Rossabøskogen 25
5537 HAUGESUND

Rossabøskogen 25, 5537 HAUGESUND er ei adresse i Haugesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rossabøskogen 25, 5537 HAUGESUND:

  • Postnummer: 5537 HAUGESUND
  • Gards-/bruksnummer: 35 / 730 i 1106 Haugesund
  • Grunnkrins: 205 ROSSABØSKOGEN
  • Valkrins: 1 HÅVÅSEN
  • Kyrkjesogn: 6050201 Rossabø
  • Tettstad: Haugesund

Rossabøskogen

Rossabøskogen er ein veg i Haugesund kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 26.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rossabøskogen 1 5537 HAUGESUND 59.3928, 5.3082 35 / 756
Rossabøskogen 2 5537 HAUGESUND 59.3931, 5.3078 35 / 425
Rossabøskogen 3 5537 HAUGESUND 59.3929, 5.3088 35 / 701
Rossabøskogen 3B 5537 HAUGESUND 59.3927, 5.3089 35 / 700
Rossabøskogen 3C 5537 HAUGESUND 59.3926, 5.3084 35 / 698
Rossabøskogen 3D 5537 HAUGESUND 59.3924, 5.3084 35 / 697
Rossabøskogen 3E 5537 HAUGESUND 59.3924, 5.3090 35 / 699
Rossabøskogen 4 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3084 35 / 584
Rossabøskogen 5 5537 HAUGESUND 59.3930, 5.3094 35 / 702
Rossabøskogen 5B 5537 HAUGESUND 59.3927, 5.3095 35 / 703
Rossabøskogen 5C 5537 HAUGESUND 59.3921, 5.3092 35 / 1638
Rossabøskogen 6 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3088 35 / 708
Rossabøskogen 7 5537 HAUGESUND 59.3930, 5.3097 35 / 705
Rossabøskogen 7B 5537 HAUGESUND 59.3927, 5.3099 35 / 704
Rossabøskogen 8 5537 HAUGESUND 59.3933, 5.3092 35 / 709
Rossabøskogen 9 5537 HAUGESUND 59.3931, 5.3104 35 / 706
Rossabøskogen 9B 5537 HAUGESUND 59.3929, 5.3103 35 / 707
Rossabøskogen 10 5537 HAUGESUND 59.3933, 5.3098 35 / 710
Rossabøskogen 12 5537 HAUGESUND 59.3934, 5.3101 35 / 711
Rossabøskogen 14 5537 HAUGESUND 59.3933, 5.3109 35 / 713
Rossabøskogen 14B 5537 HAUGESUND 59.3935, 5.3107 35 / 712
Rossabøskogen 16 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3112 35 / 714
Rossabøskogen 18 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3116 35 / 715
Rossabøskogen 20 5537 HAUGESUND 59.3933, 5.3119 35 / 716
Rossabøskogen 21 5537 HAUGESUND 59.3931, 5.3125 35 / 725
Rossabøskogen 25 5537 HAUGESUND 59.3930, 5.3131 35 / 730
Rossabøskogen 26 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3129 35 / 731

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken