Furuvegen 8B
5537 HAUGESUND

Furuvegen 8B, 5537 HAUGESUND er ei adresse i Haugesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Furuvegen 8B, 5537 HAUGESUND:

  • Postnummer: 5537 HAUGESUND
  • Gards-/bruksnummer: 35 / 717 i 1106 Haugesund
  • Grunnkrins: 205 ROSSABØSKOGEN
  • Valkrins: 1 HÅVÅSEN
  • Kyrkjesogn: 6050201 Rossabø
  • Tettstad: Haugesund

Furuvegen

Furuvegen er ein veg i Haugesund kommune med 13 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Furuvegen 1 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3151 35 / 750
Furuvegen 2 5537 HAUGESUND 59.3932, 5.3144 35 / 745
Furuvegen 3 5537 HAUGESUND 59.3934, 5.3150 35 / 751
Furuvegen 4 5537 HAUGESUND 59.3934, 5.3144 35 / 744
Furuvegen 5 5537 HAUGESUND 59.3936, 5.3149 35 / 752
Furuvegen 6 5537 HAUGESUND 59.3937, 5.3142 35 / 743
Furuvegen 6B 5537 HAUGESUND 59.3937, 5.3139 35 / 742
Furuvegen 7 5537 HAUGESUND 59.3938, 5.3149 35 / 753
Furuvegen 8 5537 HAUGESUND 59.3939, 5.3141 35 / 755
Furuvegen 8B 5537 HAUGESUND 59.3940, 5.3137 35 / 717
Furuvegen 9 5537 HAUGESUND 59.3941, 5.3147 35 / 754
Furuvegen 10 5537 HAUGESUND 59.3942, 5.3140 36 / 507
Furuvegen 11 5537 HAUGESUND 59.3943, 5.3147 36 / 508

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken