Skigardskåsa 75
3825 LUNDE

Skigardskåsa 75, 3825 LUNDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skigardskåsa 75, 3825 LUNDE:

  • Postnummer: 3825 LUNDE
  • Gards-/bruksnummer: 73 / 9 i 0819
  • Grunnkrins: 103 KLEPPE
  • Valkrins: 21 SVENSEID
  • Kyrkjesogn: 5140801 Lunde og Flåbygd
  • Tettstad:

Skigardskåsa

Skigardskåsa er ein veg i Nome kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 83.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skigardskåsa 7 3825 LUNDE 59.3573, 9.0601 73 / 30
Skigardskåsa 21 3825 LUNDE 59.3557, 9.0575 73 / 7
Skigardskåsa 23 3825 LUNDE 59.3559, 9.0569 73 / 7
Skigardskåsa 40 3825 LUNDE 59.3563, 9.0549 73 / 44
Skigardskåsa 71 3825 LUNDE 59.3561, 9.0503 73 / 43
Skigardskåsa 75 3825 LUNDE 59.3566, 9.0506 73 / 9
Skigardskåsa 81 3825 LUNDE 59.3567, 9.0514 73 / 8
Skigardskåsa 83 3825 LUNDE 59.3569, 9.0519 73 / 8

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken