Lillegate 2
3825 LUNDE

Lillegate 2, 3825 LUNDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lillegate 2, 3825 LUNDE:

  • Postnummer: 3825 LUNDE
  • Gards-/bruksnummer: 101 / 68 i 0819
  • Grunnkrins: 110 BJERVA
  • Valkrins: 24 LUNDE
  • Kyrkjesogn: 5140801 Lunde og Flåbygd
  • Tettstad: Bjervamoen

Lillegate

Lillegate er ei gate i Nome kommune med 1 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 2.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lillegate 2 3825 LUNDE 59.3002, 9.1105 101 / 68

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken