Kåsabakken 7
3804 BØ I TELEMARK

Kåsabakken 7, 3804 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kåsabakken 7, 3804 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3804 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 10 / 291 i 0821
  • Grunnkrins: 106 FOLKESTAD 1
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad: Folkestad

Kåsabakken

Kåsabakken er ein veg i Bø kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kåsabakken 1 3804 BØ I TELEMARK 59.4437, 9.0664 10 / 258
Kåsabakken 3 3804 BØ I TELEMARK 59.4437, 9.0671 10 / 259
Kåsabakken 4 3804 BØ I TELEMARK 59.4433, 9.0679 10 / 190
Kåsabakken 5 3804 BØ I TELEMARK 59.4434, 9.0669 10 / 260
Kåsabakken 6 3804 BØ I TELEMARK 59.4430, 9.0676 10 / 189
Kåsabakken 7 3804 BØ I TELEMARK 59.4430, 9.0667 10 / 291
Kåsabakken 18 3804 BØ I TELEMARK 59.4423, 9.0689 10 / 7
Kåsabakken 20 3804 BØ I TELEMARK 59.4423, 9.0689 10 / 7
Kåsabakken 22 3804 BØ I TELEMARK 59.4428, 9.0658 10 / 8
Kåsabakken 24 3804 BØ I TELEMARK 59.4429, 9.0654 10 / 8
Kåsabakken 26 3804 BØ I TELEMARK 59.4429, 9.0639 10 / 198
Kåsabakken 28 3804 BØ I TELEMARK 59.4429, 9.0634 10 / 91

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken