Kåsinvegen 32
3801 BØ I TELEMARK

Kåsinvegen 32, 3801 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kåsinvegen 32, 3801 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3801 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 420 i 0821
  • Grunnkrins: 205 BREISÅS 1
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Kåsinvegen

Kåsinvegen er ein veg i Bø kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 36.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kåsinvegen 1 3801 BØ I TELEMARK 59.4061, 9.0757 51 / 124
Kåsinvegen 2 3801 BØ I TELEMARK 59.4057, 9.0760 51 / 158
Kåsinvegen 3 3801 BØ I TELEMARK 59.4059, 9.0753 51 / 85
Kåsinvegen 4 3801 BØ I TELEMARK 59.4055, 9.0758 51 / 159
Kåsinvegen 5 3801 BØ I TELEMARK 59.4057, 9.0751 51 / 135
Kåsinvegen 6 3801 BØ I TELEMARK 59.4053, 9.0755 51 / 160
Kåsinvegen 8 3801 BØ I TELEMARK 59.4051, 9.0751 51 / 333
Kåsinvegen 9 3801 BØ I TELEMARK 59.4054, 9.0746 51 / 80
Kåsinvegen 10 3801 BØ I TELEMARK 59.4050, 9.0756 51 / 334
Kåsinvegen 11 3801 BØ I TELEMARK 59.4050, 9.0742 51 / 109
Kåsinvegen 12 3801 BØ I TELEMARK 59.4047, 9.0752 51 / 335
Kåsinvegen 13 3801 BØ I TELEMARK 59.4048, 9.0738 51 / 138
Kåsinvegen 14 3801 BØ I TELEMARK 59.4048, 9.0748 51 / 336
Kåsinvegen 15 3801 BØ I TELEMARK 59.4045, 9.0736 51 / 112
Kåsinvegen 16 3801 BØ I TELEMARK 59.4042, 9.0754 49 / 20
Kåsinvegen 17 3801 BØ I TELEMARK 59.4043, 9.0734 51 / 93
Kåsinvegen 19 3801 BØ I TELEMARK 59.4040, 9.0731 51 / 180
Kåsinvegen 20 3801 BØ I TELEMARK 59.4037, 9.0743 49 / 20
Kåsinvegen 21 3801 BØ I TELEMARK 59.4039, 9.0731 51 / 179
Kåsinvegen 22 3801 BØ I TELEMARK 59.4036, 9.0739 51 / 423
Kåsinvegen 23 3801 BØ I TELEMARK 59.4038, 9.0727 51 / 176
Kåsinvegen 24 3801 BØ I TELEMARK 59.4033, 9.0736 51 / 424
Kåsinvegen 25 3801 BØ I TELEMARK 59.4037, 9.0727 51 / 175
Kåsinvegen 26 3801 BØ I TELEMARK 59.4030, 9.0732 51 / 425
Kåsinvegen 28 3801 BØ I TELEMARK 59.4028, 9.0729 51 / 426
Kåsinvegen 30 3801 BØ I TELEMARK 59.4032, 9.0724 51 / 419
Kåsinvegen 32 3801 BØ I TELEMARK 59.4033, 9.0729 51 / 420
Kåsinvegen 34 3801 BØ I TELEMARK 59.4035, 9.0733 51 / 421
Kåsinvegen 36 3801 BØ I TELEMARK 59.4038, 9.0738 51 / 422

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken