Ostsundveien 9
1397 NESØYA

Ostsundveien 9, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ostsundveien 9, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 347 i 0220
  • Grunnkrins: 105 BRØNNØYA
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad:

Ostsundveien

Ostsundveien er ein veg i Asker kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 32.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ostsundveien 1 1397 NESØYA 59.8651, 10.5480 41 / 354
Ostsundveien 2 1397 NESØYA 59.8658, 10.5485 41 / 117
Ostsundveien 3 1397 NESØYA 59.8652, 10.5491 41 / 352
Ostsundveien 4 1397 NESØYA 59.8660, 10.5490 41 / 63
Ostsundveien 5 1397 NESØYA 59.8654, 10.5497 41 / 213
Ostsundveien 6 1397 NESØYA 59.8662, 10.5498 41 / 260
Ostsundveien 7 1397 NESØYA 59.8652, 10.5505 41 / 351
Ostsundveien 9 1397 NESØYA 59.8657, 10.5508 41 / 347
Ostsundveien 12 1397 NESØYA 59.8665, 10.5505 41 / 102
Ostsundveien 14 1397 NESØYA 59.8666, 10.5515 41 / 54
Ostsundveien 15 1397 NESØYA 59.8659, 10.5515 41 / 64
Ostsundveien 17 1397 NESØYA 59.8662, 10.5529 41 / 76
Ostsundveien 19 1397 NESØYA 59.8660, 10.5534 41 / 135
Ostsundveien 21 1397 NESØYA 59.8656, 10.5543 41 / 361
Ostsundveien 25 1397 NESØYA 59.8649, 10.5541 41 / 139
Ostsundveien 27A 1397 NESØYA 59.8648, 10.5553 41 / 87
Ostsundveien 27B 1397 NESØYA 59.8646, 10.5551 41 / 459
Ostsundveien 29 1397 NESØYA 59.8645, 10.5543 41 / 122
Ostsundveien 30 1397 NESØYA 59.8633, 10.5552 41 / 100
Ostsundveien 32 1397 NESØYA 59.8631, 10.5553 41 / 125

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken