Sandvinvegen 48C
3802 BØ I TELEMARK

Sandvinvegen 48C, 3802 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sandvinvegen 48C, 3802 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3802 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 44 / 59 i 0821
  • Grunnkrins: 203 LANGKÅSHAUGEN 2
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Sandvinvegen

Sandvinvegen er ein veg i Bø kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 56.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sandvinvegen 1 3802 BØ I TELEMARK 59.4191, 9.0757 45 / 1
Sandvinvegen 2 3802 BØ I TELEMARK 59.4199, 9.0744 45 / 9
Sandvinvegen 9 3802 BØ I TELEMARK 59.4198, 9.0775 45 / 1
Sandvinvegen 14 3802 BØ I TELEMARK 59.4205, 9.0756 45 / 4
Sandvinvegen 16 3802 BØ I TELEMARK 59.4208, 9.0753 45 / 5
Sandvinvegen 18 3802 BØ I TELEMARK 59.4209, 9.0756 45 / 17
Sandvinvegen 20 3802 BØ I TELEMARK 59.4210, 9.0750 45 / 19
Sandvinvegen 22 3802 BØ I TELEMARK 59.4208, 9.0743 45 / 20
Sandvinvegen 25 3802 BØ I TELEMARK 59.4207, 9.0768 45 / 18
Sandvinvegen 26 3802 BØ I TELEMARK 59.4209, 9.0734 45 / 15
Sandvinvegen 27 3802 BØ I TELEMARK 59.4212, 9.0765 45 / 10
Sandvinvegen 28 3802 BØ I TELEMARK 59.4210, 9.0739 45 / 1
Sandvinvegen 30 3802 BØ I TELEMARK 59.4214, 9.0738 44 / 23
Sandvinvegen 32 3802 BØ I TELEMARK 59.4215, 9.0744 44 / 33
Sandvinvegen 34 3802 BØ I TELEMARK 59.4213, 9.0745 45 / 11
Sandvinvegen 36 3802 BØ I TELEMARK 59.4214, 9.0752 45 / 16
Sandvinvegen 38 3802 BØ I TELEMARK 59.4214, 9.0755 45 / 14
Sandvinvegen 40 3802 BØ I TELEMARK 59.4218, 9.0737 44 / 30
Sandvinvegen 42 3802 BØ I TELEMARK 59.4219, 9.0734 44 / 28
Sandvinvegen 44 3802 BØ I TELEMARK 59.4217, 9.0729 44 / 29
Sandvinvegen 46 3802 BØ I TELEMARK 59.4216, 9.0733 44 / 26
Sandvinvegen 48A 3802 BØ I TELEMARK 59.4215, 9.0726 44 / 61
Sandvinvegen 48B 3802 BØ I TELEMARK 59.4213, 9.0730 44 / 60
Sandvinvegen 48C 3802 BØ I TELEMARK 59.4212, 9.0733 44 / 59
Sandvinvegen 50 3802 BØ I TELEMARK 59.4219, 9.0723 44 / 62
Sandvinvegen 52 3802 BØ I TELEMARK 59.4222, 9.0724 44 / 31
Sandvinvegen 54A 3802 BØ I TELEMARK 59.4224, 9.0731 44 / 34
Sandvinvegen 54B 3802 BØ I TELEMARK 59.4226, 9.0730 44 / 65
Sandvinvegen 56 3802 BØ I TELEMARK 59.4230, 9.0727 44 / 16

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken