Hegnunvegen 63B
3804 BØ I TELEMARK

Hegnunvegen 63B, 3804 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hegnunvegen 63B, 3804 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3804 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 39 i 0821
  • Grunnkrins: 109 VALEN
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Hegnunvegen

Hegnunvegen er ein veg i Bø kommune med 21 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 131.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hegnunvegen 2 3804 BØ I TELEMARK 59.4408, 9.0760 9 / 427
Hegnunvegen 3 3804 BØ I TELEMARK 59.4404, 9.0762 9 / 461
Hegnunvegen 4 3804 BØ I TELEMARK 59.4406, 9.0765 9 / 460
Hegnunvegen 5 3804 BØ I TELEMARK 59.4403, 9.0768 9 / 462
Hegnunvegen 43 3804 BØ I TELEMARK 59.4390, 9.0820 9 / 464
Hegnunvegen 47 3804 BØ I TELEMARK 59.4384, 9.0820 9 / 188
Hegnunvegen 49 3804 BØ I TELEMARK 59.4383, 9.0824 9 / 188
Hegnunvegen 51 3804 BØ I TELEMARK 59.4382, 9.0808 9 / 411
Hegnunvegen 61 3804 BØ I TELEMARK 59.4385, 9.0844 9 / 202
Hegnunvegen 63 3804 BØ I TELEMARK 59.4377, 9.0846 9 / 39
Hegnunvegen 63B 3804 BØ I TELEMARK 59.4377, 9.0839 9 / 39
Hegnunvegen 65 3804 BØ I TELEMARK 59.4350, 9.0832 9 / 32
Hegnunvegen 67 3804 BØ I TELEMARK 59.4346, 9.0839 9 / 493
Hegnunvegen 85 3804 BØ I TELEMARK 59.4362, 9.0881 9 / 418
Hegnunvegen 87 3804 BØ I TELEMARK 59.4360, 9.0885 9 / 417
Hegnunvegen 107 3804 BØ I TELEMARK 59.4349, 9.0909 9 / 13
Hegnunvegen 109 3804 BØ I TELEMARK 59.4346, 9.0910 9 / 13
Hegnunvegen 111 3804 BØ I TELEMARK 59.4343, 9.0917 9 / 405
Hegnunvegen 113 3804 BØ I TELEMARK 59.4340, 9.0914 9 / 95
Hegnunvegen 116 3804 BØ I TELEMARK 59.4342, 9.0939 9 / 12
Hegnunvegen 131 3804 BØ I TELEMARK 59.4331, 9.0929 9 / 416

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken