Bregneveien 9
1397 NESØYA

Bregneveien 9, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bregneveien 9, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 403 i 0220
  • Grunnkrins: 105 BRØNNØYA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad:

Bregneveien

Bregneveien er ein veg i Asker kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bregneveien 1 1397 NESØYA 59.8637, 10.5530 41 / 240
Bregneveien 2 1397 NESØYA 59.8641, 10.5522 41 / 218
Bregneveien 3 1397 NESØYA 59.8643, 10.5538 41 / 227
Bregneveien 5 1397 NESØYA 59.8645, 10.5531 41 / 312
Bregneveien 7 1397 NESØYA 59.8651, 10.5532 41 / 360
Bregneveien 9 1397 NESØYA 59.8650, 10.5523 41 / 403
Bregneveien 10 1397 NESØYA 59.8644, 10.5523 41 / 429
Bregneveien 11 1397 NESØYA 59.8657, 10.5532 41 / 206
Bregneveien 13 1397 NESØYA 59.8652, 10.5514 41 / 348
Bregneveien 15 1397 NESØYA 59.8648, 10.5509 41 / 346
Bregneveien 16 1397 NESØYA 59.8641, 10.5511 41 / 430
Bregneveien 17 1397 NESØYA 59.8645, 10.5504 41 / 345
Bregneveien 18 1397 NESØYA 59.8637, 10.5500 41 / 431
Bregneveien 20 1397 NESØYA 59.8633, 10.5491 41 / 432
Bregneveien 21 1397 NESØYA 59.8640, 10.5490 41 / 298
Bregneveien 22 1397 NESØYA 59.8629, 10.5482 41 / 323
Bregneveien 23 1397 NESØYA 59.8636, 10.5483 41 / 299
Bregneveien 25 1397 NESØYA 59.8634, 10.5478 41 / 425
Bregneveien 26 1397 NESØYA 59.8625, 10.5476 41 / 428
Bregneveien 27 1397 NESØYA 59.8630, 10.5470 41 / 426
Bregneveien 29 1397 NESØYA 59.8627, 10.5462 41 / 424
Bregneveien 30 1397 NESØYA 59.8623, 10.5470 41 / 384
Bregneveien 31 1397 NESØYA 59.8624, 10.5455 41 / 423
Bregneveien 32 1397 NESØYA 59.8617, 10.5459 41 / 291
Bregneveien 33 1397 NESØYA 59.8621, 10.5451 41 / 422
Bregneveien 34 1397 NESØYA 59.8615, 10.5452 41 / 439

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken