Harpetjønnlia 20
3804 BØ I TELEMARK

Harpetjønnlia 20, 3804 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Harpetjønnlia 20, 3804 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3804 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 268 i 0821
  • Grunnkrins: 107 FOLKESTAD 2
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad: Folkestad

Harpetjønnlia

Harpetjønnlia er ein veg i Bø kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 29.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Harpetjønnlia 1 3804 BØ I TELEMARK 59.4449, 9.0789 9 / 290
Harpetjønnlia 2 3804 BØ I TELEMARK 59.4446, 9.0783 9 / 305
Harpetjønnlia 3 3804 BØ I TELEMARK 59.4451, 9.0793 9 / 291
Harpetjønnlia 4 3804 BØ I TELEMARK 59.4448, 9.0779 9 / 288
Harpetjønnlia 5 3804 BØ I TELEMARK 59.4453, 9.0788 9 / 292
Harpetjønnlia 6 3804 BØ I TELEMARK 59.4448, 9.0772 9 / 287
Harpetjønnlia 7 3804 BØ I TELEMARK 59.4451, 9.0785 9 / 293
Harpetjønnlia 8 3804 BØ I TELEMARK 59.4448, 9.0764 9 / 304
Harpetjønnlia 9 3804 BØ I TELEMARK 59.4453, 9.0783 9 / 294
Harpetjønnlia 11 3804 BØ I TELEMARK 59.4454, 9.0778 9 / 301
Harpetjønnlia 13 3804 BØ I TELEMARK 59.4452, 9.0774 9 / 295
Harpetjønnlia 15 3804 BØ I TELEMARK 59.4451, 9.0768 9 / 302
Harpetjønnlia 17 3804 BØ I TELEMARK 59.4448, 9.0754 9 / 339
Harpetjønnlia 19 3804 BØ I TELEMARK 59.4446, 9.0752 9 / 319
Harpetjønnlia 20 3804 BØ I TELEMARK 59.4438, 9.0765 9 / 268
Harpetjønnlia 21 3804 BØ I TELEMARK 59.4443, 9.0754 9 / 404
Harpetjønnlia 23 3804 BØ I TELEMARK 59.4436, 9.0754 9 / 333
Harpetjønnlia 25 3804 BØ I TELEMARK 59.4434, 9.0757 9 / 403
Harpetjønnlia 27 3804 BØ I TELEMARK 59.4433, 9.0760 9 / 400
Harpetjønnlia 29 3804 BØ I TELEMARK 59.4432, 9.0765 9 / 402

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken