Myrlandvegen 2
3825 LUNDE

Myrlandvegen 2, 3825 LUNDE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Myrlandvegen 2, 3825 LUNDE:

  • Postnummer: 3825 LUNDE
  • Gards-/bruksnummer: 72 / 13 i 0819
  • Grunnkrins: 103 KLEPPE
  • Valkrins: 21 SVENSEID
  • Kyrkjesogn: 5140801 Lunde og Flåbygd
  • Tettstad:

Myrlandvegen

Myrlandvegen er ein veg i Nome kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 49.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Myrlandvegen 2 3825 LUNDE 59.3519, 9.0592 72 / 13
Myrlandvegen 21 3825 LUNDE 59.3496, 9.0592 77 / 4
Myrlandvegen 38 3825 LUNDE 59.3495, 9.0564 74 / 20
Myrlandvegen 39 3825 LUNDE 59.3490, 9.0567 74 / 3
Myrlandvegen 49 3825 LUNDE 59.3484, 9.0571 74 / 17

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken