Valenvegen 365
3804 BØ I TELEMARK

Valenvegen 365, 3804 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Valenvegen 365, 3804 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3804 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 3 / 2 i 0821
  • Grunnkrins: 109 VALEN
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Valenvegen

Valenvegen er ein veg i Bø kommune med 38 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 429.

Adressene i Valenvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Valenvegen 1 3802 BØ I TELEMARK 59.4110, 9.0787 47 / 223
Valenvegen 2 3802 BØ I TELEMARK 59.4111, 9.0778 47 / 346
Valenvegen 4 3802 BØ I TELEMARK 59.4111, 9.0774 47 / 346
Valenvegen 5 3802 BØ I TELEMARK 59.4109, 9.0795 47 / 38
Valenvegen 6 3802 BØ I TELEMARK 59.4112, 9.0761 47 / 70
Valenvegen 9 3802 BØ I TELEMARK 59.4112, 9.0802 47 / 203
Valenvegen 11 3802 BØ I TELEMARK 59.4114, 9.0799 47 / 202
Valenvegen 49 3802 BØ I TELEMARK 59.4131, 9.0839 47 / 156
Valenvegen 124 3802 BØ I TELEMARK 59.4164, 9.0951 4 / 12
Valenvegen 134 3802 BØ I TELEMARK 59.4153, 9.0985 4 / 10
Valenvegen 136 3802 BØ I TELEMARK 59.4156, 9.0976 4 / 11
Valenvegen 174 3804 BØ I TELEMARK 59.4176, 9.0978 7 / 1
Valenvegen 204 3804 BØ I TELEMARK 59.4194, 9.1019 5 / 8
Valenvegen 206 3804 BØ I TELEMARK 59.4187, 9.1016 5 / 7
Valenvegen 208 3804 BØ I TELEMARK 59.4185, 9.1011 5 / 6
Valenvegen 210 3804 BØ I TELEMARK 59.4205, 9.1025 5 / 4
Valenvegen 212 3804 BØ I TELEMARK 59.4203, 9.1024 5 / 5
Valenvegen 214 3804 BØ I TELEMARK 59.4200, 9.1023 5 / 2
Valenvegen 220 3804 BØ I TELEMARK 59.4214, 9.1042 5 / 1
Valenvegen 222 3804 BØ I TELEMARK 59.4215, 9.1045 5 / 1
Valenvegen 224 3804 BØ I TELEMARK 59.4224, 9.1055 3 / 1
Valenvegen 226 3804 BØ I TELEMARK 59.4224, 9.1055 3 / 1
Valenvegen 228 3804 BØ I TELEMARK 59.4227, 9.1064 3 / 16
Valenvegen 264 3804 BØ I TELEMARK 59.4238, 9.1061 4 / 2
Valenvegen 266 3804 BØ I TELEMARK 59.4243, 9.1064 4 / 2
Valenvegen 284 3804 BØ I TELEMARK 59.4261, 9.1054 4 / 1
Valenvegen 286 3804 BØ I TELEMARK 59.4263, 9.1063 4 / 1
Valenvegen 288 3804 BØ I TELEMARK 59.4269, 9.1063 4 / 1
Valenvegen 308 3804 BØ I TELEMARK 59.4285, 9.1084 4 / 8
Valenvegen 309 3804 BØ I TELEMARK 59.4284, 9.1096 4 / 8
Valenvegen 363 3804 BØ I TELEMARK 59.4245, 9.1136 3 / 2
Valenvegen 365 3804 BØ I TELEMARK 59.4243, 9.1135 3 / 2
Valenvegen 409 3804 BØ I TELEMARK 59.4238, 9.1247 3 / 20
Valenvegen 411 3804 BØ I TELEMARK 59.4236, 9.1243 3 / 22
Valenvegen 420 3804 BØ I TELEMARK 59.4249, 9.1256 1 / 2
Valenvegen 422 3804 BØ I TELEMARK 59.4249, 9.1256 1 / 2
Valenvegen 427 3804 BØ I TELEMARK 59.4228, 9.1243 3 / 3
Valenvegen 429 3804 BØ I TELEMARK 59.4215, 9.1255 3 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken