Holmegata 4
6993 HØYANGER

Holmegata 4, 6993 HØYANGER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmegata 4, 6993 HØYANGER:

  • Postnummer: 6993 HØYANGER
  • Gards-/bruksnummer: 63 / 218 i 1416
  • Grunnkrins: 103 HØYANGER 2
  • Valkrins: 5 Høyanger
  • Kyrkjesogn: 7110804 Høyanger
  • Tettstad: Høyanger

Holmegata

Holmegata er ei gate i Høyanger kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmegata 1 6993 HØYANGER 61.2212, 6.0807 63 / 179
Holmegata 2 6993 HØYANGER 61.2213, 6.0810 63 / 236
Holmegata 3 6993 HØYANGER 61.2208, 6.0813 63 / 221
Holmegata 4 6993 HØYANGER 61.2212, 6.0814 63 / 218
Holmegata 5 6993 HØYANGER 61.2207, 6.0816 63 / 216
Holmegata 6A 6993 HØYANGER 61.2210, 6.0816 63 / 245
Holmegata 6B 6993 HØYANGER 61.2210, 6.0817 63 / 243
Holmegata 7 6993 HØYANGER 61.2206, 6.0818 63 / 217
Holmegata 8 6993 HØYANGER 61.2209, 6.0819 63 / 240
Holmegata 9 6993 HØYANGER 61.2204, 6.0820 63 / 215
Holmegata 10 6993 HØYANGER 61.2207, 6.0822 63 / 242
Holmegata 11 6993 HØYANGER 61.2203, 6.0823 63 / 213
Holmegata 12 6993 HØYANGER 61.2206, 6.0824 63 / 241
Holmegata 14A 6993 HØYANGER 61.2205, 6.0827 63 / 244
Holmegata 14B 6993 HØYANGER 61.2205, 6.0827 63 / 258

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken