Bordvegen 4
3801 BØ I TELEMARK

Bordvegen 4, 3801 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bordvegen 4, 3801 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3801 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 147 i 0821
  • Grunnkrins: 205 BREISÅS 1
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Bordvegen

Bordvegen er ein veg i Bø kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 107.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bordvegen 2 3801 BØ I TELEMARK 59.4075, 9.0668 51 / 145
Bordvegen 4 3801 BØ I TELEMARK 59.4074, 9.0675 51 / 147
Bordvegen 6 3801 BØ I TELEMARK 59.4072, 9.0679 51 / 76
Bordvegen 91 3801 BØ I TELEMARK 59.4001, 9.0656 51 / 378
Bordvegen 93 3801 BØ I TELEMARK 59.3998, 9.0654 51 / 379
Bordvegen 95 3801 BØ I TELEMARK 59.3997, 9.0651 51 / 409
Bordvegen 96 3801 BØ I TELEMARK 59.3993, 9.0660 51 / 410
Bordvegen 97 3801 BØ I TELEMARK 59.3997, 9.0649 51 / 409
Bordvegen 98 3801 BØ I TELEMARK 59.3993, 9.0666 51 / 411
Bordvegen 99 3801 BØ I TELEMARK 59.3995, 9.0646 51 / 409
Bordvegen 100 3801 BØ I TELEMARK 59.3993, 9.0672 51 / 412
Bordvegen 101 3801 BØ I TELEMARK 59.3994, 9.0645 51 / 409
Bordvegen 102 3801 BØ I TELEMARK 59.3994, 9.0679 51 / 413
Bordvegen 103 3801 BØ I TELEMARK 59.3992, 9.0648 51 / 409
Bordvegen 104 3801 BØ I TELEMARK 59.3995, 9.0684 51 / 414
Bordvegen 105 3801 BØ I TELEMARK 59.3992, 9.0650 51 / 409
Bordvegen 107 3801 BØ I TELEMARK 59.3992, 9.0653 51 / 409

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken