Norheimvegen 392
3825 LUNDE

Norheimvegen 392, 3825 LUNDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Norheimvegen 392, 3825 LUNDE:

  • Postnummer: 3825 LUNDE
  • Gards-/bruksnummer: 70 / 7 i 0819
  • Grunnkrins: 103 KLEPPE
  • Valkrins: 21 SVENSEID
  • Kyrkjesogn: 5140801 Lunde og Flåbygd
  • Tettstad:

Norheimvegen

Norheimvegen er ein veg i Nome kommune med 44 ulike adresser.
Husnummer frå 5 til 614.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Norheimvegen 5 3825 LUNDE 59.3355, 9.0922 81 / 58
Norheimvegen 7 3825 LUNDE 59.3357, 9.0918 81 / 74
Norheimvegen 9 3825 LUNDE 59.3356, 9.0927 81 / 57
Norheimvegen 11 3825 LUNDE 59.3363, 9.0924 81 / 103
Norheimvegen 13 3825 LUNDE 59.3371, 9.0925 81 / 10
Norheimvegen 21 3825 LUNDE 59.3360, 9.0959 81 / 88
Norheimvegen 46 3825 LUNDE 59.3363, 9.1006 81 / 152
Norheimvegen 57 3825 LUNDE 59.3371, 9.1009 81 / 45
Norheimvegen 60 3825 LUNDE 59.3371, 9.1014 81 / 36
Norheimvegen 68 3825 LUNDE 59.3380, 9.1023 81 / 94
Norheimvegen 70 3825 LUNDE 59.3376, 9.1038 81 / 67
Norheimvegen 76 3825 LUNDE 59.3383, 9.1079 81 / 146
Norheimvegen 88 3825 LUNDE 59.3402, 9.1007 81 / 95
Norheimvegen 90 3825 LUNDE 59.3390, 9.1059 81 / 154
Norheimvegen 92 3825 LUNDE 59.3385, 9.1060 81 / 99
Norheimvegen 96 3825 LUNDE 59.3409, 9.1062 81 / 18
Norheimvegen 98 3825 LUNDE 59.3435, 9.1027 81 / 110
Norheimvegen 122 3825 LUNDE 59.3422, 9.0977 81 / 44
Norheimvegen 152 3825 LUNDE 59.3446, 9.0952 80 / 12
Norheimvegen 160 3825 LUNDE 59.3467, 9.0934 80 / 4
Norheimvegen 187 3825 LUNDE 59.3482, 9.0892 80 / 18
Norheimvegen 200 3825 LUNDE 59.3501, 9.0912 80 / 1
Norheimvegen 201 3825 LUNDE 59.3490, 9.0878 80 / 2
Norheimvegen 202 3825 LUNDE 59.3494, 9.0923 80 / 3
Norheimvegen 230 3825 LUNDE 59.3508, 9.0862 79 / 15
Norheimvegen 232 3825 LUNDE 59.3516, 9.0877 79 / 6
Norheimvegen 234 3825 LUNDE 59.3517, 9.0880 79 / 6
Norheimvegen 236 3825 LUNDE 59.3515, 9.0851 79 / 5
Norheimvegen 238 3825 LUNDE 59.3515, 9.0854 79 / 5
Norheimvegen 253 3825 LUNDE 59.3521, 9.0832 79 / 3
Norheimvegen 255 3825 LUNDE 59.3521, 9.0830 79 / 3
Norheimvegen 336 3825 LUNDE 59.3589, 9.0827 79 / 1
Norheimvegen 338 3825 LUNDE 59.3593, 9.0825 79 / 1
Norheimvegen 340 3825 LUNDE 59.3593, 9.0799 79 / 13
Norheimvegen 348 3825 LUNDE 59.3605, 9.0782 79 / 14
Norheimvegen 384 3825 LUNDE 59.3622, 9.0779 70 / 14
Norheimvegen 386 3825 LUNDE 59.3626, 9.0791 70 / 9
Norheimvegen 388 3825 LUNDE 59.3629, 9.0801 70 / 6
Norheimvegen 392 3825 LUNDE 59.3631, 9.0813 70 / 7
Norheimvegen 394 3825 LUNDE 59.3632, 9.0817 70 / 7
Norheimvegen 434 3825 LUNDE 59.3677, 9.0755 70 / 8
Norheimvegen 439 3825 LUNDE 59.3667, 9.0723 70 / 4
Norheimvegen 465 3825 LUNDE 59.3681, 9.0704 70 / 15
Norheimvegen 614 3825 LUNDE 59.3751, 9.0550 71 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken