Ålahøgda 16
6983 KVAMMEN

Ålahøgda 16, 6983 KVAMMEN er ei adresse i Askvoll.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ålahøgda 16, 6983 KVAMMEN:

  • Postnummer: 6983 KVAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 19 i 1428 Askvoll
  • Grunnkrins: 109 RØRVIK
  • Valkrins: 11 GJELSVIK
  • Kyrkjesogn: 7110501 Askvoll
  • Tettstad:

Ålahøgda

Ålahøgda er ein veg i Askvoll kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ålahøgda 2 6983 KVAMMEN 61.4590, 5.4171 86 / 24
Ålahøgda 4 6983 KVAMMEN 61.4593, 5.4170 86 / 22
Ålahøgda 6 6983 KVAMMEN 61.4591, 5.4177 86 / 26
Ålahøgda 8 6983 KVAMMEN 61.4596, 5.4179 86 / 18
Ålahøgda 10 6983 KVAMMEN 61.4596, 5.4189 86 / 21
Ålahøgda 12 6983 KVAMMEN 61.4597, 5.4195 86 / 25
Ålahøgda 14 6983 KVAMMEN 61.4596, 5.4197 86 / 20
Ålahøgda 16 6983 KVAMMEN 61.4596, 5.4202 86 / 19
Ålahøgda 25 6983 KVAMMEN 61.4585, 5.4209 86 / 53
Ålahøgda 27 6983 KVAMMEN 61.4582, 5.4207 86 / 32

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken