Høyerholmen 18
1397 NESØYA

Høyerholmen 18, 1397 NESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Høyerholmen 18, 1397 NESØYA:

  • Postnummer: 1397 NESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 41 / 192 i 0220
  • Grunnkrins: 106 ØYENE
  • Valkrins: 1 NESØYA
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad:

Høyerholmen

Høyerholmen er ein veg i Asker kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 23.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Høyerholmen 1 1397 NESØYA 59.8514, 10.5571 41 / 147
Høyerholmen 3 1397 NESØYA 59.8514, 10.5571 41 / 147
Høyerholmen 4 1397 NESØYA 59.8510, 10.5568 41 / 276
Høyerholmen 5 1397 NESØYA 59.8516, 10.5564 41 / 284
Høyerholmen 7 1397 NESØYA 59.8512, 10.5561 41 / 285
Høyerholmen 9 1397 NESØYA 59.8513, 10.5555 41 / 88
Høyerholmen 10 1397 NESØYA 59.8509, 10.5564 41 / 277
Høyerholmen 11 1397 NESØYA 59.8512, 10.5549 41 / 37
Høyerholmen 12 1397 NESØYA 59.8508, 10.5557 41 / 283
Høyerholmen 15 1397 NESØYA 59.8507, 10.5550 41 / 120
Høyerholmen 16 1397 NESØYA 59.8506, 10.5553 41 / 268
Høyerholmen 18 1397 NESØYA 59.8503, 10.5555 41 / 192
Høyerholmen 19 1397 NESØYA 59.8504, 10.5548 41 / 269
Høyerholmen 20 1397 NESØYA 59.8501, 10.5552 41 / 267
Høyerholmen 21 1397 NESØYA 59.8502, 10.5544 41 / 204
Høyerholmen 22 1397 NESØYA 59.8498, 10.5547 41 / 282
Høyerholmen 23 1397 NESØYA 59.8498, 10.5541 41 / 203

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken