Ulvøygata 4
5537 HAUGESUND

Ulvøygata 4, 5537 HAUGESUND er ei adresse i Haugesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ulvøygata 4, 5537 HAUGESUND:

  • Postnummer: 5537 HAUGESUND
  • Gards-/bruksnummer: 36 / 40 i 1106 Haugesund
  • Grunnkrins: 201 NIPHAUG VEST
  • Valkrins: 1 HÅVÅSEN
  • Kyrkjesogn: 6050201 Rossabø
  • Tettstad: Haugesund

Ulvøygata

Ulvøygata er ei gate i Haugesund kommune med 51 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 47.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ulvøygata 1 5537 HAUGESUND 59.3909, 5.3091 36 / 635
Ulvøygata 2 5537 HAUGESUND 59.3913, 5.3089 36 / 559
Ulvøygata 3 5537 HAUGESUND 59.3908, 5.3092 36 / 640
Ulvøygata 4 5537 HAUGESUND 59.3913, 5.3093 36 / 40
Ulvøygata 5 5537 HAUGESUND 59.3909, 5.3096 36 / 87
Ulvøygata 6 5537 HAUGESUND 59.3914, 5.3099 36 / 316
Ulvøygata 6B 5537 HAUGESUND 59.3917, 5.3095 36 / 509
Ulvøygata 6C 5537 HAUGESUND 59.3918, 5.3100 36 / 88
Ulvøygata 7 5537 HAUGESUND 59.3910, 5.3103 36 / 117
Ulvøygata 8 5537 HAUGESUND 59.3914, 5.3103 36 / 317
Ulvøygata 9 5537 HAUGESUND 59.3910, 5.3106 36 / 117
Ulvøygata 10 5537 HAUGESUND 59.3915, 5.3110 36 / 332
Ulvøygata 10B 5537 HAUGESUND 59.3918, 5.3110 36 / 331
Ulvøygata 10C 5537 HAUGESUND 59.3920, 5.3115 36 / 329
Ulvøygata 10D 5537 HAUGESUND 59.3916, 5.3114 36 / 330
Ulvøygata 11 5537 HAUGESUND 59.3908, 5.3108 36 / 117
Ulvøygata 12 5537 HAUGESUND 59.3912, 5.3113 36 / 333
Ulvøygata 14 5537 HAUGESUND 59.3909, 5.3115 36 / 334
Ulvøygata 15 5537 HAUGESUND 59.3906, 5.3109 36 / 372
Ulvøygata 16 5537 HAUGESUND 59.3907, 5.3116 36 / 335
Ulvøygata 17 5537 HAUGESUND 59.3905, 5.3107 36 / 371
Ulvøygata 18 5537 HAUGESUND 59.3903, 5.3118 36 / 336
Ulvøygata 18B 5537 HAUGESUND 59.3899, 5.3118 36 / 495
Ulvøygata 18C 5537 HAUGESUND 59.3898, 5.3119 36 / 580
Ulvøygata 18D 5537 HAUGESUND 59.3899, 5.3111 36 / 496
Ulvøygata 18E 5537 HAUGESUND 59.3897, 5.3113 36 / 586
Ulvøygata 19 5537 HAUGESUND 59.3905, 5.3104 36 / 368
Ulvøygata 20 5537 HAUGESUND 59.3903, 5.3112 36 / 373
Ulvøygata 20B 5537 HAUGESUND 59.3902, 5.3112 36 / 374
Ulvøygata 21 5537 HAUGESUND 59.3904, 5.3101 36 / 355
Ulvøygata 22 5537 HAUGESUND 59.3902, 5.3108 36 / 369
Ulvøygata 22B 5537 HAUGESUND 59.3900, 5.3107 36 / 370
Ulvøygata 23 5537 HAUGESUND 59.3905, 5.3101 36 / 354
Ulvøygata 24 5537 HAUGESUND 59.3902, 5.3102 36 / 356
Ulvøygata 25 5537 HAUGESUND 59.3905, 5.3100 36 / 353
Ulvøygata 26 5537 HAUGESUND 59.3901, 5.3103 36 / 357
Ulvøygata 27 5537 HAUGESUND 59.3906, 5.3100 36 / 352
Ulvøygata 28 5537 HAUGESUND 59.3901, 5.3103 36 / 358
Ulvøygata 29 5537 HAUGESUND 59.3907, 5.3100 36 / 351
Ulvøygata 30 5537 HAUGESUND 59.3900, 5.3103 36 / 359
Ulvøygata 31 5537 HAUGESUND 59.3908, 5.3099 36 / 350
Ulvøygata 32 5537 HAUGESUND 59.3899, 5.3103 36 / 360
Ulvøygata 33 5537 HAUGESUND 59.3906, 5.3093 36 / 338
Ulvøygata 34 5537 HAUGESUND 59.3899, 5.3104 36 / 361
Ulvøygata 35 5537 HAUGESUND 59.3905, 5.3093 36 / 339
Ulvøygata 37 5537 HAUGESUND 59.3904, 5.3094 36 / 340
Ulvøygata 39 5537 HAUGESUND 59.3902, 5.3094 36 / 341
Ulvøygata 41 5537 HAUGESUND 59.3900, 5.3096 36 / 342
Ulvøygata 43 5537 HAUGESUND 59.3899, 5.3097 36 / 343
Ulvøygata 45 5537 HAUGESUND 59.3898, 5.3097 36 / 344
Ulvøygata 47 5537 HAUGESUND 59.3897, 5.3098 36 / 345

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken