0
3825 LUNDE

0, 3825 LUNDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om 0, 3825 LUNDE:

  • Postnummer: 3825 LUNDE
  • Gards-/bruksnummer: 79 / 2 i 0819
  • Grunnkrins: 103 KLEPPE
  • Valkrins: 21 SVENSEID
  • Kyrkjesogn: 5140801 Lunde og Flåbygd
  • Tettstad:

er i Nome kommune med 206 ulike adresser.
Husnummer frå 0 til 0.

Adressene i høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
0 3825 LUNDE 59.2722, 9.0854 103 / 2
0 3825 LUNDE 59.2822, 8.9850 123 / 40
0 3825 LUNDE 59.2900, 8.9253 115 / 10
0 3825 LUNDE 59.3199, 9.1171 83 / 5
0 3825 LUNDE 59.2324, 9.1618 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.3392, 8.8983 113 / 2
0 3825 LUNDE 59.3391, 8.8981 113 / 4
0 3825 LUNDE 59.2673, 8.8697 115 / 16
0 3825 LUNDE 59.2674, 8.8700 115 / 16
0 3825 LUNDE 59.2946, 8.8400 115 / 44
0 3825 LUNDE 59.3576, 8.9633 117 / 10
0 3825 LUNDE 59.3042, 8.9785 121 / 1
0 3825 LUNDE 59.2949, 8.8421 115 / 77
0 3825 LUNDE 59.1940, 9.2226 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.2428, 9.0456 124 / 71
0 3825 LUNDE 59.2238, 9.1073 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.2730, 8.8411 115 / 7
0 3825 LUNDE 59.2922, 8.9611 115 / 25
0 3825 LUNDE 59.2927, 8.8438 115 / 7
0 3825 LUNDE 59.3535, 9.0388 73 / 17
0 3825 LUNDE 59.3477, 9.0252 73 / 37
0 3825 LUNDE 59.2959, 8.8480 115 / 7
0 3825 LUNDE 59.3430, 8.9430 116 / 1
0 3825 LUNDE 59.2858, 8.9617 123 / 90
0 3825 LUNDE 59.2804, 9.0468 124 / 8
0 3825 LUNDE 59.3414, 9.0424 74 / 8
0 3825 LUNDE 59.2978, 8.9489 115 / 21
0 3825 LUNDE 59.3700, 9.0990 79 / 2
0 3825 LUNDE 59.3454, 8.9898 117 / 5
0 3825 LUNDE 59.3514, 9.1012 80 / 7
0 3825 LUNDE 59.3463, 8.9923 117 / 4
0 3825 LUNDE 59.3364, 9.1496 92 / 17
0 3825 LUNDE 59.3509, 9.0033 117 / 6
0 3825 LUNDE 59.3369, 9.1586 92 / 34
0 3825 LUNDE 59.3480, 9.0261 73 / 11
0 3825 LUNDE 59.2700, 9.0680 103 / 14
0 3825 LUNDE 59.3402, 9.1626 92 / 3
0 3825 LUNDE 59.2780, 8.8314 115 / 1
0 3825 LUNDE 59.3369, 9.1604 92 / 4
0 3825 LUNDE 59.2883, 8.8883 115 / 16
0 3825 LUNDE 59.1948, 9.2215 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.3024, 8.9557 115 / 23
0 3825 LUNDE 59.1943, 9.2209 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.2930, 8.8413 115 / 1
0 3825 LUNDE 59.2924, 8.8520 115 / 28
0 3825 LUNDE 59.1915, 9.2641 60 / 2
0 3825 LUNDE 59.2964, 8.8455 115 / 29
0 3825 LUNDE 59.2787, 8.9720 117 / 24
0 3825 LUNDE 59.2744, 8.9820 120 / 16
0 3825 LUNDE 59.2993, 8.9827 121 / 8
0 3825 LUNDE 59.2734, 8.9814 123 / 9
0 3825 LUNDE 59.2856, 8.9607 123 / 92
0 3825 LUNDE 59.2458, 9.1141 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.2856, 8.9637 123 / 88
0 3825 LUNDE 59.2768, 8.9719 123 / 10
0 3825 LUNDE 59.2820, 9.2096 6 / 43
0 3825 LUNDE 59.2860, 8.9922 123 / 31
0 3825 LUNDE 59.2842, 8.9837 123 / 37
0 3825 LUNDE 59.2500, 9.0491 124 / 7
0 3825 LUNDE 59.2439, 9.0503 124 / 11
0 3825 LUNDE 59.2677, 9.0606 124 / 17
0 3825 LUNDE 59.2720, 9.0595 124 / 52
0 3825 LUNDE 59.2476, 9.0529 124 / 32
0 3825 LUNDE 59.2962, 8.8473 115 / 42
0 3825 LUNDE 59.2735, 8.9812 123 / 9
0 3825 LUNDE 59.1913, 9.2635 60 / 1
0 3825 LUNDE 59.1828, 9.1902 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.2579, 9.0854 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.2749, 8.8405 115 / 7
0 3825 LUNDE 59.2851, 8.9583 123 / 95
0 3825 LUNDE 59.2800, 8.9211 115 / 79
0 3825 LUNDE 59.3407, 9.0172 119 / 1
0 3825 LUNDE 59.2816, 8.9241 115 / 15
0 3825 LUNDE 59.2806, 8.9216 115 / 92
0 3825 LUNDE 59.2388, 9.0918 112 / 1
0 3825 LUNDE 59.2806, 8.9240 115 / 93
0 3825 LUNDE 59.2857, 8.9625 123 / 89
0 3825 LUNDE 59.2861, 8.9596 123 / 93
0 3825 LUNDE 59.2867, 8.9643 123 / 48
0 3825 LUNDE 59.2790, 9.0494 124 / 54
0 3825 LUNDE 59.2707, 8.9836 123 / 23
0 3825 LUNDE 59.2669, 8.9866 123 / 71
0 3825 LUNDE 59.2602, 8.8610 115 / 91
0 3825 LUNDE 59.2800, 8.9234 115 / 90
0 3825 LUNDE 59.2445, 9.0570 123 / 80
0 3825 LUNDE 59.2692, 8.9419 117 / 2
0 3825 LUNDE 59.2690, 8.9419 117 / 2
0 3825 LUNDE 59.2862, 8.9553 123 / 98
0 3825 LUNDE 59.2882, 8.9512 115 / 97
0 3825 LUNDE 59.2581, 8.8626 115 / 80
0 3825 LUNDE 59.3484, 9.0264 73 / 38
0 3825 LUNDE 59.3263, 9.1325 83 / 17
0 3825 LUNDE 59.1997, 9.2060 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.2860, 8.9547 123 / 99
0 3825 LUNDE 59.3025, 8.9261 114 / 1
0 3825 LUNDE 59.3024, 8.9260 114 / 1
0 3825 LUNDE 59.3440, 9.1356 81 / 6
0 3825 LUNDE 59.2439, 9.1299 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.1630, 9.1931 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.2459, 9.1161 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.2863, 8.8466 115 / 16
0 3825 LUNDE 59.2863, 8.8462 115 / 16
0 3825 LUNDE 59.3454, 8.9660 116 / 2
0 3825 LUNDE 59.2663, 8.9153 118 / 1
0 3825 LUNDE 59.3043, 8.9854 121 / 4
0 3825 LUNDE 59.2934, 9.0021 123 / 1
0 3825 LUNDE 59.2934, 9.0018 123 / 1
0 3825 LUNDE 59.2884, 9.0028 123 / 1
0 3825 LUNDE 59.2884, 9.0628 124 / 14
0 3825 LUNDE 59.2738, 9.0625 124 / 2
0 3825 LUNDE 59.1784, 9.2291 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.1768, 9.2300 16 / 1
0 3825 LUNDE 59.2298, 9.0823 112 / 1
0 3825 LUNDE 59.2900, 8.9492 115 / 21
0 3825 LUNDE 59.2789, 8.9817 117 / 32
0 3825 LUNDE 59.2869, 8.9630 123 / 87
0 3825 LUNDE 59.2864, 8.9609 123 / 91
0 3825 LUNDE 59.2855, 8.9594 123 / 94
0 3825 LUNDE 59.2857, 8.9580 123 / 96
0 3825 LUNDE 59.2860, 8.9568 123 / 97
0 3825 LUNDE 59.2587, 9.2017 104 / 1
0 3825 LUNDE 59.2990, 9.1645 92 / 46
0 3825 LUNDE 59.2879, 8.9629 123 / 86
0 3825 LUNDE 59.2696, 9.0695 103 / 3
0 3825 LUNDE 59.3322, 8.9401 116 / 7
0 3825 LUNDE 59.2433, 9.0474 124 / 72
0 3830 ULEFOSS 59.2621, 9.2341 10 / 50
0 3830 ULEFOSS 59.3307, 9.2492 39 / 23
0 3830 ULEFOSS 59.3105, 9.2655 40 / 7
0 3830 ULEFOSS 59.3122, 9.2602 40 / 23
0 3830 ULEFOSS 59.2047, 9.2431 20 / 6
0 3830 ULEFOSS 59.3063, 9.2750 41 / 24
0 3830 ULEFOSS 59.2327, 9.3213 62 / 21
0 3830 ULEFOSS 59.2078, 9.2881 50 / 6
0 3830 ULEFOSS 59.2190, 9.3267 62 / 2
0 3830 ULEFOSS 59.2259, 9.2290 15 / 5
0 3830 ULEFOSS 59.2234, 9.2880 19 / 4
0 3830 ULEFOSS 59.2785, 9.2133 8 / 108
0 3830 ULEFOSS 59.2138, 9.2705 50 / 8
0 3830 ULEFOSS 59.1935, 9.2801 58 / 6
0 3830 ULEFOSS 59.2276, 9.3422 59 / 7
0 3830 ULEFOSS 59.2273, 9.3132 62 / 5
0 3830 ULEFOSS 59.2215, 9.3348 62 / 8
0 3830 ULEFOSS 59.2518, 9.3445 54 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2308, 9.3177 62 / 9
0 3830 ULEFOSS 59.2203, 9.3305 62 / 17
0 3830 ULEFOSS 59.2377, 9.3534 59 / 12
0 3830 ULEFOSS 59.2366, 9.4286 66 / 4
0 3830 ULEFOSS 59.2607, 9.2231 9 / 6
0 3830 ULEFOSS 59.2119, 9.2543 21 / 3
0 3830 ULEFOSS 59.2051, 9.2378 21 / 13
0 3830 ULEFOSS 59.2387, 9.3522 59 / 2
0 3830 ULEFOSS 59.2331, 9.3386 59 / 4
0 3830 ULEFOSS 59.2136, 9.2649 22 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2186, 9.3192 62 / 16
0 3830 ULEFOSS 59.2225, 9.3371 62 / 8
0 3830 ULEFOSS 59.2228, 9.2878 19 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2205, 9.2681 19 / 5
0 3830 ULEFOSS 59.2665, 9.2382 10 / 50
0 3830 ULEFOSS 59.2635, 9.2354 10 / 51
0 3830 ULEFOSS 59.2230, 9.2883 18 / 8
0 3830 ULEFOSS 59.2397, 9.4206 66 / 26
0 3830 ULEFOSS 59.2389, 9.4207 66 / 15
0 3830 ULEFOSS 59.2211, 9.2680 19 / 8
0 3830 ULEFOSS 59.3002, 9.2195 42 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2358, 9.4266 66 / 8
0 3830 ULEFOSS 59.2401, 9.4223 66 / 9
0 3830 ULEFOSS 59.2402, 9.4240 66 / 10
0 3830 ULEFOSS 59.2400, 9.4207 66 / 13
0 3830 ULEFOSS 59.2382, 9.4213 66 / 20
0 3830 ULEFOSS 59.2373, 9.4299 66 / 28
0 3830 ULEFOSS 59.2271, 9.3532 61 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2044, 9.2439 20 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2046, 9.2440 20 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2363, 9.4257 66 / 11
0 3830 ULEFOSS 59.2303, 9.2672 18 / 7
0 3830 ULEFOSS 59.2386, 9.4213 66 / 14
0 3830 ULEFOSS 59.2175, 9.2486 16 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2232, 9.2879 19 / 4
0 3830 ULEFOSS 59.2229, 9.3149 62 / 14
0 3830 ULEFOSS 59.2894, 9.2539 42 / 64
0 3830 ULEFOSS 59.2229, 9.3149 62 / 14
0 3830 ULEFOSS 59.2373, 9.2728 18 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2318, 9.2733 18 / 2
0 3830 ULEFOSS 59.2372, 9.2973 18 / 6
0 3830 ULEFOSS 59.2170, 9.2474 17 / 4
0 3830 ULEFOSS 59.2410, 9.3093 44 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2303, 9.2298 16 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2293, 9.2621 16 / 26
0 3830 ULEFOSS 59.2286, 9.2630 16 / 27
0 3830 ULEFOSS 59.2279, 9.2636 16 / 22
0 3830 ULEFOSS 59.2272, 9.2626 16 / 28
0 3830 ULEFOSS 59.2263, 9.2634 16 / 29
0 3830 ULEFOSS 59.2293, 9.2606 16 / 25
0 3830 ULEFOSS 59.2291, 9.2589 16 / 23
0 3830 ULEFOSS 59.2297, 9.2586 16 / 32
0 3830 ULEFOSS 59.2295, 9.2575 16 / 24
0 3830 ULEFOSS 59.2273, 9.2565 16 / 31
0 3830 ULEFOSS 59.2273, 9.2535 16 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2187, 9.2500 16 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2172, 9.2647 16 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2249, 9.2655 16 / 30
0 3830 ULEFOSS 59.2235, 9.3137 62 / 1
0 3830 ULEFOSS 59.2161, 9.3168 62 / 19
0 3830 ULEFOSS 59.2299, 9.3597 63 / 21
0 3830 ULEFOSS 59.2402, 9.4247 66 / 25

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken