Elgfaret 5A
3801 BØ I TELEMARK

Elgfaret 5A, 3801 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Elgfaret 5A, 3801 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3801 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 349 i 0821
  • Grunnkrins: 207 BREISÅS/BORGJA
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Elgfaret

Elgfaret er ein veg i Bø kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Elgfaret 1 3801 BØ I TELEMARK 59.4027, 9.0672 51 / 347
Elgfaret 2 3801 BØ I TELEMARK 59.4029, 9.0676 51 / 346
Elgfaret 3 3801 BØ I TELEMARK 59.4024, 9.0670 51 / 348
Elgfaret 4 3801 BØ I TELEMARK 59.4031, 9.0681 51 / 341
Elgfaret 5A 3801 BØ I TELEMARK 59.4022, 9.0668 51 / 349
Elgfaret 5B 3801 BØ I TELEMARK 59.4023, 9.0667 51 / 349
Elgfaret 6 3801 BØ I TELEMARK 59.4027, 9.0678 51 / 345
Elgfaret 7 3801 BØ I TELEMARK 59.4020, 9.0667 51 / 350
Elgfaret 9 3801 BØ I TELEMARK 59.4019, 9.0674 51 / 353
Elgfaret 11A 3801 BØ I TELEMARK 59.4021, 9.0674 51 / 416
Elgfaret 11B 3801 BØ I TELEMARK 59.4022, 9.0675 51 / 352
Elgfaret 11C 3801 BØ I TELEMARK 59.4024, 9.0676 51 / 351
Elgfaret 14 3801 BØ I TELEMARK 59.4017, 9.0686 51 / 152
Elgfaret 15 3801 BØ I TELEMARK 59.4015, 9.0685 51 / 152
Elgfaret 16 3801 BØ I TELEMARK 59.4018, 9.0690 51 / 152
Elgfaret 17 3801 BØ I TELEMARK 59.4016, 9.0690 51 / 152
Elgfaret 18 3801 BØ I TELEMARK 59.4020, 9.0692 51 / 152
Elgfaret 19 3801 BØ I TELEMARK 59.4017, 9.0693 51 / 152
Elgfaret 20 3801 BØ I TELEMARK 59.4023, 9.0691 51 / 152
Elgfaret 21 3801 BØ I TELEMARK 59.4019, 9.0696 51 / 152
Elgfaret 22 3801 BØ I TELEMARK 59.4026, 9.0687 51 / 152
Elgfaret 23 3801 BØ I TELEMARK 59.4021, 9.0698 51 / 152
Elgfaret 24 3801 BØ I TELEMARK 59.4025, 9.0686 51 / 152
Elgfaret 25 3801 BØ I TELEMARK 59.4022, 9.0697 51 / 152
Elgfaret 26 3801 BØ I TELEMARK 59.4030, 9.0686 51 / 152
Elgfaret 27 3801 BØ I TELEMARK 59.4024, 9.0695 51 / 152
Elgfaret 28 3801 BØ I TELEMARK 59.4028, 9.0685 51 / 152
Elgfaret 29 3801 BØ I TELEMARK 59.4026, 9.0694 51 / 152
Elgfaret 31 3801 BØ I TELEMARK 59.4028, 9.0692 51 / 152
Elgfaret 33 3801 BØ I TELEMARK 59.4030, 9.0691 51 / 152

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken