Nordskogvegen 15
3825 LUNDE

Nordskogvegen 15, 3825 LUNDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nordskogvegen 15, 3825 LUNDE:

  • Postnummer: 3825 LUNDE
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 1 i 0819
  • Grunnkrins: 103 KLEPPE
  • Valkrins: 21 SVENSEID
  • Kyrkjesogn: 5140801 Lunde og Flåbygd
  • Tettstad:

Nordskogvegen

Nordskogvegen er ein veg i Nome kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 46.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nordskogvegen 4 3825 LUNDE 59.3696, 9.0489 72 / 12
Nordskogvegen 15 3825 LUNDE 59.3642, 9.0534 72 / 1
Nordskogvegen 24 3825 LUNDE 59.3687, 9.0467 73 / 12
Nordskogvegen 30 3825 LUNDE 59.3682, 9.0442 73 / 18
Nordskogvegen 43 3825 LUNDE 59.3674, 9.0444 73 / 36
Nordskogvegen 46 3825 LUNDE 59.3678, 9.0434 73 / 33

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken