Løkjedalsvegen 122
3810 GVARV

Løkjedalsvegen 122, 3810 GVARV er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkjedalsvegen 122, 3810 GVARV:

  • Postnummer: 3810 GVARV
  • Gards-/bruksnummer: 96 / 18 i 0822
  • Grunnkrins: 203 STRANNA
  • Valkrins: 4 GVARV
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Løkjedalsvegen

Løkjedalsvegen er ein veg i Sauherad kommune med 2 ulike adresser.
Husnummer frå 44 til 122.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkjedalsvegen 44 3810 GVARV 59.3511, 9.1706 96 / 10
Løkjedalsvegen 122 3810 GVARV 59.3542, 9.1546 96 / 18

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken