Steinodds veg 6B
3804 BØ I TELEMARK

Steinodds veg 6B, 3804 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Steinodds veg 6B, 3804 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3804 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 381 i 0821
  • Grunnkrins: 107 FOLKESTAD 2
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad: Folkestad

Steinodds veg

Steinodds veg er ein veg i Bø kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Steinodds veg 1 3804 BØ I TELEMARK 59.4461, 9.0808 9 / 374
Steinodds veg 2 3804 BØ I TELEMARK 59.4463, 9.0814 9 / 368
Steinodds veg 3 3804 BØ I TELEMARK 59.4460, 9.0813 9 / 375
Steinodds veg 5 3804 BØ I TELEMARK 59.4458, 9.0810 9 / 380
Steinodds veg 6A 3804 BØ I TELEMARK 59.4456, 9.0818 9 / 381
Steinodds veg 6B 3804 BØ I TELEMARK 59.4457, 9.0818 9 / 381
Steinodds veg 6C 3804 BØ I TELEMARK 59.4457, 9.0819 9 / 381
Steinodds veg 7 3804 BØ I TELEMARK 59.4459, 9.0805 9 / 379
Steinodds veg 8 3804 BØ I TELEMARK 59.4454, 9.0817 9 / 386
Steinodds veg 9 3804 BØ I TELEMARK 59.4457, 9.0802 9 / 348
Steinodds veg 10 3804 BØ I TELEMARK 59.4452, 9.0810 9 / 392
Steinodds veg 11 3804 BØ I TELEMARK 59.4455, 9.0801 9 / 390
Steinodds veg 12 3804 BØ I TELEMARK 59.4455, 9.0812 9 / 385
Steinodds veg 14 3804 BØ I TELEMARK 59.4452, 9.0806 9 / 391

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken