Myravegen 22B
3804 BØ I TELEMARK

Myravegen 22B, 3804 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myravegen 22B, 3804 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3804 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 72 i 0821
  • Grunnkrins: 107 FOLKESTAD 2
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Myravegen

Myravegen er ein veg i Bø kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 22.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myravegen 1 3804 BØ I TELEMARK 59.4400, 9.0755 9 / 104
Myravegen 2 3804 BØ I TELEMARK 59.4401, 9.0762 9 / 463
Myravegen 3 3804 BØ I TELEMARK 59.4397, 9.0757 9 / 257
Myravegen 5 3804 BØ I TELEMARK 59.4396, 9.0751 9 / 336
Myravegen 9 3804 BØ I TELEMARK 59.4393, 9.0757 9 / 307
Myravegen 11 3804 BØ I TELEMARK 59.4389, 9.0759 9 / 327
Myravegen 13 3804 BØ I TELEMARK 59.4387, 9.0762 9 / 328
Myravegen 15A 3804 BØ I TELEMARK 59.4383, 9.0757 9 / 514
Myravegen 15B 3804 BØ I TELEMARK 59.4384, 9.0760 9 / 539
Myravegen 17 3804 BØ I TELEMARK 59.4381, 9.0767 9 / 230
Myravegen 22 3804 BØ I TELEMARK 59.4384, 9.0784 9 / 72
Myravegen 22B 3804 BØ I TELEMARK 59.4384, 9.0784 9 / 72

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken