Skorvemarka 138
6983 KVAMMEN

Skorvemarka 138, 6983 KVAMMEN er ei adresse i Askvoll.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skorvemarka 138, 6983 KVAMMEN:

  • Postnummer: 6983 KVAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 94 / 2 i 1428 Askvoll
  • Grunnkrins: 108 GJELSVIK
  • Valkrins: 11 GJELSVIK
  • Kyrkjesogn: 7110501 Askvoll
  • Tettstad:

Skorvemarka

Skorvemarka er ein veg i Askvoll kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 68 til 576.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skorvemarka 68 6983 KVAMMEN 61.4564, 5.3294 94 / 3
Skorvemarka 136 6983 KVAMMEN 61.4524, 5.3331 94 / 2
Skorvemarka 138 6983 KVAMMEN 61.4522, 5.3346 94 / 2
Skorvemarka 171 6983 KVAMMEN 61.4506, 5.3289 94 / 9
Skorvemarka 173 6983 KVAMMEN 61.4491, 5.3368 94 / 10
Skorvemarka 175 6983 KVAMMEN 61.4490, 5.3375 94 / 11
Skorvemarka 177 6983 KVAMMEN 61.4488, 5.3378 94 / 13
Skorvemarka 220 6983 KVAMMEN 61.4457, 5.3384 94 / 16
Skorvemarka 457 6983 KVAMMEN 61.4396, 5.3301 95 / 3
Skorvemarka 464 6983 KVAMMEN 61.4381, 5.3280 95 / 4
Skorvemarka 531 6983 KVAMMEN 61.4365, 5.3153 96 / 1
Skorvemarka 533 6983 KVAMMEN 61.4362, 5.3152 96 / 1
Skorvemarka 567 6983 KVAMMEN 61.4344, 5.3136 97 / 2
Skorvemarka 572 6983 KVAMMEN 61.4327, 1,000.0000 97 / 1
Skorvemarka 574 6983 KVAMMEN 61.4324, 5.3147 97 / 1
Skorvemarka 576 6983 KVAMMEN 61.4325, 5.3142 97 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken