0
1664 ROLVSØY

0, 1664 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 1664 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1664 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 727 / 499 i 0106
  • Grunnkrins: 3204 RØNNINGEN
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

er i Fredrikstad kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 1621 GRESSVIK 59.1919, 10.8192 64 / 426
0 1621 GRESSVIK 59.1917, 10.8196 64 / 327
0 1621 GRESSVIK 59.2035, 10.7715 105 / 254
0 1621 GRESSVIK 59.1921, 10.8208 64 / 493
0 1621 GRESSVIK 59.2001, 10.7754 105 / 283
0 1628 ENGELSVIKEN 59.2640, 10.7530 114 / 14
0 1664 ROLVSØY 59.2671, 11.0086 727 / 499
0 1664 ROLVSØY 59.2671, 11.0086 727 / 499

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken