Langenga 44
1386 ASKER

Langenga 44, 1386 ASKER er ei adresse i Asker.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langenga 44, 1386 ASKER:

  • Postnummer: 1386 ASKER
  • Gards-/bruksnummer: 55 / 113 i 0220 Asker
  • Grunnkrins: 1107 KJØIA
  • Valkrins: 4 RISENGA
  • Kyrkjesogn: 1070301 Østenstad
  • Tettstad: Oslo

Langenga

Langenga er ein veg i Asker kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 46.

Adressene i Langenga høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langenga 1 1392 VETTRE 59.8297, 10.4685 54 / 8
Langenga 3 1392 VETTRE 59.8300, 10.4682 54 / 11
Langenga 4A 1392 VETTRE 59.8300, 10.4666 54 / 12
Langenga 4B 1392 VETTRE 59.8300, 10.4661 54 / 12
Langenga 7 1392 VETTRE 59.8306, 10.4659 55 / 693
Langenga 9 1392 VETTRE 59.8303, 10.4656 55 / 7
Langenga 11 1392 VETTRE 59.8303, 10.4651 55 / 747
Langenga 19 1392 VETTRE 59.8289, 10.4612 55 / 690
Langenga 30 1386 ASKER 59.8275, 10.4587 55 / 323
Langenga 42 1386 ASKER 59.8247, 10.4517 55 / 183
Langenga 44 1386 ASKER 59.8245, 10.4514 55 / 113
Langenga 46 1386 ASKER 59.8243, 10.4508 55 / 175

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken