793 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7486, 9.3845 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7171, 9.4200 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7261, 9.3704 144 / 42
0 3614 KONGSBERG 59.7716, 9.3750 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7496, 9.3808 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7176, 9.4220 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7265, 9.3688 144 / 48
0 3614 KONGSBERG 59.7673, 9.3539 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7493, 9.4432 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7506, 9.3821 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7166, 9.4207 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7260, 9.3694 144 / 47
0 3614 KONGSBERG 59.7688, 9.3594 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7199, 9.4175 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7672, 9.3597 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7513, 9.3864 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7169, 9.4220 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7676, 9.3642 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7501, 9.3839 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7181, 9.4210 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7705, 9.3813 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7200, 9.4159 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6711, 9.5767 8651 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7688, 9.3820 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7202, 9.4187 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6784, 9.4678 137 / 28
0 3614 KONGSBERG 59.7683, 9.3842 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7500, 9.3824 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7210, 9.4137 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7383, 9.4174 147 / 60
0 3614 KONGSBERG 59.7709, 9.3960 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7213, 9.4171 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7703, 9.4000 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7505, 9.3832 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7212, 9.4149 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6762, 9.4783 137 / 23
0 3614 KONGSBERG 59.7512, 9.3852 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7222, 9.4159 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7497, 9.3881 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7219, 9.4126 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7501, 9.3873 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7222, 9.4129 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7178, 9.4230 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7156, 9.4210 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7441, 9.3705 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7396, 9.4399 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7414, 9.4422 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7436, 9.4460 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7412, 9.4446 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7456, 9.3752 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7581, 9.4236 147 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7409, 9.4441 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7496, 9.3861 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7554, 9.4281 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7547, 9.4298 147 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.7427, 9.4427 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7467, 9.3684 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7555, 9.4294 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7421, 9.4446 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7390, 9.4483 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7456, 9.3694 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7531, 9.4241 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7432, 9.4440 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7564, 9.4234 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7422, 9.4421 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3803 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7554, 9.4266 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7414, 9.4487 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7428, 9.4250 147 / 73
0 3614 KONGSBERG 59.7444, 9.3718 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7433, 9.4255 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7404, 9.4429 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7429, 9.3722 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7429, 9.4262 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7434, 9.4418 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7398, 9.4262 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7402, 9.4483 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7420, 9.3733 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7394, 9.4244 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7407, 9.4272 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7459, 9.4362 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7443, 9.3811 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7389, 9.4254 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7402, 9.4271 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7423, 9.4357 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7422, 9.3799 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7440, 9.4264 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7402, 9.4251 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7405, 9.4440 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7414, 9.3820 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7379, 9.4230 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7409, 9.4231 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.4428 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7448, 9.3820 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7412, 9.4275 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7418, 9.4264 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7428, 9.4474 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7405, 9.3792 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7432, 9.4273 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7390, 9.4214 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7403, 9.4409 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7436, 9.3817 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7424, 9.4279 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7418, 9.4387 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.3806 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7405, 9.4252 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7410, 9.4407 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7436, 9.3788 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7374, 9.4224 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7406, 9.4385 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7432, 9.3781 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7409, 9.4256 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.4387 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7415, 9.3805 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7416, 9.4281 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.4398 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7252, 9.3696 144 / 33
0 3614 KONGSBERG 59.7417, 9.4211 147 / 77
0 3614 KONGSBERG 59.7445, 9.3801 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7397, 9.4206 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7399, 9.4387 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7255, 9.3702 144 / 34
0 3614 KONGSBERG 59.7424, 9.4294 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7499, 9.3623 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7395, 9.4255 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7420, 9.4478 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7268, 9.3716 144 / 35
0 3614 KONGSBERG 59.7610, 9.3895 145 / 58
0 3614 KONGSBERG 59.7423, 9.3777 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7605, 9.3620 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7435, 9.4277 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7438, 9.4404 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7258, 9.3827 144 / 36
0 3614 KONGSBERG 59.7455, 9.4436 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7617, 9.3882 145 / 63
0 3614 KONGSBERG 59.7588, 9.3523 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7471, 9.3648 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7387, 9.4224 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7421, 9.4372 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7249, 9.3877 144 / 37
0 3614 KONGSBERG 59.7612, 9.3836 145 / 31
0 3614 KONGSBERG 59.7402, 9.4192 147 / 64
0 3614 KONGSBERG 59.7543, 9.3516 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7626, 9.3698 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7432, 9.4283 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7425, 9.4373 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7257, 9.3843 144 / 40
0 3614 KONGSBERG 59.7620, 9.3888 145 / 64
0 3614 KONGSBERG 59.7533, 9.3620 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7335, 9.3647 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7428, 9.4270 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7455, 9.4390 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7270, 9.3706 144 / 44
0 3614 KONGSBERG 59.7641, 9.3580 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7516, 9.3625 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7444, 9.4278 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7391, 9.4386 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7339, 9.3636 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7404, 9.4259 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7422, 9.4394 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7281, 9.3699 144 / 46
0 3614 KONGSBERG 59.7600, 9.3848 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7357, 9.3615 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7388, 9.4265 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7167, 9.4173 147 / 15
0 3614 KONGSBERG 59.7599, 9.3850 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7360, 9.3667 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7393, 9.4211 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7540, 9.4300 147 / 16
0 3614 KONGSBERG 59.7599, 9.3852 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7346, 9.3660 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7403, 9.4182 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7498, 9.4316 147 / 19
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3854 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7350, 9.3623 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7407, 9.4190 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7475, 9.4320 147 / 21
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3858 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7370, 9.3600 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7405, 9.4198 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7495, 9.4389 147 / 26
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3860 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7643, 9.3736 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7344, 9.3650 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7397, 9.4198 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7514, 9.4372 147 / 27
0 3614 KONGSBERG 59.7352, 9.4440 147 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3862 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7522, 9.3623 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7379, 9.4251 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7522, 9.4356 147 / 28
0 3614 KONGSBERG 59.7448, 9.4382 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7597, 9.3864 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7140, 9.4440 142 / 51
0 3614 KONGSBERG 59.7377, 9.3615 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.4200 147 / 84
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.4525 147 / 30
0 3614 KONGSBERG 59.7597, 9.3866 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7592, 9.3655 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7456, 9.4415 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7488, 9.4373 147 / 31
0 3614 KONGSBERG 59.7596, 9.3868 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.6596, 9.5795 8651 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7582, 9.3669 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7445, 9.4428 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7486, 9.4375 147 / 32
0 3614 KONGSBERG 59.7597, 9.3847 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7439, 9.4040 146 / 73
0 3614 KONGSBERG 59.7377, 9.3554 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7448, 9.4450 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7503, 9.4382 147 / 34
0 3614 KONGSBERG 59.7596, 9.3849 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7372, 9.3577 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7496, 9.4414 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7523, 9.4299 147 / 35
0 3614 KONGSBERG 59.7596, 9.3851 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7510, 9.3614 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7474, 9.4410 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7233, 9.4087 147 / 37
0 3614 KONGSBERG 59.7596, 9.3854 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7263, 9.3754 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7523, 9.3687 145 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.7363, 9.3601 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7472, 9.4432 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7528, 9.4294 147 / 38
0 3614 KONGSBERG 59.7595, 9.3859 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7386, 9.3594 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7466, 9.4443 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7594, 9.3863 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7565, 9.3599 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7504, 9.4425 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7368, 9.4214 147 / 41
0 3614 KONGSBERG 59.7593, 9.3865 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7595, 9.3918 145 / 75
0 3614 KONGSBERG 59.7581, 9.3658 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7485, 9.4434 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7535, 9.4257 147 / 42
0 3614 KONGSBERG 59.7593, 9.3867 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7460, 9.3668 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7480, 9.4439 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7595, 9.3856 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7541, 9.3607 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7484, 9.4421 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7594, 9.3861 145 / 97
0 3614 KONGSBERG 59.7599, 9.3657 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7476, 9.4450 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7375, 9.3639 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7401, 9.4451 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7542, 9.3576 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7466, 9.4452 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7636, 9.3710 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7442, 9.4411 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7164, 9.4192 147 / 49
0 3614 KONGSBERG 59.7238, 9.3777 144 / 55
0 3614 KONGSBERG 59.7654, 9.3593 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7446, 9.4369 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7370, 9.4413 147 / 61
0 3614 KONGSBERG 59.7620, 9.3618 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7487, 9.4400 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7524, 9.4230 147 / 78
0 3614 KONGSBERG 59.7385, 9.3656 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7478, 9.4379 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.3641 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7448, 9.4354 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7525, 9.3598 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7417, 9.4469 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.6839, 9.5555 7786 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7625, 9.3536 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7440, 9.4357 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.6931, 9.6570 8234 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7637, 9.3604 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7459, 9.4384 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7238, 9.6566 8249 / 15
0 3614 KONGSBERG 59.7603, 9.3686 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7505, 9.4406 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7159, 9.6129 8269 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.7604, 9.3681 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7532, 9.4350 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6315, 9.5890 8648 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7629, 9.3711 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7554, 9.4331 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7644, 9.3717 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7560, 9.4321 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7651, 9.3724 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7545, 9.4349 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7648, 9.3600 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7546, 9.4332 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7637, 9.3528 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7516, 9.4409 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7607, 9.3730 145 / 13
0 3614 KONGSBERG 59.7610, 9.3670 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7566, 9.4362 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7483, 9.4390 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7617, 9.3541 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7513, 9.4341 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7204, 9.6429 8258 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7405, 9.4212 147 / 79
0 3614 KONGSBERG 59.6008, 9.5867 107 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7555, 9.4352 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7156, 9.6383 8290 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.6169, 9.5752 107 / 28
0 3614 KONGSBERG 59.7406, 9.3648 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7563, 9.4377 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7166, 9.6377 8290 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7418, 9.3619 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7500, 9.4369 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7147, 9.6568 8293 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6343, 9.5234 113 / 38
0 3614 KONGSBERG 59.7612, 9.3690 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7535, 9.4309 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7527, 9.4364 147 / 29
0 3614 KONGSBERG 59.6351, 9.5254 113 / 70
0 3614 KONGSBERG 59.7613, 9.3701 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7553, 9.4367 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6339, 9.5253 113 / 75
0 3614 KONGSBERG 59.7556, 9.3578 145 / 101
0 3614 KONGSBERG 59.7500, 9.4353 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7613, 9.3872 145 / 62
0 3614 KONGSBERG 59.6364, 9.5254 113 / 79
0 3614 KONGSBERG 59.7481, 9.3640 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7552, 9.4306 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7614, 9.3918 145 / 50
0 3614 KONGSBERG 59.6351, 9.5280 113 / 92
0 3614 KONGSBERG 59.7389, 9.3568 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7521, 9.4309 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6342, 9.5253 113 / 96
0 3614 KONGSBERG 59.7383, 9.3573 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7564, 9.4327 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6336, 9.5250 113 / 124
0 3614 KONGSBERG 59.7535, 9.3584 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7544, 9.4323 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7679, 9.3614 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7552, 9.4376 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7519, 9.3604 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7557, 9.4335 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6264, 9.4795 115 / 9
0 3614 KONGSBERG 59.7364, 9.3644 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7472, 9.4305 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6294, 9.4994 115 / 87
0 3614 KONGSBERG 59.7648, 9.3821 145 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7534, 9.4324 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7424, 9.4253 147 / 74
0 3614 KONGSBERG 59.6280, 9.4965 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7532, 9.4371 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7549, 9.4265 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7587, 9.3903 145 / 87
0 3614 KONGSBERG 59.6280, 9.4932 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7627, 9.3770 145 / 103
0 3614 KONGSBERG 59.7541, 9.4316 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6283, 9.4942 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7538, 9.4385 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6274, 9.4936 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7512, 9.4322 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6283, 9.4946 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7533, 9.4363 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7478, 9.4389 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.6276, 9.4941 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7524, 9.4334 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7517, 9.4400 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6281, 9.4956 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7612, 9.3764 145 / 21
0 3614 KONGSBERG 59.7526, 9.4349 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6280, 9.4936 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.7607, 9.3761 145 / 22
0 3614 KONGSBERG 59.7458, 9.4308 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6312, 9.4942 115 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.7428, 9.3811 145 / 27
0 3614 KONGSBERG 59.7444, 9.4291 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7474, 9.4051 146 / 48
0 3614 KONGSBERG 59.6312, 9.4952 115 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.7611, 9.3844 145 / 29
0 3614 KONGSBERG 59.7457, 9.4320 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6322, 9.4929 115 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.7609, 9.3839 145 / 30
0 3614 KONGSBERG 59.7461, 9.4334 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6311, 9.4948 115 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.7614, 9.3834 145 / 32
0 3614 KONGSBERG 59.7451, 9.4319 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7105, 9.6300 8287 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.6309, 9.4951 115 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.7616, 9.3837 145 / 33
0 3614 KONGSBERG 59.7389, 9.4288 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7416, 9.4405 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.6305, 9.4909 115 / 88
0 3614 KONGSBERG 59.7618, 9.3843 145 / 34
0 3614 KONGSBERG 59.7382, 9.4286 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6256, 9.4618 115 / 14
0 3614 KONGSBERG 59.7617, 9.3859 145 / 35
0 3614 KONGSBERG 59.7370, 9.4289 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7617, 9.3853 145 / 36
0 3614 KONGSBERG 59.7387, 9.4308 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7618, 9.3864 145 / 37
0 3614 KONGSBERG 59.7381, 9.4271 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6175, 9.4533 115 / 39
0 3614 KONGSBERG 59.7615, 9.3855 145 / 38
0 3614 KONGSBERG 59.7281, 9.4274 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6305, 9.4933 115 / 47
0 3614 KONGSBERG 59.7616, 9.3848 145 / 39
0 3614 KONGSBERG 59.7274, 9.4250 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6350, 9.5274 113 / 93
0 3614 KONGSBERG 59.7407, 9.3773 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.7615, 9.3863 145 / 40
0 3614 KONGSBERG 59.7290, 9.4270 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6308, 9.4954 115 / 49
0 3614 KONGSBERG 59.7620, 9.3868 145 / 41
0 3614 KONGSBERG 59.7366, 9.4313 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6383, 9.5068 116 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7614, 9.3878 145 / 42
0 3614 KONGSBERG 59.7369, 9.4303 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6307, 9.4942 115 / 51
0 3614 KONGSBERG 59.7618, 9.3876 145 / 43
0 3614 KONGSBERG 59.7375, 9.4286 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6310, 9.4957 115 / 52
0 3614 KONGSBERG 59.7617, 9.3869 145 / 45
0 3614 KONGSBERG 59.7376, 9.4271 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6258, 9.6272 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7373, 9.4313 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6257, 9.6271 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7614, 9.3897 145 / 48
0 3614 KONGSBERG 59.7396, 9.4293 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6256, 9.6270 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6303, 9.4925 115 / 61
0 3614 KONGSBERG 59.7612, 9.3902 145 / 49
0 3614 KONGSBERG 59.7403, 9.4286 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6255, 9.6269 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7615, 9.3931 145 / 51
0 3614 KONGSBERG 59.7314, 9.4302 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6258, 9.6275 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6307, 9.4935 115 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.7613, 9.3937 145 / 52
0 3614 KONGSBERG 59.7395, 9.4280 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6258, 9.6275 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7193, 9.4224 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6304, 9.4917 115 / 81
0 3614 KONGSBERG 59.7611, 9.3923 145 / 53
0 3614 KONGSBERG 59.7394, 9.4307 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6257, 9.6274 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6405, 9.4992 116 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7611, 9.3930 145 / 54
0 3614 KONGSBERG 59.7280, 9.4255 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6255, 9.6275 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7606, 9.3888 145 / 56
0 3614 KONGSBERG 59.7265, 9.4242 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6254, 9.6274 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7605, 9.3900 145 / 57
0 3614 KONGSBERG 59.7404, 9.4312 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6253, 9.6279 8632 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7599, 9.4213 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7609, 9.3902 145 / 59
0 3614 KONGSBERG 59.7301, 9.4260 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7610, 9.3909 145 / 60
0 3614 KONGSBERG 59.7410, 9.4312 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7594, 9.3893 145 / 84
0 3614 KONGSBERG 59.7607, 9.3925 145 / 65
0 3614 KONGSBERG 59.7291, 9.4293 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7356, 9.3617 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7596, 9.3925 145 / 70
0 3614 KONGSBERG 59.7604, 9.3929 145 / 66
0 3614 KONGSBERG 59.7411, 9.4292 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7415, 9.4230 147 / 75
0 3614 KONGSBERG 59.7601, 9.3930 145 / 67
0 3614 KONGSBERG 59.7418, 9.4297 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7600, 9.3922 145 / 68
0 3614 KONGSBERG 59.7308, 9.4289 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3919 145 / 69
0 3614 KONGSBERG 59.7273, 9.4268 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7591, 9.3935 145 / 72
0 3614 KONGSBERG 59.7302, 9.4315 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7590, 9.3931 145 / 73
0 3614 KONGSBERG 59.7311, 9.4274 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7597, 9.3909 145 / 74
0 3614 KONGSBERG 59.7390, 9.4314 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7592, 9.3918 145 / 76
0 3614 KONGSBERG 59.7435, 9.4305 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7595, 9.3880 145 / 77
0 3614 KONGSBERG 59.7266, 9.4261 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7598, 9.3885 145 / 78
0 3614 KONGSBERG 59.7297, 9.4301 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7597, 9.3893 145 / 79
0 3614 KONGSBERG 59.7317, 9.4285 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.6283, 9.4950 115 / 10
0 3614 KONGSBERG 59.6280, 9.4768 115 / 70
0 3614 KONGSBERG 59.7591, 9.3880 145 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.7440, 9.4304 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7587, 9.3882 145 / 81
0 3614 KONGSBERG 59.7433, 9.4293 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7591, 9.3888 145 / 82
0 3614 KONGSBERG 59.7429, 9.4302 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7594, 9.3888 145 / 83
0 3614 KONGSBERG 59.7302, 9.4275 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7584, 9.3888 145 / 85
0 3614 KONGSBERG 59.7558, 9.4375 147 / 7
0 3614 KONGSBERG 59.7591, 9.3898 145 / 86
0 3614 KONGSBERG 59.7585, 9.3894 145 / 88
0 3614 KONGSBERG 59.7583, 9.3900 145 / 89
0 3614 KONGSBERG 59.7396, 9.4270 147 / 66
0 3614 KONGSBERG 59.7588, 9.3913 145 / 90
0 3614 KONGSBERG 59.7587, 9.3922 145 / 91
0 3614 KONGSBERG 59.7610, 9.3862 145 / 93
0 3614 KONGSBERG 59.7610, 9.3868 145 / 94
0 3614 KONGSBERG 59.7609, 9.3875 145 / 95
0 3614 KONGSBERG 59.7229, 9.3792 144 / 54
0 3614 KONGSBERG 59.6764, 9.4802 137 / 21
0 3614 KONGSBERG 59.7608, 9.3883 145 / 96
0 3614 KONGSBERG 59.7354, 9.4422 147 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.6771, 9.4791 137 / 22
0 3614 KONGSBERG 59.7363, 9.4416 147 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.7594, 9.3930 145 / 71
0 3614 KONGSBERG 59.6778, 9.4646 137 / 24
0 3614 KONGSBERG 59.7366, 9.4421 147 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.6816, 9.4811 137 / 25
0 3614 KONGSBERG 59.7353, 9.4408 147 / 80
0 3614 KONGSBERG 59.6792, 9.4744 137 / 26
0 3614 KONGSBERG 59.6306, 9.4929 115 / 11
0 3614 KONGSBERG 59.6822, 9.4815 137 / 33
0 3614 KONGSBERG 59.6780, 9.4741 137 / 38
0 3614 KONGSBERG 59.6799, 9.4749 137 / 39
0 3614 KONGSBERG 59.6914, 9.4097 136 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6777, 9.4756 137 / 43
0 3614 KONGSBERG 59.7590, 9.4202 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6737, 9.5284 136 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6815, 9.4715 137 / 48
0 3614 KONGSBERG 59.7607, 9.4167 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6805, 9.5302 136 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6746, 9.4746 137 / 49
0 3614 KONGSBERG 59.7573, 9.4139 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7241, 9.4058 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6807, 9.4738 137 / 50
0 3614 KONGSBERG 59.7584, 9.4220 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6780, 9.4669 137 / 29
0 3614 KONGSBERG 59.6781, 9.4660 137 / 52
0 3614 KONGSBERG 59.6798, 9.4639 138 / 40
0 3614 KONGSBERG 59.7184, 9.4220 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6797, 9.4654 137 / 53
0 3614 KONGSBERG 59.7274, 9.4827 143 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6817, 9.5484 138 / 18
0 3614 KONGSBERG 59.7578, 9.4215 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7250, 9.3749 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7124, 9.6334 8288 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6818, 9.4834 138 / 22
0 3614 KONGSBERG 59.7041, 9.3725 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6808, 9.4830 138 / 25
0 3614 KONGSBERG 59.6837, 9.5475 138 / 27
0 3614 KONGSBERG 59.7232, 9.4063 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6799, 9.4845 138 / 29
0 3614 KONGSBERG 59.7234, 9.4068 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7658, 9.3885 145 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6838, 9.5516 140 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7235, 9.4060 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7612, 9.3733 145 / 3
0 3614 KONGSBERG 59.6238, 9.6036 108 / 48
0 3614 KONGSBERG 59.6834, 9.5492 140 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7624, 9.3743 145 / 98
0 3614 KONGSBERG 59.6818, 9.5498 140 / 4
0 3614 KONGSBERG 59.7550, 9.3582 145 / 102
0 3614 KONGSBERG 59.6819, 9.5507 140 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.7579, 9.3534 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7573, 9.3612 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.6823, 9.5497 140 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7237, 9.4048 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7582, 9.3540 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7617, 9.3704 145 / 5
0 3614 KONGSBERG 59.7596, 9.4209 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7632, 9.3774 145 / 15
0 3614 KONGSBERG 59.7413, 9.4215 147 / 76
0 3614 KONGSBERG 59.7600, 9.4200 146 / 40
0 3614 KONGSBERG 59.7252, 9.3808 144 / 56
0 3614 KONGSBERG 59.7242, 9.3773 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7389, 9.4420 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7240, 9.3798 144 / 50
0 3614 KONGSBERG 59.7382, 9.4233 147 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7060, 9.4151 136 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7241, 9.3787 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7222, 9.3805 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7452, 9.4428 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7229, 9.3818 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7207, 9.4224 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7242, 9.3834 144 / 51
0 3614 KONGSBERG 59.7235, 9.4148 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7217, 9.3793 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7436, 9.4371 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7435, 9.4270 147 / 72
0 3614 KONGSBERG 59.7237, 9.3769 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7232, 9.4137 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7425, 9.4404 147 / 12
0 3614 KONGSBERG 59.7252, 9.3724 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7256, 9.4058 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7448, 9.4450 147 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7240, 9.3725 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6947, 9.6500 8239 / 6
0 3614 KONGSBERG 59.7189, 9.4250 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7262, 9.3737 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6054, 9.4779 116 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7418, 9.4218 147 / 69
0 3614 KONGSBERG 59.6053, 9.4782 116 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7236, 9.3829 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7521, 9.4014 146 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7248, 9.3815 144 / 52
0 3614 KONGSBERG 59.7399, 9.4241 147 / 68
0 3614 KONGSBERG 59.7239, 9.3857 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7232, 9.4155 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7244, 9.3865 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7240, 9.4048 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6726, 9.5394 8651 / 9
0 3614 KONGSBERG 59.7252, 9.3782 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7251, 9.4052 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7247, 9.3806 144 / 57
0 3614 KONGSBERG 59.7250, 9.4045 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7233, 9.3776 144 / 53
0 3614 KONGSBERG 59.7253, 9.4047 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.7247, 9.3845 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7263, 9.3725 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.6944, 9.6250 7771 / 2
0 3614 KONGSBERG 59.7249, 9.3790 144 / 1
0 3614 KONGSBERG 59.7252, 9.4062 147 / 8
0 3614 KONGSBERG 59.6957, 9.3788 144 / 6
0 3615 KONGSBERG 59.6493, 9.6335 7622 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6635, 9.6496 7079 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6634, 9.6494 7079 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6694, 9.6270 7737 / 2
0 3616 KONGSBERG 59.6623, 9.6481 7054 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6619, 9.6431 7228 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6687, 9.6420 7642 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6620, 9.6444 7134 / 1
0 3616 KONGSBERG 59.6628, 9.6460 7109 / 1
0 3617 KONGSBERG 59.6802, 9.6349 7694 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.6419, 9.7553 130 / 35
0 3618 SKOLLENBORG 59.6478, 9.7949 74 / 35
0 3618 SKOLLENBORG 59.5250, 9.5466 56 / 85
0 3618 SKOLLENBORG 59.6071, 9.8478 78 / 17
0 3618 SKOLLENBORG 59.5375, 9.6002 53 / 70
0 3618 SKOLLENBORG 59.6016, 9.8631 78 / 47
0 3618 SKOLLENBORG 59.5405, 9.5233 103 / 56
0 3618 SKOLLENBORG 59.5866, 9.8835 79 / 16
0 3618 SKOLLENBORG 59.5792, 9.8566 79 / 19
0 3618 SKOLLENBORG 59.5602, 9.8467 80 / 10
0 3618 SKOLLENBORG 59.5972, 9.6676 104 / 78
0 3618 SKOLLENBORG 59.5604, 9.8498 80 / 23
0 3618 SKOLLENBORG 59.6407, 9.7571 130 / 31
0 3618 SKOLLENBORG 59.5409, 9.5619 53 / 85
0 3618 SKOLLENBORG 59.5478, 9.6457 88 / 38
0 3618 SKOLLENBORG 59.5477, 9.6454 88 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.5476, 9.6449 88 / 40
0 3618 SKOLLENBORG 59.5464, 9.6412 88 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5460, 9.6425 88 / 6
0 3618 SKOLLENBORG 59.5461, 9.6401 93 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5306, 9.5546 55 / 87
0 3618 SKOLLENBORG 59.5470, 9.6422 88 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5474, 9.6445 88 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5773, 9.6713 90 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5755, 9.6663 90 / 22
0 3618 SKOLLENBORG 59.5707, 9.6544 94 / 6
0 3618 SKOLLENBORG 59.5777, 9.6474 97 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5049, 9.6514 98 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5727, 9.6243 98 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.5397, 9.5616 53 / 77
0 3618 SKOLLENBORG 59.5512, 9.6067 99 / 12
0 3618 SKOLLENBORG 59.5500, 9.6088 99 / 32
0 3618 SKOLLENBORG 59.5424, 9.5635 53 / 100
0 3618 SKOLLENBORG 59.5418, 9.6040 99 / 47
0 3618 SKOLLENBORG 59.5331, 9.5559 55 / 56
0 3618 SKOLLENBORG 59.5464, 9.7474 47 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5906, 9.7722 56 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5400, 9.5611 53 / 78
0 3618 SKOLLENBORG 59.5944, 9.7173 66 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5560, 9.6104 99 / 61
0 3618 SKOLLENBORG 59.5295, 9.5533 55 / 84
0 3618 SKOLLENBORG 59.5981, 9.6775 93 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5272, 9.5475 56 / 74
0 3618 SKOLLENBORG 59.5391, 9.5632 53 / 75
0 3618 SKOLLENBORG 59.5306, 9.5518 55 / 109
0 3618 SKOLLENBORG 59.5428, 9.6067 99 / 76
0 3618 SKOLLENBORG 59.5414, 9.6035 99 / 77
0 3618 SKOLLENBORG 59.5423, 9.6029 99 / 80
0 3618 SKOLLENBORG 59.5399, 9.5768 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5042, 9.5168 57 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5428, 9.6040 99 / 94
0 3618 SKOLLENBORG 59.5425, 9.5615 53 / 96
0 3618 SKOLLENBORG 59.5427, 9.6055 99 / 109
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5621 53 / 84
0 3618 SKOLLENBORG 59.5514, 9.6006 99 / 112
0 3618 SKOLLENBORG 59.5264, 9.5474 56 / 76
0 3618 SKOLLENBORG 59.5298, 9.5536 55 / 85
0 3618 SKOLLENBORG 59.5188, 9.5524 57 / 6
0 3618 SKOLLENBORG 59.5608, 9.6767 54 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5507, 9.6038 99 / 127
0 3618 SKOLLENBORG 59.6208, 9.8225 75 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5394, 9.5634 53 / 76
0 3618 SKOLLENBORG 59.5610, 9.5516 99 / 129
0 3618 SKOLLENBORG 59.5292, 9.5509 55 / 104
0 3618 SKOLLENBORG 59.5405, 9.5621 53 / 86
0 3618 SKOLLENBORG 59.5595, 9.5743 99 / 134
0 3618 SKOLLENBORG 59.5414, 9.5633 53 / 91
0 3618 SKOLLENBORG 59.5599, 9.6036 99 / 136
0 3618 SKOLLENBORG 59.5589, 9.5730 99 / 137
0 3618 SKOLLENBORG 59.5576, 9.5396 103 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.5525, 9.6080 99 / 139
0 3618 SKOLLENBORG 59.5421, 9.6014 99 / 145
0 3618 SKOLLENBORG 59.5548, 9.5579 99 / 149
0 3618 SKOLLENBORG 59.5595, 9.5711 99 / 156
0 3618 SKOLLENBORG 59.5530, 9.5937 99 / 158
0 3618 SKOLLENBORG 59.5603, 9.5527 99 / 159
0 3618 SKOLLENBORG 59.5438, 9.5803 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5598, 9.5801 99 / 160
0 3618 SKOLLENBORG 59.5593, 9.5796 99 / 161
0 3618 SKOLLENBORG 59.5577, 9.5558 99 / 162
0 3618 SKOLLENBORG 59.5607, 9.5805 99 / 177
0 3618 SKOLLENBORG 59.5590, 9.5635 99 / 163
0 3618 SKOLLENBORG 59.5559, 9.6487 100 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5558, 9.6098 99 / 26
0 3618 SKOLLENBORG 59.5413, 9.5645 53 / 89
0 3618 SKOLLENBORG 59.5537, 9.5614 99 / 164
0 3618 SKOLLENBORG 59.5563, 9.6494 100 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5523, 9.6063 99 / 180
0 3618 SKOLLENBORG 59.5601, 9.5737 99 / 165
0 3618 SKOLLENBORG 59.5599, 9.6488 100 / 17
0 3618 SKOLLENBORG 59.5589, 9.5537 99 / 166
0 3618 SKOLLENBORG 59.5571, 9.6511 100 / 18
0 3618 SKOLLENBORG 59.5131, 9.7349 46 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5548, 9.6468 100 / 20
0 3618 SKOLLENBORG 59.5457, 9.7506 46 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5537, 9.6277 100 / 23
0 3618 SKOLLENBORG 59.5794, 9.8484 79 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5454, 9.7522 47 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5533, 9.6250 100 / 24
0 3618 SKOLLENBORG 59.5813, 9.8488 79 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5437, 9.7408 48 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5530, 9.6236 100 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5538, 9.6251 100 / 26
0 3618 SKOLLENBORG 59.5532, 9.6261 100 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5421, 9.5637 53 / 99
0 3618 SKOLLENBORG 59.5427, 9.5618 53 / 97
0 3618 SKOLLENBORG 59.5530, 9.6269 100 / 28
0 3618 SKOLLENBORG 59.5625, 9.6479 100 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.5745, 9.6725 101 / 15
0 3618 SKOLLENBORG 59.5729, 9.6748 101 / 20
0 3618 SKOLLENBORG 59.5524, 9.6380 101 / 21
0 3618 SKOLLENBORG 59.5528, 9.6379 101 / 23
0 3618 SKOLLENBORG 59.5550, 9.6405 101 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5261, 9.5470 56 / 71
0 3618 SKOLLENBORG 59.5552, 9.6431 101 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5146, 9.7283 46 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5702, 9.6706 101 / 32
0 3618 SKOLLENBORG 59.5433, 9.7559 47 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5803, 9.6160 102 / 63
0 3618 SKOLLENBORG 59.5465, 9.6420 88 / 24
0 3618 SKOLLENBORG 59.5451, 9.7400 48 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5608, 9.5408 103 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5583, 9.5365 103 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5484, 9.5884 99 / 181
0 3618 SKOLLENBORG 59.5661, 9.6312 103 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.5553, 9.7231 51 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5534, 9.5368 103 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5375, 9.6002 53 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5771, 9.6223 103 / 31
0 3618 SKOLLENBORG 59.5402, 9.5633 53 / 82
0 3618 SKOLLENBORG 59.5315, 9.5652 53 / 72
0 3618 SKOLLENBORG 59.5585, 9.5372 103 / 36
0 3618 SKOLLENBORG 59.5593, 9.5423 103 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5758 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5568, 9.5401 103 / 37
0 3618 SKOLLENBORG 59.5580, 9.5382 103 / 62
0 3618 SKOLLENBORG 59.5259, 9.5344 53 / 19
0 3618 SKOLLENBORG 59.5581, 9.5391 103 / 38
0 3618 SKOLLENBORG 59.5411, 9.5707 53 / 19
0 3618 SKOLLENBORG 59.5573, 9.5398 103 / 41
0 3618 SKOLLENBORG 59.5336, 9.5383 53 / 19
0 3618 SKOLLENBORG 59.5584, 9.5389 103 / 42
0 3618 SKOLLENBORG 59.6406, 9.7976 74 / 20
0 3618 SKOLLENBORG 59.5265, 9.5340 53 / 19
0 3618 SKOLLENBORG 59.5528, 9.5373 103 / 47
0 3618 SKOLLENBORG 59.5408, 9.5632 53 / 87
0 3618 SKOLLENBORG 59.5400, 9.5719 53 / 23
0 3618 SKOLLENBORG 59.5761, 9.6209 103 / 51
0 3618 SKOLLENBORG 59.5404, 9.5706 53 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5844, 9.5446 105 / 28
0 3618 SKOLLENBORG 59.5412, 9.5628 53 / 92
0 3618 SKOLLENBORG 59.5304, 9.5515 55 / 108
0 3618 SKOLLENBORG 59.5403, 9.5714 53 / 26
0 3618 SKOLLENBORG 59.5406, 9.5767 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5413, 9.5745 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5416, 9.5753 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.6521, 9.7751 131 / 29
0 3618 SKOLLENBORG 59.5420, 9.5759 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5420, 9.5737 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5452, 9.7485 46 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5416, 9.5762 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5301, 9.5525 55 / 72
0 3618 SKOLLENBORG 59.5426, 9.5763 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5249, 9.5525 55 / 52
0 3618 SKOLLENBORG 59.5417, 9.5793 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5428, 9.5774 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5430, 9.5798 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5277, 9.5492 56 / 79
0 3618 SKOLLENBORG 59.5423, 9.5744 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5414, 9.5839 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5408, 9.5833 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5421, 9.5765 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5273, 9.5487 56 / 77
0 3618 SKOLLENBORG 59.5952, 9.7027 88 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5394, 9.5769 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5193, 9.5529 57 / 6
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5783 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5395, 9.5754 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5411, 9.5740 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5305, 9.5639 53 / 28
0 3618 SKOLLENBORG 59.5539, 9.7280 52 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.6137, 9.7340 68 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5319, 9.5655 53 / 29
0 3618 SKOLLENBORG 59.5393, 9.5686 53 / 71
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5691 53 / 33
0 3618 SKOLLENBORG 59.5223, 9.5581 55 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5322, 9.5636 53 / 34
0 3618 SKOLLENBORG 59.5517, 9.6863 63 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5252, 9.5459 56 / 64
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5714 53 / 35
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5711 53 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.6410, 9.8008 74 / 57
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5717 53 / 40
0 3618 SKOLLENBORG 59.5312, 9.5629 53 / 41
0 3618 SKOLLENBORG 59.5378, 9.6428 88 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.5318, 9.5630 53 / 42
0 3618 SKOLLENBORG 59.5338, 9.6241 93 / 18
0 3618 SKOLLENBORG 59.5373, 9.5622 53 / 43
0 3618 SKOLLENBORG 59.5532, 9.5364 103 / 46
0 3618 SKOLLENBORG 59.5397, 9.5708 53 / 44
0 3618 SKOLLENBORG 59.5808, 9.6227 104 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5301, 9.5513 55 / 107
0 3618 SKOLLENBORG 59.5369, 9.5785 56 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5304, 9.5626 53 / 46
0 3618 SKOLLENBORG 59.5413, 9.5738 53 / 47
0 3618 SKOLLENBORG 59.5397, 9.5689 53 / 49
0 3618 SKOLLENBORG 59.5409, 9.5748 53 / 51
0 3618 SKOLLENBORG 59.5408, 9.5713 53 / 52
0 3618 SKOLLENBORG 59.5257, 9.5459 56 / 69
0 3618 SKOLLENBORG 59.5408, 9.5700 53 / 53
0 3618 SKOLLENBORG 59.6499, 9.8036 74 / 26
0 3618 SKOLLENBORG 59.5422, 9.5752 53 / 58
0 3618 SKOLLENBORG 59.5414, 9.5730 53 / 60
0 3618 SKOLLENBORG 59.5371, 9.5656 54 / 12
0 3618 SKOLLENBORG 59.5369, 9.5679 54 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5517, 9.6606 54 / 16
0 3618 SKOLLENBORG 59.5343, 9.5599 55 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5262, 9.5554 55 / 5
0 3618 SKOLLENBORG 59.5360, 9.5656 55 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5398, 9.5635 53 / 81
0 3618 SKOLLENBORG 59.5291, 9.5551 55 / 100
0 3618 SKOLLENBORG 59.5316, 9.5570 55 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5318, 9.5471 55 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5336, 9.5575 55 / 91
0 3618 SKOLLENBORG 59.5316, 9.5584 55 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.6250, 9.7354 123 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5476, 9.6436 88 / 12
0 3618 SKOLLENBORG 59.5322, 9.5574 55 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5307, 9.5609 55 / 111
0 3618 SKOLLENBORG 59.5323, 9.5578 55 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5274, 9.5569 55 / 9
0 3618 SKOLLENBORG 59.5353, 9.5396 55 / 10
0 3618 SKOLLENBORG 59.5400, 9.5761 53 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.5409, 9.5639 53 / 79
0 3618 SKOLLENBORG 59.5204, 9.5556 55 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.6414, 9.7585 130 / 30
0 3618 SKOLLENBORG 59.5212, 9.5542 55 / 12
0 3618 SKOLLENBORG 59.6494, 9.7942 131 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5207, 9.5546 55 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.6469, 9.7792 131 / 5
0 3618 SKOLLENBORG 59.5370, 9.5681 54 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5274, 9.5554 55 / 14
0 3618 SKOLLENBORG 59.6522, 9.7796 131 / 6
0 3618 SKOLLENBORG 59.5363, 9.5665 55 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5253, 9.5536 55 / 15
0 3618 SKOLLENBORG 59.6498, 9.7935 131 / 10
0 3618 SKOLLENBORG 59.5363, 9.5735 55 / 95
0 3618 SKOLLENBORG 59.5037, 9.6486 98 / 5
0 3618 SKOLLENBORG 59.5256, 9.5551 55 / 17
0 3618 SKOLLENBORG 59.6483, 9.7938 131 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.5390, 9.5772 56 / 92
0 3618 SKOLLENBORG 59.5249, 9.5573 55 / 18
0 3618 SKOLLENBORG 59.6524, 9.7758 131 / 12
0 3618 SKOLLENBORG 59.5387, 9.5769 56 / 91
0 3618 SKOLLENBORG 59.5258, 9.5529 55 / 20
0 3618 SKOLLENBORG 59.6526, 9.7772 131 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5251, 9.5539 55 / 21
0 3618 SKOLLENBORG 59.6517, 9.7764 131 / 14
0 3618 SKOLLENBORG 59.6364, 9.7956 74 / 47
0 3618 SKOLLENBORG 59.6191, 9.8394 76 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5241, 9.5576 55 / 23
0 3618 SKOLLENBORG 59.6477, 9.7920 131 / 18
0 3618 SKOLLENBORG 59.6206, 9.8345 75 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5244, 9.5548 55 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.6481, 9.7920 131 / 19
0 3618 SKOLLENBORG 59.5372, 9.5730 56 / 84
0 3618 SKOLLENBORG 59.5386, 9.6403 88 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5248, 9.5536 55 / 27
0 3618 SKOLLENBORG 59.6486, 9.7923 131 / 20
0 3618 SKOLLENBORG 59.6013, 9.8392 78 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5246, 9.5509 55 / 28
0 3618 SKOLLENBORG 59.6497, 9.7919 131 / 21
0 3618 SKOLLENBORG 59.6025, 9.8384 78 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5246, 9.5529 55 / 29
0 3618 SKOLLENBORG 59.6476, 9.7932 131 / 22
0 3618 SKOLLENBORG 59.6025, 9.8373 78 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5266, 9.5530 55 / 30
0 3618 SKOLLENBORG 59.6517, 9.7786 131 / 23
0 3618 SKOLLENBORG 59.5917, 9.8359 78 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5287, 9.5503 55 / 110
0 3618 SKOLLENBORG 59.5343, 9.5653 55 / 31
0 3618 SKOLLENBORG 59.6519, 9.7793 131 / 24
0 3618 SKOLLENBORG 59.5999, 9.8634 78 / 7
0 3618 SKOLLENBORG 59.5348, 9.5639 55 / 32
0 3618 SKOLLENBORG 59.6496, 9.7941 131 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5944, 9.8452 78 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.5960, 9.7018 88 / 5
0 3618 SKOLLENBORG 59.5339, 9.5617 55 / 33
0 3618 SKOLLENBORG 59.5771, 9.8571 79 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.5896, 9.6878 89 / 13
0 3618 SKOLLENBORG 59.5344, 9.5631 55 / 34
0 3618 SKOLLENBORG 59.5349, 9.5656 55 / 35
0 3618 SKOLLENBORG 59.5246, 9.5566 55 / 37
0 3618 SKOLLENBORG 59.5247, 9.5555 55 / 38
0 3618 SKOLLENBORG 59.5602, 9.5399 103 / 2
0 3618 SKOLLENBORG 59.5270, 9.5532 55 / 39
0 3618 SKOLLENBORG 59.5350, 9.5641 55 / 41
0 3618 SKOLLENBORG 59.5271, 9.5554 55 / 43
0 3618 SKOLLENBORG 59.5357, 9.5644 55 / 44
0 3618 SKOLLENBORG 59.5315, 9.5549 55 / 80
0 3618 SKOLLENBORG 59.5266, 9.5545 55 / 45
0 3618 SKOLLENBORG 59.5297, 9.5573 55 / 46
0 3618 SKOLLENBORG 59.5864, 9.5246 116 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5279, 9.5547 55 / 47
0 3618 SKOLLENBORG 59.6412, 9.7565 130 / 28
0 3618 SKOLLENBORG 59.5266, 9.5593 55 / 48
0 3618 SKOLLENBORG 59.5344, 9.5611 55 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5206, 9.5566 55 / 49
0 3618 SKOLLENBORG 59.5245, 9.5573 55 / 50
0 3618 SKOLLENBORG 59.5249, 9.5533 55 / 51
0 3618 SKOLLENBORG 59.5324, 9.5560 55 / 53
0 3618 SKOLLENBORG 59.5309, 9.5558 55 / 57
0 3618 SKOLLENBORG 59.5235, 9.5582 55 / 60
0 3618 SKOLLENBORG 59.5256, 9.5544 55 / 61
0 3618 SKOLLENBORG 59.5261, 9.5583 55 / 62
0 3618 SKOLLENBORG 59.5280, 9.5575 55 / 64
0 3618 SKOLLENBORG 59.5267, 9.5566 55 / 65
0 3618 SKOLLENBORG 59.5335, 9.5591 55 / 66
0 3618 SKOLLENBORG 59.5299, 9.5547 55 / 67
0 3618 SKOLLENBORG 59.5382, 9.5753 56 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5206, 9.5455 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5379, 9.5788 56 / 88
0 3618 SKOLLENBORG 59.5369, 9.5793 56 / 87
0 3618 SKOLLENBORG 59.5800, 9.8515 79 / 20
0 3618 SKOLLENBORG 59.5261, 9.5351 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5872, 9.5242 116 / 1
0 3618 SKOLLENBORG 59.5401, 9.5695 53 / 61
0 3618 SKOLLENBORG 59.5515, 9.6505 101 / 8
0 3618 SKOLLENBORG 59.5355, 9.5729 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5306, 9.5552 55 / 86
0 3618 SKOLLENBORG 59.5267, 9.5517 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5291, 9.5517 55 / 69
0 3618 SKOLLENBORG 59.5930, 9.6869 90 / 5
0 3618 SKOLLENBORG 59.5299, 9.5388 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5349, 9.5722 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5248, 9.5487 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5294, 9.5511 55 / 105
0 3618 SKOLLENBORG 59.5270, 9.5485 56 / 75
0 3618 SKOLLENBORG 59.5275, 9.5532 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5309, 9.5533 55 / 75
0 3618 SKOLLENBORG 59.5267, 9.5477 56 / 78
0 3618 SKOLLENBORG 59.5410, 9.6052 99 / 34
0 3618 SKOLLENBORG 59.5245, 9.5485 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5363, 9.5725 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5257, 9.5502 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5203, 9.5432 56 / 3
0 3618 SKOLLENBORG 59.5378, 9.5663 56 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5331, 9.5682 56 / 26
0 3618 SKOLLENBORG 59.5388, 9.5701 56 / 28
0 3618 SKOLLENBORG 59.5382, 9.5667 56 / 29
0 3618 SKOLLENBORG 59.5416, 9.5640 53 / 90
0 3618 SKOLLENBORG 59.5384, 9.5689 56 / 30
0 3618 SKOLLENBORG 59.5385, 9.5669 56 / 32
0 3618 SKOLLENBORG 59.5312, 9.5540 55 / 77
0 3618 SKOLLENBORG 59.5390, 9.5703 56 / 35
0 3618 SKOLLENBORG 59.5345, 9.5698 56 / 36
0 3618 SKOLLENBORG 59.5328, 9.5580 55 / 103
0 3618 SKOLLENBORG 59.5346, 9.5695 56 / 37
0 3618 SKOLLENBORG 59.5303, 9.6013 65 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.5386, 9.5697 56 / 38
0 3618 SKOLLENBORG 59.5372, 9.5771 56 / 50
0 3618 SKOLLENBORG 59.5241, 9.5564 55 / 36
0 3618 SKOLLENBORG 59.6410, 9.7555 130 / 32
0 3618 SKOLLENBORG 59.5375, 9.5763 56 / 51
0 3618 SKOLLENBORG 59.5212, 9.5443 56 / 53
0 3618 SKOLLENBORG 59.6267, 9.7615 71 / 32
0 3618 SKOLLENBORG 59.5379, 9.5694 56 / 54
0 3618 SKOLLENBORG 59.6419, 9.7591 130 / 36
0 3618 SKOLLENBORG 59.5389, 9.5759 56 / 57
0 3618 SKOLLENBORG 59.5328, 9.5640 56 / 58
0 3618 SKOLLENBORG 59.5840, 9.7959 54 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5329, 9.5667 56 / 59
0 3618 SKOLLENBORG 59.5346, 9.5669 56 / 61
0 3618 SKOLLENBORG 59.5557, 9.6412 101 / 16
0 3618 SKOLLENBORG 59.5116, 9.5519 57 / 9
0 3618 SKOLLENBORG 59.6061, 9.8495 78 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5190, 9.5515 57 / 10
0 3618 SKOLLENBORG 59.6525, 9.7749 131 / 33
0 3618 SKOLLENBORG 59.6059, 9.8493 78 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5190, 9.5532 57 / 11
0 3618 SKOLLENBORG 59.5092, 9.5989 58 / 14
0 3618 SKOLLENBORG 59.5416, 9.5737 53 / 59
0 3618 SKOLLENBORG 59.5374, 9.6446 66 / 9
0 3618 SKOLLENBORG 59.5308, 9.5540 55 / 102
0 3618 SKOLLENBORG 59.5331, 9.5579 55 / 90
0 3618 SKOLLENBORG 59.6379, 9.7795 71 / 10
0 3618 SKOLLENBORG 59.6456, 9.8178 74 / 4
0 3618 SKOLLENBORG 59.5260, 9.5461 56 / 70
0 3618 SKOLLENBORG 59.6398, 9.7976 74 / 25
0 3618 SKOLLENBORG 59.5268, 9.5471 56 / 73
0 3619 SKOLLENBORG 59.6193, 9.6965 120 / 1
0 3619 SKOLLENBORG 59.6007, 9.6543 105 / 5
0 3619 SKOLLENBORG 59.6444, 9.7501 130 / 2
0 3619 SKOLLENBORG 59.6587, 9.7144 134 / 2
0 3619 SKOLLENBORG 59.6225, 9.6554 110 / 58
0 3619 SKOLLENBORG 59.6598, 9.7409 132 / 2
0 3619 SKOLLENBORG 59.6464, 9.7519 130 / 7
0 3619 SKOLLENBORG 59.6366, 9.7205 128 / 7
0 3619 SKOLLENBORG 59.6416, 9.7237 129 / 5
0 3619 SKOLLENBORG 59.6363, 9.7051 127 / 7
0 3619 SKOLLENBORG 59.6172, 9.6520 113 / 11
0 3619 SKOLLENBORG 59.6357, 9.7184 128 / 19
0 3619 SKOLLENBORG 59.6409, 9.7249 129 / 25
0 3619 SKOLLENBORG 59.6477, 9.7326 130 / 17
0 3619 SKOLLENBORG 59.6602, 9.7148 133 / 6
0 3619 SKOLLENBORG 59.6607, 9.7162 133 / 9
0 3619 SKOLLENBORG 59.6528, 9.7247 134 / 15
0 3619 SKOLLENBORG 59.6445, 9.7498 130 / 2
0 3619 SKOLLENBORG 59.6464, 9.7514 130 / 7
0 3619 SKOLLENBORG 59.6417, 9.7537 130 / 33
0 3619 SKOLLENBORG 59.6422, 9.7541 130 / 34
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5422, 9.9571 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5422, 9.9618 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5427, 9.9579 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5428, 9.9570 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5430, 9.9574 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5432, 9.9578 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5434, 9.9577 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5422, 9.9612 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5418, 9.9622 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5412, 9.9611 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5620, 9.8648 81 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5460, 9.9617 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5621, 9.8672 81 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5531, 9.9583 29 / 6
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5626, 9.8640 81 / 8
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5325, 9.9371 29 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5532, 9.8479 82 / 8
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5565, 9.9522 29 / 9
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5562, 9.9513 29 / 10
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5600, 9.8703 82 / 21
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5579, 9.9517 29 / 11
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5595, 9.8741 82 / 22
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5570, 9.9518 29 / 12
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5575, 9.8715 82 / 23
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5554, 9.9518 29 / 13
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5451, 9.8834 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5558, 9.9520 29 / 14
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5404, 9.8642 85 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5584, 9.9522 29 / 15
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5579, 9.9528 29 / 16
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5487, 9.9462 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5441, 9.8815 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5364, 9.9516 29 / 34
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5477, 9.8815 84 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5488, 9.9471 29 / 28
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5482, 9.9480 29 / 24
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5438, 9.8833 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4851, 10.0109 6 / 11
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4845, 10.0108 6 / 50
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4880, 10.0274 9 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5411, 9.9584 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5414, 9.9575 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5443, 9.9578 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5452, 9.9617 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5458, 9.9591 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5472, 9.9621 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5478, 9.9458 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4736, 10.0043 1 / 126
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5400, 9.9505 30 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5425, 9.9574 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5420, 9.9569 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5430, 9.8820 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5445, 9.8821 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5440, 9.9588 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5434, 9.9584 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5427, 9.8814 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5419, 9.9611 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5415, 9.9605 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5497, 9.9448 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5403, 9.9496 30 / 17
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5586, 9.9533 29 / 17
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5565, 9.9535 29 / 18
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5407, 9.9488 30 / 12
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5575, 9.9531 29 / 19
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5410, 9.9480 30 / 16
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5529, 9.9504 29 / 21
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5165, 9.9644 32 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5550, 9.9530 29 / 22
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5168, 9.9634 32 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5490, 9.9482 29 / 26
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5168, 9.9631 32 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5491, 9.9476 29 / 27
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5167, 9.9639 32 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5412, 9.9496 30 / 35
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5167, 9.9647 32 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5415, 9.9499 30 / 6
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5161, 9.9643 32 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5409, 9.9503 30 / 6
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5411, 9.9502 30 / 36
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5419, 9.9503 30 / 6
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5423, 9.9506 30 / 6
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5497, 9.9453 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5403, 9.9505 30 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5401, 9.9509 30 / 37
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5400, 9.9499 30 / 7
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5416, 9.9493 30 / 8
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5417, 9.9491 30 / 12
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5406, 9.9506 30 / 20
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5403, 9.9492 30 / 22
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5414, 9.9479 30 / 25
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5414, 9.9483 30 / 26
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5418, 9.9490 30 / 27
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5421, 9.9493 30 / 28
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5415, 9.8946 86 / 19
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5431, 9.8810 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5413, 9.9486 30 / 30
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5413, 9.9492 30 / 31
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5415, 9.9489 30 / 32
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5480, 9.9465 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4949, 9.9699 33 / 37
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5441, 9.8803 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5475, 9.9456 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5448, 9.8813 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5574, 9.8698 82 / 5
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5485, 9.9470 29 / 29
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5556, 9.9533 29 / 8
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5467, 9.9460 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5464, 9.8829 84 / 23
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5560, 9.9529 29 / 20
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5442, 9.8835 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5362, 9.9496 30 / 24
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5523, 9.8656 83 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5446, 9.8802 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5467, 9.8832 84 / 24
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5256, 9.8516 86 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5485, 9.9483 29 / 25
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5466, 9.8656 83 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5490, 9.8832 84 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5461, 9.8812 84 / 19
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4868, 10.0460 10 / 15
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5470, 9.9456 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4951, 9.9567 32 / 36
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5571, 9.9554 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5492, 9.9456 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5498, 9.9463 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5493, 9.9464 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5472, 9.9465 29 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5422, 9.9618 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5430, 9.9586 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5462, 9.9628 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5459, 9.9637 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5466, 9.9601 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5460, 9.9605 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5417, 9.9579 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5470, 9.9607 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5444, 9.9595 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.4705, 10.0211 12 / 14
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5449, 9.9598 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5456, 9.9620 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5439, 9.9638 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5467, 9.9625 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5465, 9.9616 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5433, 9.9632 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5433, 9.8832 84 / 1
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5459, 9.9583 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5448, 9.9619 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5442, 9.9637 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5447, 9.9640 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5445, 9.9603 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5431, 9.9599 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5409, 9.9604 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5417, 9.9587 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5429, 9.9592 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5433, 9.9590 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5416, 9.9483 30 / 29
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5412, 9.9594 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5420, 9.9591 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5150, 9.9953 3 / 69
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5424, 9.9591 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5452, 9.9603 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5469, 9.9616 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5472, 9.9601 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5424, 9.9581 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5418, 9.9596 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5438, 9.9574 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5466, 9.9592 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5456, 9.9601 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5456, 9.9629 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5463, 9.9588 29 / 2
0 3647 HVITTINGFOSS 59.5415, 9.9570 29 / 2
0 3648 PASSEBEKK 59.4900, 9.7722 41 / 39
0 3648 PASSEBEKK 59.4993, 9.7637 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4849, 9.7771 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4987, 9.7640 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4919, 9.7633 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4852, 9.7794 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4979, 9.7651 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4970, 9.7466 42 / 89
0 3648 PASSEBEKK 59.4864, 9.7692 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4988, 9.7657 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.7568 42 / 156
0 3648 PASSEBEKK 59.4839, 9.7744 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4955, 9.7598 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4841, 9.7757 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5017, 9.7649 42 / 134
0 3648 PASSEBEKK 59.4871, 9.7812 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5018, 9.7660 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4975, 9.7480 42 / 92
0 3648 PASSEBEKK 59.4843, 9.7733 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5020, 9.7667 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4844, 9.7746 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5024, 9.7668 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4864, 9.7822 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5012, 9.7697 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4877, 9.7780 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5007, 9.7701 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7745 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5011, 9.7684 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4920, 9.7798 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5016, 9.7668 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4878, 9.7876 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5015, 9.7663 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5002, 9.7501 42 / 67
0 3648 PASSEBEKK 59.4836, 9.7759 41 / 38
0 3648 PASSEBEKK 59.5010, 9.7675 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4912, 9.7743 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5006, 9.7685 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5017, 9.7563 42 / 158
0 3648 PASSEBEKK 59.4907, 9.7764 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5001, 9.7574 42 / 175
0 3648 PASSEBEKK 59.4922, 9.7761 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5009, 9.7608 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4848, 9.7721 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.7493 42 / 17
0 3648 PASSEBEKK 59.4949, 9.7594 42 / 64
0 3648 PASSEBEKK 59.4868, 9.7813 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7550 42 / 19
0 3648 PASSEBEKK 59.4974, 9.7732 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4851, 9.7761 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4888, 9.7430 42 / 20
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7698 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4878, 9.7801 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4953, 9.7660 42 / 21
0 3648 PASSEBEKK 59.4876, 9.7819 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4960, 9.7656 42 / 23
0 3648 PASSEBEKK 59.5036, 9.7555 42 / 137
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7794 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4967, 9.7660 42 / 24
0 3648 PASSEBEKK 59.5009, 9.7570 42 / 163
0 3648 PASSEBEKK 59.4914, 9.7736 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4947, 9.7673 42 / 25
0 3648 PASSEBEKK 59.4937, 9.7436 42 / 210
0 3648 PASSEBEKK 59.4858, 9.7725 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4904, 9.7483 42 / 28
0 3648 PASSEBEKK 59.4897, 9.7770 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4956, 9.7682 42 / 30
0 3648 PASSEBEKK 59.5036, 9.7538 42 / 159
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7803 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4942, 9.7590 42 / 31
0 3648 PASSEBEKK 59.4964, 9.7656 42 / 160
0 3648 PASSEBEKK 59.4856, 9.7744 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4882, 9.7480 42 / 32
0 3648 PASSEBEKK 59.4862, 9.7733 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4927, 9.7537 42 / 173
0 3648 PASSEBEKK 59.4816, 9.7819 38 / 71
0 3648 PASSEBEKK 59.4854, 9.7753 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4943, 9.7575 42 / 34
0 3648 PASSEBEKK 59.4848, 9.7780 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4941, 9.7596 42 / 35
0 3648 PASSEBEKK 59.4872, 9.7822 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7469 42 / 36
0 3648 PASSEBEKK 59.4861, 9.7423 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4858, 9.7691 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4910, 9.7570 42 / 37
0 3648 PASSEBEKK 59.4913, 9.7544 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4980, 9.7481 42 / 94
0 3648 PASSEBEKK 59.5015, 9.7691 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4886, 9.7723 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5147, 9.7256 42 / 39
0 3648 PASSEBEKK 59.4919, 9.7572 42 / 188
0 3648 PASSEBEKK 59.4878, 9.7809 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4914, 9.7646 42 / 40
0 3648 PASSEBEKK 59.4918, 9.7577 42 / 189
0 3648 PASSEBEKK 59.4852, 9.7709 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4886, 9.7472 42 / 42
0 3648 PASSEBEKK 59.4848, 9.7730 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4891, 9.7700 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4903, 9.7651 42 / 43
0 3648 PASSEBEKK 59.4896, 9.7587 43 / 59
0 3648 PASSEBEKK 59.5141, 9.8007 43 / 2
0 3648 PASSEBEKK 59.4863, 9.7671 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4930, 9.7560 42 / 44
0 3648 PASSEBEKK 59.4910, 9.8043 38 / 5
0 3648 PASSEBEKK 59.4845, 9.7759 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4927, 9.7597 42 / 45
0 3648 PASSEBEKK 59.4902, 9.7741 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4973, 9.7749 42 / 46
0 3648 PASSEBEKK 59.5033, 9.8467 36 / 2
0 3648 PASSEBEKK 59.4902, 9.7796 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4976, 9.7695 42 / 47
0 3648 PASSEBEKK 59.4875, 9.7793 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4909, 9.7581 42 / 48
0 3648 PASSEBEKK 59.4823, 9.7775 38 / 85
0 3648 PASSEBEKK 59.4860, 9.7833 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4969, 9.7669 42 / 49
0 3648 PASSEBEKK 59.4870, 9.7582 42 / 79
0 3648 PASSEBEKK 59.4874, 9.7700 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4959, 9.7731 42 / 50
0 3648 PASSEBEKK 59.4852, 9.7576 42 / 84
0 3648 PASSEBEKK 59.4860, 9.7701 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4886, 9.7480 42 / 51
0 3648 PASSEBEKK 59.4870, 9.7817 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4904, 9.7565 42 / 52
0 3648 PASSEBEKK 59.4912, 9.7763 41 / 26
0 3648 PASSEBEKK 59.4933, 9.7619 42 / 53
0 3648 PASSEBEKK 59.4806, 9.7585 41 / 32
0 3648 PASSEBEKK 59.4969, 9.7725 42 / 54
0 3648 PASSEBEKK 59.5027, 9.7604 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4867, 9.7703 41 / 34
0 3648 PASSEBEKK 59.4924, 9.7471 42 / 58
0 3648 PASSEBEKK 59.5029, 9.7596 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7567 42 / 59
0 3648 PASSEBEKK 59.5121, 9.7370 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.5119, 9.7387 42 / 60
0 3648 PASSEBEKK 59.4967, 9.7457 42 / 87
0 3648 PASSEBEKK 59.5120, 9.7413 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4947, 9.7586 42 / 62
0 3648 PASSEBEKK 59.5017, 9.7680 42 / 139
0 3648 PASSEBEKK 59.4885, 9.7512 42 / 185
0 3648 PASSEBEKK 59.5138, 9.7428 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4943, 9.7585 42 / 63
0 3648 PASSEBEKK 59.5011, 9.7662 42 / 150
0 3648 PASSEBEKK 59.5128, 9.7428 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7581 42 / 75
0 3648 PASSEBEKK 59.5104, 9.7416 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7705 42 / 76
0 3648 PASSEBEKK 59.4824, 9.7827 38 / 69
0 3648 PASSEBEKK 59.5038, 9.7610 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4873, 9.7580 42 / 80
0 3648 PASSEBEKK 59.5035, 9.7612 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4862, 9.7576 42 / 85
0 3648 PASSEBEKK 59.5033, 9.7618 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4977, 9.7484 42 / 93
0 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.7611 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4976, 9.7468 42 / 97
0 3648 PASSEBEKK 59.5022, 9.7574 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.5016, 9.7582 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4902, 9.7676 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.5028, 9.7545 42 / 114
0 3648 PASSEBEKK 59.5007, 9.7677 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5025, 9.7582 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4909, 9.7687 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5022, 9.7598 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7725 42 / 209
0 3648 PASSEBEKK 59.5021, 9.7564 42 / 107
0 3648 PASSEBEKK 59.5022, 9.7580 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4932, 9.7688 42 / 204
0 3648 PASSEBEKK 59.5011, 9.7562 42 / 164
0 3648 PASSEBEKK 59.5116, 9.7395 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.5028, 9.7579 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4934, 9.7711 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.7555 42 / 109
0 3648 PASSEBEKK 59.5030, 9.7589 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4896, 9.7679 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5033, 9.7586 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4927, 9.7711 42 / 207
0 3648 PASSEBEKK 59.5036, 9.7589 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4928, 9.7694 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5042, 9.7595 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4934, 9.7695 42 / 205
0 3648 PASSEBEKK 59.5041, 9.7607 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7712 42 / 206
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7697 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5038, 9.7600 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4910, 9.7627 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7685 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5033, 9.7594 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4939, 9.7738 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4924, 9.7685 42 / 201
0 3648 PASSEBEKK 59.5035, 9.7604 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7667 42 / 198
0 3648 PASSEBEKK 59.4932, 9.7677 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5030, 9.7620 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4896, 9.7642 42 / 196
0 3648 PASSEBEKK 59.4906, 9.7607 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5042, 9.7559 42 / 111
0 3648 PASSEBEKK 59.5027, 9.7628 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4918, 9.7689 42 / 200
0 3648 PASSEBEKK 59.4904, 9.7613 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5023, 9.7551 42 / 108
0 3648 PASSEBEKK 59.5023, 9.7623 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4912, 9.7707 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4887, 9.7605 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5026, 9.7620 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4928, 9.7660 42 / 203
0 3648 PASSEBEKK 59.4877, 9.7619 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5031, 9.7603 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4934, 9.7662 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4900, 9.7588 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.5025, 9.7607 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4933, 9.7723 42 / 208
0 3648 PASSEBEKK 59.4916, 9.7731 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.5001, 9.7554 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4946, 9.7746 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4973, 9.7475 42 / 91
0 3648 PASSEBEKK 59.5100, 9.7368 42 / 193
0 3648 PASSEBEKK 59.4904, 9.7627 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4975, 9.7732 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4927, 9.7678 42 / 202
0 3648 PASSEBEKK 59.4960, 9.7669 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4896, 9.7608 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4913, 9.7427 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4894, 9.7663 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4967, 9.7698 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4929, 9.7704 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4938, 9.7589 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4916, 9.7649 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7661 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7619 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4937, 9.7650 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4908, 9.7643 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4965, 9.7746 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4902, 9.7682 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4955, 9.7654 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4939, 9.7783 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4938, 9.7617 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4848, 9.7518 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4926, 9.7626 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4843, 9.7491 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7604 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4902, 9.7638 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4953, 9.7677 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4939, 9.7714 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4884, 9.7621 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4996, 9.7561 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4973, 9.7692 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7634 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4620, 9.5995 49 / 2
0 3648 PASSEBEKK 59.4919, 9.7661 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4956, 9.7703 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7680 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4943, 9.7603 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4887, 9.7578 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7594 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4899, 9.7574 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4934, 9.7671 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4928, 9.7620 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4947, 9.7714 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4894, 9.7599 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7610 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4950, 9.7744 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7619 43 / 5
0 3648 PASSEBEKK 59.5006, 9.7513 42 / 66
0 3648 PASSEBEKK 59.4924, 9.7619 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4869, 9.7619 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4932, 9.7598 43 / 5
0 3648 PASSEBEKK 59.4990, 9.7517 42 / 73
0 3648 PASSEBEKK 59.4953, 9.7688 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4898, 9.7694 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4937, 9.7602 43 / 5
0 3648 PASSEBEKK 59.4867, 9.7625 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4819, 9.7792 38 / 88
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7642 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4938, 9.7773 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4941, 9.7513 43 / 32
0 3648 PASSEBEKK 59.4947, 9.7651 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4908, 9.7659 43 / 33
0 3648 PASSEBEKK 59.4903, 9.7436 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7623 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4943, 9.7622 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5126, 9.8103 43 / 2
0 3648 PASSEBEKK 59.4964, 9.7676 42 / 118
0 3648 PASSEBEKK 59.4885, 9.7633 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.5002, 9.7507 42 / 68
0 3648 PASSEBEKK 59.4971, 9.7687 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4999, 9.7511 42 / 69
0 3648 PASSEBEKK 59.4965, 9.7681 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4929, 9.7603 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5001, 9.7524 42 / 70
0 3648 PASSEBEKK 59.4957, 9.7687 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7649 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4995, 9.7510 42 / 71
0 3648 PASSEBEKK 59.4925, 9.7602 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4944, 9.7651 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4996, 9.7517 42 / 72
0 3648 PASSEBEKK 59.4873, 9.7431 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4953, 9.7607 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4987, 9.7524 42 / 74
0 3648 PASSEBEKK 59.4969, 9.7742 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4921, 9.7603 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4955, 9.7675 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4962, 9.7676 42 / 119
0 3648 PASSEBEKK 59.4950, 9.7601 42 / 104
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7608 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7575 42 / 106
0 3648 PASSEBEKK 59.4982, 9.7628 42 / 171
0 3648 PASSEBEKK 59.4927, 9.7432 42 / 148
0 3648 PASSEBEKK 59.4800, 9.7820 38 / 83
0 3648 PASSEBEKK 59.4959, 9.7697 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7537 42 / 99
0 3648 PASSEBEKK 59.4907, 9.7432 42 / 192
0 3648 PASSEBEKK 59.4886, 9.7526 42 / 100
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7610 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4891, 9.7504 42 / 102
0 3648 PASSEBEKK 59.4973, 9.7684 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4874, 9.7447 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5026, 9.7538 42 / 167
0 3648 PASSEBEKK 59.4958, 9.7629 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4992, 9.7905 41 / 13
0 3648 PASSEBEKK 59.4938, 9.7572 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4939, 9.7609 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4974, 9.7464 42 / 98
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7672 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4936, 9.7598 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4948, 9.7680 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4866, 9.7593 42 / 81
0 3648 PASSEBEKK 59.4810, 9.7798 38 / 91
0 3648 PASSEBEKK 59.4954, 9.7670 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5023, 9.7541 42 / 115
0 3648 PASSEBEKK 59.4917, 9.7604 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5015, 9.7685 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4957, 9.7672 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5014, 9.7676 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4943, 9.7613 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4887, 9.7507 42 / 184
0 3648 PASSEBEKK 59.4926, 9.7481 42 / 16
0 3648 PASSEBEKK 59.4963, 9.7671 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4980, 9.7498 42 / 166
0 3648 PASSEBEKK 59.4907, 9.7677 42 / 197
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7616 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5005, 9.7694 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4954, 9.7620 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4883, 9.7808 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4950, 9.7620 42 / 211
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7430 42 / 145
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7594 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4974, 9.7585 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4937, 9.7581 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4986, 9.7974 41 / 15
0 3648 PASSEBEKK 59.4944, 9.7427 42 / 144
0 3648 PASSEBEKK 59.5012, 9.7669 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7583 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5109, 9.7410 42 / 61
0 3648 PASSEBEKK 59.4859, 9.7409 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4941, 9.7508 43 / 47
0 3648 PASSEBEKK 59.4979, 9.7696 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4944, 9.7685 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4957, 9.7663 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4970, 9.7677 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4947, 9.7691 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4929, 9.7431 42 / 147
0 3648 PASSEBEKK 59.4921, 9.7582 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4910, 9.7717 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4868, 9.7403 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4930, 9.7623 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7700 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4949, 9.7645 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4914, 9.7561 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4940, 9.7619 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4854, 9.7834 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4862, 9.7455 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4985, 9.7694 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4849, 9.7835 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4948, 9.7684 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4837, 9.7783 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4906, 9.7738 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4904, 9.7701 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4838, 9.7790 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4974, 9.7705 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5001, 9.7582 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4849, 9.7823 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4918, 9.7589 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4841, 9.7821 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4988, 9.7727 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4844, 9.7838 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4972, 9.7677 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.5021, 9.7677 42 / 138
0 3648 PASSEBEKK 59.4820, 9.7834 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4866, 9.7575 42 / 86
0 3648 PASSEBEKK 59.4821, 9.7843 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4848, 9.7481 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4826, 9.7834 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4847, 9.7489 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4845, 9.7826 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4928, 9.7730 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4854, 9.7842 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4939, 9.7694 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4973, 9.7445 42 / 152
0 3648 PASSEBEKK 59.4834, 9.7839 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4934, 9.7763 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4826, 9.7850 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4950, 9.7724 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4829, 9.7856 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4899, 9.7659 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4835, 9.7858 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4904, 9.7578 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4738, 9.9513 15 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4832, 9.7848 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4888, 9.7648 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4978, 9.7704 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4840, 9.7837 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7570 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4903, 9.7786 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4987, 9.7535 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4840, 9.7861 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5021, 9.7544 42 / 120
0 3648 PASSEBEKK 59.4885, 9.7611 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4832, 9.7776 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4849, 9.7848 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7594 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4826, 9.7789 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5042, 9.7567 42 / 168
0 3648 PASSEBEKK 59.4850, 9.7857 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4922, 9.7649 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4901, 9.7712 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4845, 9.7859 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4838, 9.7489 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4838, 9.7751 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5028, 9.7527 42 / 131
0 3648 PASSEBEKK 59.4833, 9.7832 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4873, 9.7631 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7535 42 / 33
0 3648 PASSEBEKK 59.4977, 9.7472 42 / 96
0 3648 PASSEBEKK 59.4869, 9.7757 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4840, 9.7846 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4877, 9.7604 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4839, 9.7853 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4913, 9.7635 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4853, 9.7771 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4838, 9.7827 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4952, 9.7774 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4853, 9.7826 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7777 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4859, 9.7597 42 / 82
0 3648 PASSEBEKK 59.4824, 9.7819 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4914, 9.7617 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4872, 9.7741 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5034, 9.7564 42 / 194
0 3648 PASSEBEKK 59.4856, 9.7594 42 / 83
0 3648 PASSEBEKK 59.4841, 9.7786 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4959, 9.7742 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4879, 9.7561 42 / 181
0 3648 PASSEBEKK 59.4817, 9.7806 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4955, 9.7746 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4970, 9.7461 42 / 88
0 3648 PASSEBEKK 59.5027, 9.7561 42 / 123
0 3648 PASSEBEKK 59.4825, 9.7796 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4920, 9.7712 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4830, 9.7798 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4829, 9.7784 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4916, 9.7626 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4832, 9.7789 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4923, 9.7223 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4982, 9.7504 42 / 165
0 3648 PASSEBEKK 59.4876, 9.7558 42 / 178
0 3648 PASSEBEKK 59.4932, 9.7651 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4834, 9.7789 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4998, 9.7588 42 / 117
0 3648 PASSEBEKK 59.4834, 9.7768 38 / 103
0 3648 PASSEBEKK 59.4973, 9.7639 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4829, 9.7826 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4987, 9.7553 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4837, 9.7773 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4969, 9.7585 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4844, 9.7853 38 / 104
0 3648 PASSEBEKK 59.4990, 9.7583 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4888, 9.7518 42 / 101
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.8145 38 / 12
0 3648 PASSEBEKK 59.5002, 9.7629 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4820, 9.7825 38 / 25
0 3648 PASSEBEKK 59.4978, 9.7631 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4883, 9.8124 38 / 53
0 3648 PASSEBEKK 59.4993, 9.7649 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5035, 9.7542 42 / 112
0 3648 PASSEBEKK 59.4947, 9.7598 42 / 105
0 3648 PASSEBEKK 59.4984, 9.7613 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4862, 9.6480 98 / 5
0 3648 PASSEBEKK 59.4822, 9.7807 38 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4994, 9.7619 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4914, 9.7694 42 / 199
0 3648 PASSEBEKK 59.5000, 9.7643 42 / 191
0 3648 PASSEBEKK 59.4983, 9.7653 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4980, 9.8038 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4961, 9.7545 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4918, 9.7793 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4999, 9.7666 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4935, 9.7782 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4964, 9.7596 42 / 116
0 3648 PASSEBEKK 59.4978, 9.7448 42 / 151
0 3648 PASSEBEKK 59.4870, 9.7601 42 / 77
0 3648 PASSEBEKK 59.4929, 9.7775 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4951, 9.7574 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4881, 9.7555 42 / 180
0 3648 PASSEBEKK 59.4911, 9.7799 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4970, 9.7592 42 / 195
0 3648 PASSEBEKK 59.4899, 9.7818 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4959, 9.7602 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7802 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4967, 9.7648 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4891, 9.7742 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4965, 9.7631 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4891, 9.7736 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4982, 9.7560 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4905, 9.7592 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4880, 9.7770 41 / 42
0 3648 PASSEBEKK 59.4976, 9.7679 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4883, 9.7785 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4984, 9.7703 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4810, 9.7815 38 / 75
0 3648 PASSEBEKK 59.4859, 9.7757 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4966, 9.7639 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5003, 9.7689 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5026, 9.7596 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4833, 9.9745 15 / 2
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7719 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4986, 9.7709 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4736, 9.9516 15 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4918, 9.7770 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4985, 9.7569 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4677, 9.9152 19 / 5
0 3648 PASSEBEKK 59.4896, 9.7751 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4955, 9.7579 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4612, 9.8645 22 / 14
0 3648 PASSEBEKK 59.4903, 9.7731 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4989, 9.7703 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4903, 9.7809 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4993, 9.7570 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4652, 9.8444 23 / 28
0 3648 PASSEBEKK 59.4895, 9.7736 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4986, 9.7625 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5036, 9.7572 42 / 190
0 3648 PASSEBEKK 59.4900, 9.7781 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4952, 9.7564 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4875, 9.7727 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4985, 9.7589 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5029, 9.7537 42 / 174
0 3648 PASSEBEKK 59.4879, 9.7740 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4977, 9.7575 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4883, 9.7768 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4974, 9.7566 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4889, 9.7685 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4953, 9.7587 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4868, 9.7789 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4970, 9.7659 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4896, 9.7726 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4991, 9.7693 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4876, 9.7756 41 / 27
0 3648 PASSEBEKK 59.4901, 9.7715 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4957, 9.7565 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4898, 9.7760 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4943, 9.7549 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4886, 9.7716 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4990, 9.7599 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4979, 9.7476 42 / 95
0 3648 PASSEBEKK 59.4795, 9.8331 35 / 12
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7796 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4990, 9.7680 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4907, 9.7742 41 / 40
0 3648 PASSEBEKK 59.4966, 9.7545 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4907, 9.7775 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4957, 9.7555 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4880, 9.7753 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4955, 9.7546 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4868, 9.7741 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4976, 9.7660 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4844, 9.7775 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4975, 9.7549 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4849, 9.6477 98 / 37
0 3648 PASSEBEKK 59.4897, 9.7781 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4965, 9.7580 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4857, 9.7796 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4971, 9.7576 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4960, 9.7592 42 / 169
0 3648 PASSEBEKK 59.4842, 9.7769 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4985, 9.7679 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4873, 9.7753 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4944, 9.7558 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4885, 9.7813 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4983, 9.7664 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4890, 9.7812 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4978, 9.7666 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4888, 9.7812 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4945, 9.7566 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4898, 9.7507 42 / 103
0 3648 PASSEBEKK 59.4899, 9.7812 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4996, 9.7657 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4972, 9.7471 42 / 90
0 3648 PASSEBEKK 59.4822, 9.7787 38 / 87
0 3648 PASSEBEKK 59.4891, 9.7727 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4958, 9.7586 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7771 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4997, 9.7550 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4863, 9.7785 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4997, 9.7609 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4867, 9.7806 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4999, 9.7597 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4774, 9.5885 89 / 12
0 3648 PASSEBEKK 59.4884, 9.7748 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4980, 9.7592 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4915, 9.7719 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4892, 9.7753 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4996, 9.7689 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4878, 9.7547 42 / 177
0 3648 PASSEBEKK 59.4952, 9.7731 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4871, 9.7802 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4992, 9.7554 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4876, 9.7812 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4998, 9.7567 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4724, 9.9644 15 / 26
0 3648 PASSEBEKK 59.4806, 9.7796 38 / 78
0 3648 PASSEBEKK 59.4854, 9.7818 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4968, 9.7562 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5005, 9.7568 42 / 161
0 3648 PASSEBEKK 59.4858, 9.7819 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4963, 9.7564 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5005, 9.7558 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.4998, 9.7537 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.5039, 9.7550 42 / 113
0 3648 PASSEBEKK 59.4861, 9.7774 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4989, 9.7717 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4894, 9.7811 41 / 41
0 3648 PASSEBEKK 59.4995, 9.7705 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.5244, 9.7782 42 / 4
0 3648 PASSEBEKK 59.5009, 9.7691 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4870, 9.7733 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5004, 9.7639 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4905, 9.7526 42 / 157
0 3648 PASSEBEKK 59.4960, 9.7714 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4857, 9.7779 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4996, 9.7697 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4981, 9.7726 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4960, 9.7688 42 / 6
0 3648 PASSEBEKK 59.4864, 9.7766 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5003, 9.7613 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4909, 9.7672 43 / 1
0 3648 PASSEBEKK 59.4863, 9.7746 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5000, 9.7655 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4899, 9.7689 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4887, 9.7758 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.5007, 9.7598 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4885, 9.7666 42 / 7
0 3648 PASSEBEKK 59.4865, 9.7719 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4991, 9.7627 42 / 8
0 3648 PASSEBEKK 59.4882, 9.7830 41 / 3
0 3648 PASSEBEKK 59.4972, 9.7624 42 / 8
0 3721 SKIEN 59.4635, 9.5939 49 / 2
0 3721 SKIEN 59.4630, 9.5929 49 / 2
0 3721 SKIEN 59.4635, 9.5955 49 / 2
0 3721 SKIEN 59.4610, 9.5854 50 / 6
0 3721 SKIEN 59.4625, 9.5913 49 / 2
0 3748 SILJAN 59.4295, 9.6972 40 / 1
0 3748 SILJAN 59.4148, 9.7032 40 / 8
0 3748 SILJAN 59.4324, 9.6926 40 / 2
0 3748 SILJAN 59.4315, 9.6569 40 / 5
0 3748 SILJAN 59.4218, 9.7000 40 / 14
0 3748 SILJAN 59.4229, 9.6985 40 / 10
0 3748 SILJAN 59.4226, 9.6994 40 / 11
0 3748 SILJAN 59.4169, 9.7013 40 / 12
0 3748 SILJAN 59.4169, 9.7022 40 / 13
0 3748 SILJAN 59.4303, 9.6986 40 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken