Plogfabrikkvegen 16
4353 KLEPP STASJON

Plogfabrikkvegen 16, 4353 KLEPP STASJON er ei adresse i Klepp.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Plogfabrikkvegen 16, 4353 KLEPP STASJON:

  • Postnummer: 4353 KLEPP STASJON
  • Gards-/bruksnummer: 8 / 305 i 1120 Klepp
  • Grunnkrins: 507 ØKSNEVADMYRA
  • Valkrins: 9 ORSTAD
  • Kyrkjesogn: 6030804 Frøyland og Orstad
  • Tettstad:

Plogfabrikkvegen

Plogfabrikkvegen er ein veg i Klepp kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Plogfabrikkvegen 1 4353 KLEPP STASJON 58.7846, 5.7026 8 / 278
Plogfabrikkvegen 2 4353 KLEPP STASJON 58.7855, 5.7055 8 / 308
Plogfabrikkvegen 9 4353 KLEPP STASJON 58.7824, 5.7043 8 / 319
Plogfabrikkvegen 11 4353 KLEPP STASJON 58.7823, 5.7027 8 / 315
Plogfabrikkvegen 12 4353 KLEPP STASJON 58.7821, 5.7055 8 / 358
Plogfabrikkvegen 13 4353 KLEPP STASJON 58.7822, 5.7015 8 / 316
Plogfabrikkvegen 14 4353 KLEPP STASJON 58.7817, 5.7047 8 / 313
Plogfabrikkvegen 15 4353 KLEPP STASJON 58.7821, 5.7008 8 / 317
Plogfabrikkvegen 16 4353 KLEPP STASJON 58.7812, 5.7028 8 / 305
Plogfabrikkvegen 17 4353 KLEPP STASJON 58.7820, 5.6991 8 / 318
Plogfabrikkvegen 18 4353 KLEPP STASJON 58.7812, 5.7019 8 / 304
Plogfabrikkvegen 19 4353 KLEPP STASJON 58.7821, 5.6987 8 / 318
Plogfabrikkvegen 20 4353 KLEPP STASJON 58.7814, 5.7008 8 / 314

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken