Kobbeneset 5
6983 KVAMMEN

Kobbeneset 5, 6983 KVAMMEN er ei adresse i Askvoll.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kobbeneset 5, 6983 KVAMMEN:

  • Postnummer: 6983 KVAMMEN
  • Gards-/bruksnummer: 109 / 37 i 1428 Askvoll
  • Grunnkrins: 107 VÅGANE
  • Valkrins: 11 GJELSVIK
  • Kyrkjesogn: 7110501 Askvoll
  • Tettstad:

Kobbeneset

Kobbeneset er ein veg i Askvoll kommune med 11 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 16.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kobbeneset 1 6983 KVAMMEN 61.4544, 1,000.0000 109 / 39
Kobbeneset 2 6983 KVAMMEN 61.4542, 5.2266 109 / 36
Kobbeneset 3 6983 KVAMMEN 61.4543, 5.2299 109 / 38
Kobbeneset 4 6983 KVAMMEN 61.4543, 5.2276 109 / 35
Kobbeneset 5 6983 KVAMMEN 61.4542, 5.2291 109 / 37
Kobbeneset 6 6983 KVAMMEN 61.4545, 5.2282 109 / 34
Kobbeneset 8 6983 KVAMMEN 61.4546, 5.2289 109 / 33
Kobbeneset 10 6983 KVAMMEN 61.4547, 5.2295 109 / 32
Kobbeneset 12 6983 KVAMMEN 61.4552, 5.2297 109 / 31
Kobbeneset 14 6983 KVAMMEN 61.4554, 5.2303 109 / 30
Kobbeneset 16 6983 KVAMMEN 61.4555, 5.2309 109 / 29

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken